Zarabianie poza kontraktem

  • Sławomir Molęda
opublikowano: 22-02-2012, 00:00

„Moja żona prowadzi NZOZ w spółce z o.o. Mamy kontrakt na poz. Chcielibyśmy rozszerzyć działalność i wprowadzić trochę specjalistyki poza kontraktem. Jak to zrobić, by nie narazić się NFZ?” — pyta czytelnik.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Wprowadzenie odrębnego zakresu świadczeń nie powinno narażać na problemy ze strony NFZ. Trzeba jedynie dopilnować, by osoby zatrudnione do udzielania świadczeń zakontraktowanych nie udzielały w tym samym czasie świadczeń poza kontraktem. Oprócz tego należy pamiętać o dopełnieniu wymogów związanych z udzielaniem świadczeń odpłatnych, jakie nakłada nowa ustawa o działalności leczniczej.

Kilka warunków

Zakłady niepubliczne, w odróżnieniu od publicznych, mogą rozwijać działalność komercyjną, a jedyne ograniczenia wynikają z zawartych kontraktów. Dołączane do nich harmonogramy określają czas i miejsce, w jakim wskazane osoby mają udzielać zakontraktowanych świadczeń. W czasie objętym harmonogramem osobom tym nie wolno udzielać świadczeń w innym miejscu, w tym także w innej jednostce organizacyjnej tego samego świadczeniodawcy. Osoby wskazane do wykonywania świadczeń zakontraktowanych mogą udzielać świadczeń niezakontraktowanych wyłącznie poza czasem objętym harmonogramem. Dlatego udzielanie świadczeń niezakontraktowanych w czasie przeznaczonym na świadczenia zakontraktowane wymaga zaangażowania osób nieujętych w harmonogramie oraz zorganizowania dla nich odrębnego miejsca udzielania świadczeń.

Rozwijanie działalności prywatnej z zachowaniem powyższych warunków powinno zabezpieczać przed nieprzyjemnościami ze strony NFZ. Nadmienię, że za każdy przypadek pobrania nienależnych opłat za świadczenia będące przedmiotem kontraktu bądź nieudzielania świadczeń w czasie i miejscu ustalonym w kontrakcie NFZ może nałożyć karę umowną w wysokości do 2 proc. kwoty zobowiązania kontraktowego. W przypadku stwierdzenia ograniczania dostępności świadczeń fundusz może rozwiązać kontrakt w całości lub w części bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu do usunięcia uchybień.

Konieczny regulamin placówki

Dodatkowe wymagania związane z udzielaniem świadczeń odpłatnych wynikają z ustawy o działalności leczniczej. W przypadku pobierania opłat od pacjentów ustawa nakazuje określić wysokość tych opłat oraz organizację procesu udzielania świadczeń odpłatnych. Chodzi o wyraźne wyodrębnienie ich od świadczeń finansowanych ze środków publicznych, tak by ułatwić funduszowi wykonywanie zadań kontrolnych oraz pozwolić pacjentowi zorientować się, za co będzie płacił. Uregulowania te powinny znaleźć się w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego, który należy wprowadzić w miejsce dotychczasowego statutu i regulaminu porządkowego NZOZ-u.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.