ZAF o wymogach lokalowych: pacjenci potrzebują intymności, apteki - okresu przejściowego

  • Marzena Sygut
opublikowano: 09-12-2021, 11:51

Intymność pacjentów jest ważna, rozumiemy ją. Apteki potrzebują jednak czasu na dostosowanie się do nowych wymogów, jakie wprowadzają dwie nowele rozporządzeń lokalowych. Proponujemy trzyletni okres przejściowy - komentuje ministerialne propozycje Mariusz Kisiel, prezes ZAF.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Mariusz Kisiel, prezes Związku Aptek Franczyzowych
FOT. Archiwum

Związek Aptek Franczyzowych skierował do Ministerstwa Zdrowia swoje uwagi w sprawie dwóch projektów rozporządzeń ministra zdrowia z 2 grudnia 2021 r.: dotyczącego szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, oraz dotyczącego wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki - oba projekty przekazano do konsultacji 3 grudnia 2021 r.

Nowe wymogi resortu zdrowia dot. aptek nie do spełnienia od ręki

Ministerialna nowela wprowadza obowiązek stworzenia izby przyjęć, szatni i dodatkowego archiwum w aptekach prowadzących szczepienia. Jednocześnie do izby przyjęć ma prowadzić osobne wejście z zewnątrz, a w skład jej wyposażenia ma wejść m.in. umywalka i szatnia.

Wcześniej swoje uwagi do procedowanych dokumentów przesłała Naczelna Rada Aptekarska, która zarzuciła resortowi zdrowia, że stawianie aptekom zaangażowanym w Narodowy Program Szczepień nowych wymogów lokalowych jest równoznaczne z odbieraniem ich praw nabytych do przeprowadzania szczepień ochronnych.

Mariusz Kisiel, komentując wspomniane nowelizowanie rozporządzenia, podkreśla, że jakkolwiek propozycje MZ w sprawie dwóch projektów rozporządzeń "lokalowych" są "zaskakujące" i na dzień dzisiejszy praktycznie niemożliwe do realizacji, ZAF jest jednak zwolennikiem pewnego kompromisu.

Zbyt wygórowane wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

W odniesieniu do dokumentu dotyczącego wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, w ocenie ZAF te proponowane w projekcie są zbyt wielkie.

Zdaniem ZAF warto zmienić nazwę pomieszczenia, w którym miałyby odbywać się szczepienia z „izby przyjęć pacjentów” na „pomieszczenie do sprawowania opieki farmaceutycznej”, tak by zarówno usługa szczepienia, jak i usługi opieki farmaceutycznej mogły odbywać się w jednym pomieszczeniu.

“Z punktu widzenia właścicieli aptek, ale i pacjentów, ważne by pomieszczenie to było też dostępne z izby ekspedycyjnej, a nie tylko z zewnątrz apteki” - czytamy w dokumencie przesłanym do wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego.

ZAF nie widzi również potrzeby, aby w kolejnym pomieszczeniu (przeznaczonym do wykonywania szczepień) wymagane były umywalka z baterią z ciepłą i zimną wodą oraz dozownik z mydłem. Zdaniem ZAF urządzenia chłodnicze będące na wyposażeniu apteki (czy to służące do przechowywania szczepionek, czy też odpadów medycznych) nie powinny obligatoryjnie znajdować się w pomieszczeniu przeznaczonym do wykonywania szczepień.

Jednocześnie ZAF zauważa, że urządzenie chłodnicze do przechowywania odpadów medycznych powinno być wyposażone termometr, niekonieczne z rejestratorem.

“Pomieszczenie przeznaczone do wykonywania szczepień ochronnych, analogicznie jak jest obecnie, powinno natomiast być wyposażone w pojemniki na zużyte strzykawki i igły oraz pojemniki na zakaźne materiały medyczne” - podkreśla ZAF.

Izba przyjęć dostępna tylko z zewnątrz - tego warunku nie spełni żadna apteka

ZAF oceniając drugi dokument, dotyczący powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki, zwraca uwagę, że należy przemodelować treść punktu 1 w § 1. projektu.

