Zgoda MZ na podniesienie liczby punktów edukacyjnych dla farmaceutów. To efekt konsultacji rozporządzenia

MS/RCL
opublikowano: 27-12-2021, 16:35

5 punktów edukacyjnych za indywidualną prenumeratę czasopisma naukowego, 10 punktów - za każdy rok pełnienia funkcji opiekuna technika farmaceutycznego, 5 punktów - za rok samokształcenia przygotowującego do prowadzenia wykładów, seminariów, webinariów - to niektóre nowe punkty edukacyjne, jakie mogą zdobyć farmaceuci.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Farmaceuci będą mogli zdobywać punkty edukacyjne także za prenumeratę czasopism naukowych czy też za nadzór nad technikiem farmaceutycznym.
FOT. iStock

Zakończyły się konsultacje projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów.

Resort zdrowia po zapoznaniu się ze zgłoszonymi uwagami, do części z nich ustosunkował się pozytywnie i wyraził zgodę na podniesienie liczby punktów, w niektórych zgłaszanych przypadkach. Raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu znalazł się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Czego dotyczy rozporządzenie?

Rozporządzenie w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmaceuty jest realizacją ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97 i 1559).

Określa ono:

 1. wzór karty rozwoju zawodowego farmaceuty
 2. liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego.

Zaliczenie obowiązku doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w okresie rozliczeniowym 100 punktów edukacyjnych za udział w poszczególnych formach ustawicznego rozwoju zawodowego, w tym co najmniej 50 punktów uzyskanych w ramach kursów zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę.

Liczba punktów uzyskana w danym okresie rozliczeniowym, większa niż określona w § 2 w ust 2, nie jest zaliczana na poczet następnego okresu rozliczeniowego.

Jak farmaceuci mogą zdobyć dodatkowe punkty edukacyjne?

W rozporządzeniu pojawiły się nowe aktywności, za które przysługują punkty edukacyjne. Są to:

 • samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia wykładów, seminariów, webinariów, warsztatów oraz ćwiczeń w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów - 5 punktów edukacyjnych za każdy rok, nie więcej niż 25 pkt edukacyjnych w okresie rozliczeniowym;
 • indywidualna prenumerata czasopisma naukowego z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu wymienionego na liście czasopism naukowych MEiN - 5 punktów edukacyjnych za tytuł, nie więcej niż 10 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnym;
 • udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego, którego cele działalności statutowej obejmują rozwój nauk farmaceutycznych, Naczelnej Izby Aptekarskiej lub okręgowej izby aptekarskiej - 2 punkty edukacyjne za posiedzenie;
 • pełnienie funkcji opiekuna technika farmaceutycznego podczas 2-letniego stażu - 10 punktów edukacyjnych za każdy rok pełnienia funkcji opiekuna, nie więcej niż 20 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym.

Za co farmaceuta uzyska więcej punktów edukacyjnych?

Ministerstwo Zdrowia po przeanalizowaniu zgłoszonych uwag uznało także, że w niektórych przypadkach podniesienie liczby punktów edukacyjnych jest zasadne. Zmiany dotyczące liczby punktów to m.in.:

 • udział w kursie realizowanym za pośrednictwem sieci internetowej zakończonym testem - 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak niż 20 punktów edukacyjnych za cały kurs;
 • tłumaczenie monografii naukowej lub popularnonaukowej w zakresie wiedzy niezbędnej do realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ustawy - 4 punkty edukacyjne za jedną monografię, maksymalnie 40 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnym;
 • tłumaczenie rozdziału w monografii naukowej lub popularnonaukowej w zakresie wiedzy niezbędnej do realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ustawy - 2 punkty edukacyjne za jedną monografię, maksymalnie 20 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnym;
 • tłumaczenie artykułu naukowego lub popularnonaukowego w zakresie wiedzy niezbędnej do realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ustawy - 1 punkt edukacyjny za jeden artykuł, maksymalnie 10 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnym;
 • podnoszenie kwalifikacji w ramach staży lub praktyk zagranicznych realizowanych w zagranicznych ośrodkach prowadzących staże dla farmaceutów - 5 punktów edukacyjnych za każdy miesiąc stażu lub praktyki, nie więcej jednak niż 30 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnym.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Marcin Repelewicz po pobiciu aptekarza: farmaceuci powinni mieć status funkcjonariusza publicznego

Gajewski: mamy ustawę i nowe kompetencje. To był ciekawy rok dla farmaceutów

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.