Zezwolenie jest przypisane do podmiotu, który prowadzi aptekę

Sławomir Molęda
opublikowano: 08-03-2011, 00:00

„Mamy firmę rodzinną od 20 lat i prowadzimy 4 apteki pod różnymi firmami: spółka jawna, cywilna i osoba fizyczna. Chcielibyśmy wszystkie apteki wprowadzić do jednej spółki jawnej. Czy wymaga to uzyskania nowych zezwoleń na prowadzenie aptek? Pytam, bo jedna z placówek jest apteką typu B” – zastanawia się czytelnik.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Zasadą jest, że w każdym przypadku, w którym zmienia się podmiot prowadzący aptekę, konieczne jest wydanie nowego zezwolenia na prowadzenie apteki. Chociaż zezwolenie należy do niematerialnych składników przedsiębiorstwa, jakim jest apteka, to w odróżnieniu od innych składników nie może zostać przeniesione wraz z całym przedsiębiorstwem. Zezwolenie ma charakter uprawnienia publicznoprawnego, które jest przyznawane decyzją administracyjną indywidualnie oznaczonemu podmiotowi, i z tej racji jest wyłączone z obrotu cywilnoprawnego.

Przejście zezwolenia na inny podmiot może nastąpić tylko w dwóch przypadkach szczególnych: śmierci osoby fizycznej i przekształcenia spółki. Pierwszy przypadek opisałem w artykule „Na jakich warunkach następca przejmuje aptekę” („Puls Farmacji” nr 10 z 16 maja 2007 r.), a drugi w artykule „Przekształcona spółka cywilna zachowuje zezwolenie na prowadzenie apteki” („Puls Farmacji” nr 6 (30) z 1 kwietnia 2009 r.).

Co zrobić z placówką typu B?

Wniesienie aptek do jednej spółki będzie wymagało uzyskania przez tę spółkę nowych zezwoleń na ich prowadzenie. Najwięcej trudności może przysporzyć uzyskanie nowego zezwolenia na prowadzenie apteki typu B, jeżeli pomieszczenia tej apteki nie zostały dostosowane do obowiązujących przepisów. Możliwość prowadzenia działalności w niedostosowanych pomieszczeniach została bowiem zachowana wyłącznie dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzili apteki w dniu 1 października 2002 r. i nie dostosowali pomieszczeń w 5-letnim terminie. Mogą oni prowadzić apteki do czasu wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia, przy czym cofnięcie nie może nastąpić z powodu niedostosowania pomieszczeń. Przekazanie apteki do spółki spowoduje wygaśnięcie dotychczasowego zezwolenia. Dlatego spółka, ubiegając się o wydanie nowego zezwolenia, będzie musiała dostosować pomieszczenia do obowiązujących wymogów.

Na początku promesa

Wprowadzając 4 apteki do jednej spółki, należy zwrócić uwagę na ograniczenia wynikające z przepisów antykoncentracyjnych. Zgodnie z nimi, zezwolenie nie zostanie wydane, jeżeli podmiot ubiegający się o nie prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 proc. aptek ogólnodostępnych. Chociaż liczba aptek w większości województw przekracza 400, to np. w województwie lubuskim jest ich mniej.

Aby uzyskać gwarancję, że zezwolenie zostanie wydane, można wystąpić do wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego o promesę, czyli o przyrzeczenie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki. Promesę uzyskuje się na takich samych zasadach, jak zezwolenie na prowadzenie apteki, na okres nie krótszy niż 6 miesięcy. W okresie ważności promesy inspektorat nie może odmówić udzielenia zezwolenia, chyba że dane zawarte we wniosku o promesę uległy zmianie, wnioskodawca nie spełnił wszystkich warunków podanych w promesie lub warunków prowadzenia apteki. Poza tymi przypadkami odmowę udzielenia zezwolenia posiadaczowi promesy może uzasadnić wyłącznie ważny interes publiczny.


PODSTAWA PRAWNA
1) art. 37an, 99 ust. 3 pkt 2 i art. 104 ust. 1a i 1b Prawa farmaceutycznego;
2) art. 16 ust. 2 i 2a ustawy z 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz.U. nr 126, poz. 1382 ze zm.).

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.