Zakrzepowa plamica małopłytkowa po szczepieniu ChAdOx1 nCov-19 (AstraZeneca) - wyniki analizy

  • Bartosz Spławski
opublikowano: 11-05-2021, 15:57

Wyniki analizy incydentów zakrzepowych po szczepieniu szczepionką ChAdOx1 nCov-19 (AstraZeneca), opublikowane w “NEJM”, wskazują, że szczepienie ChAdOx1 nCov-19 może spowodować w bardzo rzadkich przypadkach rozwój immunologicznej zakrzepowej plamicy małopłytkowej, jednak korzyści z zastosowania tej szczepionki przeciw COVID-19 znacznie przewyższają ryzyko związane z jej podaniem.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Po szczepieniu przeciwko SARS-CoV-2 szczepionką wektorową ChAdOx1 nCov-19 (AstraZeneca) wystąpiło kilka przypadków nietypowych zdarzeń zakrzepowych i małopłytkowości.

W przytaczanym badaniu oceniono kliniczne i laboratoryjne cechy 11 pacjentów z Niemiec i Austrii, u których po szczepieniu ChAdOx1 nCov-19 rozwinęła się zakrzepica lub trombocytopenia. Do wykrywania przeciwciał przeciwko kompleksowi heparyny i czynnika płytkowego 4 (PF4) zastosowano standardowy test immunoenzymatyczny oraz zmodyfikowany test aktywacji płytek krwi (ze wzmocnieniem PF4). Spośród 11 analizowanych pacjentów 9 stanowiły kobiety, których mediana wieku wynosiła 36 lat (zakres od 22 do 49).

Analiza incydentów zakrzepowych po szczepieniu szczepionką ChAdOx1 nCov-19 (AstraZeneca)

Począwszy od 5. do 16. dnia po szczepieniu, u pacjentów wystąpił jeden lub więcej epizodów zakrzepowych, z wyjątkiem jednego pacjenta, u którego doszło do śmiertelnego krwotoku wewnątrzczaszkowego. Spośród pacjentów z co najmniej jednym epizodem zakrzepowym, 9 miało zakrzepicę żył mózgowych, 3 - zakrzepicę żył trzewnych, 3 - zatorowość płucną, a 4 - inne zakrzepice. Sześcioro z tych pacjentów zmarło, u pięciu doszło do rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC).

Żaden z pacjentów nie otrzymywał heparyny przed wystąpieniem objawów. U wszystkich pacjentów, u których uzyskano pozytywny wynik przeciwciał przeciwko kompleksowi PF4-heparyna, stwierdzono także dodatni wynik w teście aktywacji płytek krwi w obecności PF4, niezależnie od heparyny. Aktywację płytek krwi hamowały: wysokie stężenie heparyny, przeciwciała monoklonalne blokujące receptor Fc oraz immunoglobuliny (10 mg/ml). Dodatkowe badania z przeciwciałami przeciwko PF4 lub kompleksowi PF4-heparyna u 2 pacjentów potwierdziły zależną od PF4 aktywację płytek krwi.

Konkluzje

Stwierdzono, że szczepienie ChAdOx1 nCov-19 może spowodować w bardzo rzadkich przypadkach rozwój immunologicznej zakrzepowej plamicy małopłytkowej, w której pośredniczą przeciwciała przeciwko PF4 aktywujące płytki krwi, klinicznie naśladujące autoimmunologiczną małopłytkowość wywołaną przez heparynę. Należy jednak jednoznacznie podkreślić, że korzyści z zastosowania tej szczepionki znacznie przewyższają ryzyko związane z jej podaniem.

Źródło: Greinacher A. et all.: Thrombotic Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCov-19 Vaccination. N. Eng. J. Med. 09 apr 2021, DOI: 10.1056/NEJMoa2104840.

ZOBACZ TAKŻE: Jak prowadzić leczenie przeciwkrzepliwe w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej?

Jak wielu chorych na COVID-19 ma immunozakrzepicę

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: lek. Bartosz Spławski, Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Narodowego Instytutu Onkologii — Państwowego Instytutu Badawczego

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.