Zdrowie Polaków narodową misją

opublikowano: 24-04-2018, 17:16
aktualizacja: 24-04-2018, 17:21

Jak ma wyglądać system ochrony zdrowia za 10-15-20 lat, jakie kierunki jego rozwoju wytyczyć i które obszary mają otrzymać dodatkowe finansowanie, przewidziane w tzw. ustawie 6 proc. PKB — to tylko niektóre cele, jakie resort zdrowia spodziewa się osiągnąć dzięki ogólnonarodowej debacie „Wspólnie dla Zdrowia”. W tworzeniu swoistej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w obszarze zdrowia będzie uczestniczyć 66 przedstawicieli różnych środowisk, a wspólnym mianownikiem ich działań ma być pacjent.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Przyczynkiem do inauguracji debaty nad kierunkami zmian w ochronie zdrowia okazała się decyzja o istotnym zwiększeniu nakładów publicznych na ten sektor. Zaplanowany w perspektywie najbliższych sześciu lat wzrost poziomu finansowania do 6 proc. PKB wniesie do systemu ponad 830 mld złotych. Pojawia się dylemat, jak racjonalnie i efektywnie wydać te pieniądze?

Inaugurując debatę, minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że chciałby, by efektem prac ekspertów były odpowiedzi na pytania: czego Polacy oczekują od systemu opieki zdrowotnej, w jaki sposób chcą go zmieniać, jakich mierników używać do oceny, a także w jaki sposób finansować jego funkcjonowanie.

Powszechna mobilizacja

„Zapoczątkowana przez nas debata jest szczególna, bowiem zdrowie zawsze będzie jednym z najistotniejszych priorytetów społecznych. Zmiany w służbie zdrowia dotyczą nas wszystkich, dlatego zapraszam do dyskusji pacjentów, pracodawców, lekarzy, pielęgniarki i przedstawicieli innych zawodów medycznych, samorządy, wyższe uczelnie i ekspertów. Chciałbym wspólnie ustalić, jak chcemy kształtować system ochrony zdrowia, jakie wytyczyć priorytety i jak je osiągnąć. Na to wszystko chciałbym patrzeć przez pryzmat soczewki, którą jest pacjent” — mówił podczas inauguracji minister Szumowski. Nie krył również, że efekty prac mają mieć charakter strategii odpowiedzialnego rozwoju w obszarze zdrowia, która określi zarówno konieczne do przeprowadzenia bieżące działania, jak i wytyczy odległe cele na co najmniej 10 lat.

Na początek ustalanie struktur

Podczas siedmiu konferencji, jakie odbędą się od czerwca 2018 do czerwca 2019 roku stworzony zostanie plan, który będzie szerokim porozumieniem różnych środowisk. Do społecznej Rady Programowej debaty zaproszono 66 przedstawicieli m.in. pacjentów, lekarzy, pielęgniarek, diagnostów, farmaceutów, a także pracodawców oraz ekspertów ochrony zdrowia. Na przewodniczącego rady wybrany został prof. dr hab. n. med. Paweł Górski, internista i alergolog z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

„Pierwsza debata powinna ustalić ramy modelowe ochrony zdrowia. Chodzi o ustalenie pionowej i poziomej struktury ochrony zdrowia i zadań dla poszczególnych jej ogniw. Podstawowe znaczenie będzie miało także określenie zasad współdziałania nie tylko struktur tradycyjnie rozumianych jako służby medyczne, ale także interakcji z innymi organami służb państwowych. Liczę, że ostateczny efekt debat będzie miał znaczenie nie tylko doktrynalne, ale stworzy praktyczne zalecenia dla konkretnych działań” — podkreślił prof. Paweł Górski.

Czytelny plan na przyszłość

„Ktoś może zapytać, po co kolejna debata na temat ochrony zdrowia, przecież tyle ich już było. Jednak tym razem chodzi o coś innego: o nakreślenie czytelnego planu na przyszłość. Planu, który odpowie na liczne wyzwania, przed którymi stajemy, i będzie zgodny z naszymi aspiracjami oraz ze stopniem rozwoju ekonomicznego kraju” — zwrócił uwagę prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, chirurg dziecięcy, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMed.

