Zakup leków refundowanych: potrzebne są dobre praktyki na szczeblu centralnym

Oprac. Katarzyna Matusewicz
opublikowano: 08-02-2021, 11:59

28 stycznia 2021 r. Izba Gospodarcza „Farmacja Polska” złożyła pismo adresowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, w którym wskazała na konieczność stworzenia dobrych praktyk, opisujących cele i zasady dotyczące centralizacji procedur zamówień na wybrane kategorie leków refundowanych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Zdaniem Ireny Rej, prezes Zarządu Izby Gospodarczej Farmacja Polska, można i trzeba stworzyć jasne dla wszystkich interesariuszy rynku farmaceutycznego zasady prowadzenia polityki zakupów grupowych leków podlegających refundacji, które pozwolą uniknąć niebezpiecznego w skutkach braku dostępności poszczególnych terapii. Zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających zapewnienie ciągłości leczenia chorych jest konieczne, ponieważ w przeszłości zdarzały się przerwy w dostawach niektórych kategorii produktów, również tych stosowanych u dziesiątek tysięcy osób, jak w przypadku terapii kardiologicznych.

„Musimy dysponować przejrzystymi zasadami gry, dlatego w wystąpieniu do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zaproponowaliśmy katalog spraw wymagających uregulowania. W ostatnim czasie dostrzegamy silne tendencje centralizacyjne w ochronie zdrowia. Pionizacja Narodowego Funduszu Zdrowia i planowana reforma szpitali to tylko niektóre z elementów tego procesu. Dostrzegając również intensyfikację działań Ministerstwa Zdrowia na rzecz centralizacji procesów zamówień niektórych kategorii leków refundowanych, uważamy, że trzeba zapewnić przejrzystość tej działalności. Opracowanie zawierające jasny opis celów i zasad postępowania w tym zakresie pozwoli zapewnić ciągłość leczenia chorych oraz budować bezpieczeństwo lekowe Polski. Nie mniej ważna jest stabilność rynku oraz racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi” – uważa Irena Rej, prezes Zarządu Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”, i apeluje w tej sprawie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Irena Rej, prezes Zarządu Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”

W piśmie skierowanym do Ministerstwa Zdrowia organizacja poprosiła o przedstawienie planów resortu dotyczących centralizacji procedur zakupu leków refundowanych i wskazanie celów, które poprzez tę inicjatywę zamierza on osiągnąć. Izba wyszczególniła dodatkowo kwestie, które w opinii jej przedstawicieli powinny zostać ujęte w ramach dobrych praktyk dotyczących centralizacji procesów zakupów leków:

  1. wprowadzenie zasady wyłonienia więcej niż jednego dostawcy („multi-winner”) w ramach postępowań dotyczących jednej substancji czynnej oraz inne działania, które pozwoliłyby redukować ryzyko ograniczenia konkurencji pomiędzy oferentami w długim okresie oraz ciągłości opieki nad pacjentami w przypadku braku możliwości wywiązania się z ciągłości dostaw ze strony jedynego zwycięzcy postępowania;
  2. określenie minimalnego udziału kryteriów jakościowych (np. 40 proc.) w ramach postępowań zakupowych wraz z opracowaniem katalogu przykładowych kryteriów jakościowych, znajdujących odzwierciedlenie w aktualnej wiedzy medycznej;
  3. wskazanie ścieżki postępowania w przypadku braku podpisania umowy przez oferenta wyłonionego w toku postępowania zakupowego lub braku możliwości ciągłości realizacji dostaw po rozstrzygnięciu przetargu;
  4. określenie długości obowiązywania umów, które pozwoliłoby na zachowanie odpowiedniej relacji pomiędzy przewidywalnością prowadzenia działalności biznesowej, bezpieczeństwem dostaw oraz koniecznością racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi poprzez wzmocnienie zjawisk konkurencji;
  5. określenie maksymalnego terminu płatności za leki nabywane w ramach postępowań przetargowych;
  6. zapewnienie ciągłości opieki nad pacjentami z wykorzystaniem jednego produktu leczniczego w przypadku wyboru innego oferenta w ramach drugiego i kolejnych postępowań przetargowych.

W piśmie kierowanym do ministra Adama Niedzielskiego Izba Gospodarcza „Farmacja Polska” zadeklarowała wolę dialogu i współpracy w obszarze opracowania dobrych praktyk dotyczących centralizacji procesów zakupów leków refundowanych.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.