Zaszczepione dzieci będą miały pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkola lub żłobka

KM, PAP
opublikowano: 15-09-2021, 19:30

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, dzięki której zaszczepienie dziecka zwiększy szansę na przyjęcie go do przedszkola lub żłobka.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Sejmowa Komisja Zdrowia powołała 15 września jednomyślnie podkomisję w sprawie senackiego projektu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – Prawo oświatowe oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który dotyczy obowiązkowych szczepień.

Jednym z kryteriów objęcia dziecka opieką w żłobku lub klubie dziecięcym miałoby być posiadanie przez dziecko obowiązkowych szczepień odbytych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.
iStock

"W ramach proponowanych zmian - senacki projekt ustawy zakłada, że - jednym z kryteriów objęcia dziecka opieką w żłobku lub klubie dziecięcym miałoby być posiadanie przez dziecko obowiązkowych szczepień odbytych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych".

"Realizacja obowiązku szczepień byłaby potwierdzana zaświadczeniem wydanym przez lekarza, do którego zapisane jest dziecko. W przypadku przeciwwskazań do szczepienia zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, lekarz sporządzałby zaświadczenie potwierdzające tę okoliczność. W konsekwencji wprowadzenie takiego wymogu na poziomie ustawy stanowiłoby podstawę prawną do odpowiedniego zmodyfikowania postanowień statutu żłobka lub klubu dziecięcego" - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

W związku z tym, projekt przewiduje zmianę ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Proponowane zmiany w odniesieniu do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe wprowadzają dodatkowe kryterium, które będzie brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przy przyjęciu do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na obszarze danej gminy.

Nowe kryterium będzie dotyczyło wymogu legitymowania się zaświadczeniem o posiadaniu przez kandydata wymaganych szczepień ochronnych lub zaświadczeniem potwierdzającym przeciwwskazania do odbycia szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zgodnie z projektem, wymóg ten nie będzie dotyczył dziecka w wieku 6 lat, które zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jest obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Zwrócono jednocześnie uwagę, że w świetle obecnie obowiązujących przepisów "publiczne oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mają obowiązek wydawania kopii dokumentacji medycznej na życzenie pacjenta, w tym np. kopii karty szczepień, stąd należy założyć, że wydanie, najczęściej jednorazowe, zaświadczenia potwierdzającego szczepienia zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych nie będzie stanowić zbytniego obciążenia dla placówek ochrony zdrowia".

W czasie pierwszego czytania senackiego projektu ustawy, które odbyło się 15 września, sejmowa Komisja Zdrowia jednomyślnie powołała podkomisję ws. projektu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w celu jego szczegółowego doprecyzowania. Podkomisja liczy dziewięciu członków.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.