Zdaniem ekspertów, obecnie Polska powinna stoczyć batalię nie tylko o podniesienie wskaźników zdrowotnych i wydłużenie życia Polaków w dobrym zdrowiu. „Chcemy, by Polacy stali się odpowiedzialni za swoje zdrowie, by byli menedżerami własnego zdrowia” — wskazała dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dydektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Podkreśliła również, że finalny dokument ma łączyć pacjentów, organizatorów zdrowia, personel medyczny oraz decydentów.

„Zaproszenie do grona eksperckiego jest dla nas sygnałem, wskazującym na dostrzeżenie przez decydentów roli farmaceutów, jaką mogą pełnić w systemie ochrony zdrowia. Jesteśmy istotną częścią tego systemu, dlatego chcemy, aby nasza wiedza, umiejętności i doświadczenie zostały odpowiednio ukierunkowane” — powiedziała mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Jej zdaniem, rola środowiska aptekarskiego powinna koncentrować się na stopniowym podnoszeniu komfortu zdrowotnego pacjentów i wdrożeniu opieki farmaceutycznej.

„Nie do przecenienia jest również praca farmaceutów szpitalnych, odpowiadających za wielomilionowe przetargi na leki. Odpowiednie wykorzystanie tego potencjału oznacza gigantyczne oszczędności w budżecie nie tylko szpitali, ale również NFZ. Dodatkowo umożliwienie farmaceutom pracy na oddziałach szpitalnych to realna pomoc dla lekarzy w opiece nad pacjentami, choćby przy prawidłowym doborze leków czy monitoringu całego procesu farmakoterapii” — powiedziała prezes NRA.

 

Opinie

Koordynacja kluczem do właściwej organizacji systemu

Prof. nadzw. MD, PhD, MBA, FACP, FESC Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali:

Rozpoczęty przez ministra zdrowia dialog gromadzi szerokie grono uczestników systemu ochrony zdrowia. Cenne jest to, że rozmowy nie sprowadzają się wyłącznie do oficjalnych, ale również kuluarowych. Ogromnym atutem debaty jest zgromadzenie przy jednym stole wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia.

W trakcie swojego krótkiego wystąpienia podkreśliłem rolę koordynacji w systemie ochrony zdrowia, której obecnie w nim praktycznie nie ma. Jako prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia oraz prezes Polskiej Federacji Szpitali nie mam wątpliwości, że właściwie prowadzona koordynacja jest kluczem nie tylko do dobrej organizacji systemu, ale przede wszystkim jego efektywności kosztowej. Powołana rada społeczna, przez swoją różnorodność oraz zaangażowanie ze strony różnych przedstawicieli systemu ochrony zdrowia, ma szansę wypracować konkretne wytyczne i rekomendacje, które staną się podstawą dla dalszych działań ministra zdrowia.

 

Debata to zapowiedź merytorycznej dyskusji

Beata Ambroziewicz, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych:

Cieszy nas fakt, że do narodowej debaty o zdrowiu zaproszono przedstawicieli środowiska pacjentów. Powołana rada społeczna debaty daje szerokie możliwości dialogu wielu środowisk, opartego na partnerstwie i wzajemnym szacunku. Widzimy zapowiedź merytorycznej dyskusji nad wizją i strategią ochrony zdrowia w Polsce oraz konkretnych rozwiązań, mających na celu poprawę jakości i dostępności opieki oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu.

Po debacie oczekujemy wypracowania ścieżki realnych zmian w ochronie zdrowia, które przełożą się na poczucie bezpieczeństwa i podniesienie jakości opieki nad pacjentem w naszym kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Zdajemy sobie sprawę, że nie chodzi o rewolucję, ale systematyczna, kroczącą poprawę systemu. Pragniemy, aby wzrastające nakłady na zdrowie były efektywnie wykorzystane, nie na gaszenie pożarów, ale budowę przemyślanej strategii, która będzie realizowana niezależnie od zmian politycznych. Troska o zdrowie nasze i naszych bliskich łączy nas wszystkich — i tego będziemy się trzymać w trakcie dalszych prac.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Marta Markiewicz

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.