Zawodówki dla lekarzy: NRL apeluje do prezydenta o niepodpisywanie ustawy

MJM
opublikowano: 22-11-2021, 08:44

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło się do prezydenta Andrzeja Dudy, aby nie podpisywał ustawy umożliwiającej kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów w szkołach zawodowych. “Z całą pewnością doprowadzi do obniżenia standardów nauczania” - zaznaczyło prezydium NRL.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
W ocenie samorządu lekarskiego zawodówki nie są przygotowane do zapewnienia poziomu kształcenia niezbędnego dla bezpiecznego wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty.
Marek Wiśniewski

O tym, że uczelnie zawodowe będą mogły jednak aplikować o możliwość prowadzenia kierunków lekarskich zdecydowali posłowie 17 listopada, przychylając się do poprawek wniesionych przez Senat.

Po raz kolejny bardzo krytycznie do tej zmiany odniósł się lakarski samorząd.

“Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o niepodpisywanie ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw” - czytamy w oświadczeniu NRL.

NIL: zawodówki dla lekarzy doprowadzą do obniżenia standardów nauczania

NRL alarmuje, że ustawa ta zawiera rozwiązania, które z całą pewnością doprowadzą do obniżenia standardów nauczania zawodów lekarza i lekarza dentysty.

“Umożliwią one prowadzenie nauczania na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym na uczelniach zawodowych. Uczelnie te w ocenie samorządu lekarskiego nie są przygotowane do zapewnienia poziomu kształcenia niezbędnego dla bezpiecznego wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty” - zaznaczyła NRL.

Rada zwróciła uwagę, że wykształcenie lekarza to nie tylko wyposażenie go w kompetencje czysto zawodowe, ale także wychowanie w szerokim kontekście humanistycznym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na postawę etyczną, “dlatego też ten rodzaj wykształcenia możliwy jest do uzyskania tylko w warunkach uniwersyteckich”.

“Zapewnienie odpowiedniej liczby dobrze wykształconych lekarzy i lekarzy dentystów wymaga wielokierunkowej kadry akademickiej, zarówno teoretyków, jak i klinicystów. Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów wymaga ponadto solidnego zaplecza klinicznego, pracowni, zakładów badawczych, laboratoriów, odpowiedniego sprzętu, które mogą być właściwie zapewnione jedynie w dużych ośrodkach miejskich” - czytamy w stanowisku.

CZYTAJ TEŻ: MEiN: zawodówki dla lekarzy nie przyczynią się do obniżenia jakości kształcenia

NRL: zawodówki dla lekarzy i lekarzy dentystów prowadzą felczeryzacji tych zawodów

W ocenie NRL umożliwienie kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów na uczelniach zawodowych prowadzi do felczeryzacji tych zawodów.

“Dopuszczenie do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty osób z wykształceniem uzyskanym na uczelni zawodowej podważy zaufanie do wszystkich osób wykonujących te zawody” - czytamy.

W ocenie NRL podkreślenia wymaga również, że przy procedowaniu projektu ustawy doszło do jaskrawego naruszenia prawa.

“Przepisy przewidujące możliwość kształcenia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym na uczelniach zawodowych zostały wprowadzone do projektu z naruszeniem podstawowych zasad prawodawstwa, bowiem już po przeprowadzonych konsultacjach publicznych. Takie działanie stanowi pogwałcenie przepisów art. 5 pkt 5 i 16 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 1342)” - napisała NRL.

“Wobec powyższego, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, mając na uwadze troskę o wysoki standard nauczania lekarzy i lekarzy dentystów, będący gwarantem bezpieczeństwa pacjentów, apeluje do Pana Prezydenta o niepodpisywanie ustawy i przekazanie jej Sejmowi do ponownego rozpatrzenia” - zaapelowała NRL.

PRZECZYTA TAKŻE: Uczelnie zawodowe będą kształciły lekarzy. Posłowie zdecydowali

Lekarze po szkołach zawodowych. NRL: to niebezpieczne dla pacjentów i samych lekarzy

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.