“Proponowany obecnie jego kształt spowoduje, że praktycznie żadna z funkcjonujących aptek nie będzie mogła w przyszłości wykonywać szczepień czy to przeciwko COVID-19, czy też grypie. Wydzielenie opisywanej w projekcie powierzchni musiałby się wiązać z utworzeniem dodatkowego, oddzielnego wejścia do lokalu aptecznego – co w wielu miejscach byłoby niemożliwe ze względu na konstrukcje budynków, w których mieszczą się apteki” - podkreśla ZAF w piśmie skierowanym do resortu zdrowia.

Dodatkowo - jak czytamy w stanowisku ZAF - należy zwrócić uwagę, że obecne założenia proponowanego przepisu są błędne i z góry przekreślają możliwość funkcjonowania izby przyjęć pacjentów dostępnej z zewnątrz apteki.

“Skoro przedsionkiem tej izby ma być szatnia dla pacjentów, która według projektu ma wchodzić w powierzchnię podstawową apteki, to niemożliwa jest sytuacja, by izba przyjęć pacjentów była dostępna z zewnątrz apteki, bo by się do niej dostać, pacjenci będą musieli przejść przez szatnię, czyli już przez aptekę” - podkreślają autorzy pisma.

Zdaniem ZAF pomieszczenie, w którym miałoby się odbywać szczepienie, powinno być dostępne dla pacjentów albo z zewnątrz apteki, albo z izby ekspedycyjnej. Nie ma też potrzeby, by wydzielać szatnię czy oddzielne archiwum, które przecież w aptece obecnie musi istnieć.

Jednocześnie ZAF podkreśla, że w okresie wprowadzania do aptek opieki farmaceutycznej warto wykorzystać jedno pomieszczenie zarówno do świadczenia usług opieki farmaceutycznej, jak i do wykonywania szczepień ochronnych . Dlatego też ZAF proponuje zmianę nazwy „izba przyjęć pacjentów” na “pomieszczenie do sprawowania opieki farmaceutycznej”.

W odniesieniu do obu dokumentów ZAF proponuje, aby wprowadzono wydłużenie okresu przejściowego do 01.01.2025 r.

Intymność pacjentów jest ważna

Jak podkreśla Mariusz Kisiel, ZAF w swoich uwagach i propozycjach stara się odwieźć MZ od np. wymogu szatni, kolejnej umywalki czy oddzielnego wejścia. Rozumie jednak potrzebę poczucia intymności przez pacjentów, a obecne rozwiązania oparte w dużej mierze na wydzielonym przez parawany miejscu od samego początku traktował jako przejściowe.

– Te rozwiązania obecnie się sprawdzają, ale powinniśmy już teraz myśleć przyszłościowo i inwestować w profesjonalne rozwiązania - zaznacza.

Dodaje: Uważamy, że wydzielenie w odpowiednim czasie oddzielnego pomieszczenia, które miałoby służyć np. szczepieniom czy usługom opieki farmaceutycznej wymagającym poczucia intymności, jest z punktu widzenia pacjenta korzystne, a z punktu widzenia przedsiębiorcy nie jest nierealne.

Apteki powinny inwestować w rozwój, ale potrzebują czasu

– Jako "odpowiedni czas" proponujemy 3-letni okres przejściowy. W naszej opinii bardzo odważne ze strony MZ jest założenie, że do września 2022 roku uporamy się z pandemią i nie będzie potrzeby istnienia punktów szczepień w aptekach - zaznacza Kisiel.

Wyjaśnia: - Uważamy, że świadczone w aptekach usługi wymagające intymności mogłyby odbywać się w oddzielnych pomieszczeniach, a drobniejsze usługi konsultacyjne czy diagnostyczne mogłyby odbywać się w specjalnie wyznaczonych miejscach na ekspedycji.

– Promujmy apteki profesjonalne, spełniające wszelkie potrzeby pacjentów - apteka ma być przede wszystkim dla pacjenta. Pozostawienie obecnych, przejściowych rozwiązań w naszym odczuciu grozi brakiem inwestycji w lokale apteczne i wieloletnim brakiem dostosowania do najwyższych standardów oczekiwanych przez pacjentów. Zdaniem ZAF warto odejść od wizerunku aptek wieloletnie pozbawionych inwestycji - komentuje.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Aptekarze krytykują projekt noweli rozporządzenia ws. pomieszczeń w aptekach

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.