Zbyt mało astmatyków leczy się właściwie

  • Monika Wysocka
opublikowano: 01-07-2013, 14:37

Choć w Polsce program lekowy dla chorych na ciężką astmę alergiczną funkcjonuje w 38 ośrodkach (we wszystkich województwach), korzysta z niego zaledwie 104 pacjentów. Zdaniem specjalistów to stanowczo za mało. Prawdopodobnie nie wszyscy orientują się, że mają szansę na takie leczenie.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W odpowiedzi na potrzeby rosnącej liczby pacjentów, w 2012 roku Ministerstwo Zdrowia wprowadziło program lekowy dla chorych na ciężką astmę alergiczną, który zdecydowanie poprawia stan zdrowia, jakość życia, a w konsekwencji umożliwia im powrót do normalnego życia. Z programu skorzystać mogą pacjenci powyżej 12. roku życia z ciężką, niekontrolowaną alergiczną astmą oskrzelową, z alergią na alergeny całoroczne potwierdzoną punktowymi testami skórnymi lub testami swoistego IgE. Są to również pacjenci, którzy pomimo stosowania wysokich dawek wziewnych glikokortykosteroidów w połączeniu z LABA, wymagają częstego stosowania doustnych glikokortykosteroidów z powodu braku kontroli objawów astmy. Program obejmuje pacjentów o masie ciała 20-150 kg, niepalących tytoniu, u których wykluczono inne mechanizmy (choroby współistniejące) powodujące ciężki przebieg astmy innych niż reakcja organizmu na całoroczne alergeny wziewne.

Do udziału w programie pacjenci kwalifikowani są przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Ciężkiej Astmie Alergicznej powołany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Muszą spełniać co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
•    objawy niekontrolowanej astmy,
•    trzy lub więcej epizodów zaostrzeń w roku wymagających stosowania systemowych glikokortykosteroidów lub zwiększania ich dawki u osób, które stosują je przewlekle,
•    hospitalizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy z powodu zaostrzenia astmy,
•    incydent ataku astmy zagrażający życiu w przeszłości,
•    utrzymująca się obturacja dróg oddechowych,
•    pogorszenie jakości życia z powodu astmy.

U co piątego pacjenta z ciężką astmą, pomimo zastosowania rekomendowanych w leczeniu tej postaci choroby leków (w tym doustnych steroidów) nie uzyskuje się zadowalającej kontroli objawów. Tacy pacjenci codziennie doświadczają objawów astmy, pojawiają się u nich częste, nieprzewidywalne zaostrzenia choroby oraz objawy nocne. Chorzy ci mają znacznie obniżoną aktywność fizyczną, a także życiową, co łączy się z niezdolnością do pracy, ponadto choroba utrudnia im wykonywania codziennych, prostych czynności, jak na przykład wyjście do sklepu, czy wejście po schodach bez odpoczynku. W Polsce liczbę chorych na ciężką, niedostatecznie kontrolowaną postać astmy szacuje się na około 1600 osób, a liczba ta stale się zwiększa.

Przyczynami choroby są czynniki genetyczne, a także źle leczone lub w ogóle nieleczone infekcje lub ciężkie przeziębienia. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi astmy ciężkiej alergicznej jest palenie papierosów zarówno aktywne jak i bierne. Jeśli choroba nie jest dobrze kontrolowana mogą wystąpić zaostrzenia pomimo zastosowania optymalnego leczenia. Dlatego każdy chory powinien znaleźć się pod specjalistyczną opieką na wysokim poziomie w wyspecjalizowanym ośrodku i stałą kontrolą lekarza. Koszty leczenia chorych cierpiących na astmę ciężką są bardzo wysokie i stanowią ponad 50% wszystkich kosztów przeznaczonych na opiekę chorych na astmę. W Europie średni koszt leczenia astmy ciężkiej jest 13-krotnie wyższy niż koszt leczenia astmy o zwykłym przebiegu.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: mw

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.