Zaawansowany rak piersi: rybocyklib wydłuża czas przeżycia całkowitego pacjentek

Materiały prasowe
opublikowano: 09-06-2020, 12:47

Podczas Wirtualnego Programu Naukowego ASCO20 ogłoszono nową analizę badawczą podgrup badań fazy III MONALEESA-3 i MONALEESA-7, która wykazuje korzyść ze stosowania rybocyklibu w postaci przeżycia całkowitego (OS) pacjentek z bardziej agresywną postacią zaawansowanego raka piersi HR+/HER2.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W analizie podgrup, rybocyklib w skojarzeniu z leczeniem hormonalnym wydłużył OS w porównaniu z monoterapią hormonalną u kobiet z HR+/HER2- zaawansowanym rakiem piersi z przerzutami do narządów trzewnych. Wyniki te są spójne z korzyścią wykazaną w populacji ogólnej badania - czytamy w komunikacie prasowym firmy Novartis.

Zaawansowany rak piersi: rybocyklib w skojarzeniu z terapią hormonalną przedłużył życie pacjentek z przerzutami do wątroby

"Analiza, obejmująca dwa badania III fazy, umacnia zasadność stosowania rybocyklibu w pierwszej linii leczenia, niezależnie od stanu menopauzalnego lub umiejscowienia przerzutów" - powiedziała dr Denise Yardley, główny badacz Sarah Cannon Research Institute. "Pacjenci z przerzutami trzewnymi zwykle mają gorsze rokowania i wyższe ryzyko oporności na leczenie, więc spójne wyniki w zakresie przeżycia całkowitego z zastosowaniem leczenia skojarzonego rybocyklibem u tych pacjentów są obiecujące" - dodała.

W badaniach MONALEESA, w których rybocyklib oceniano u kobiet przed menopauzą w skojarzeniu z NSAI i gosereliną (MONALEESA-7) oraz u kobiet po menopauzie w skojarzeniu z fulwestrantem (MONALEESA-3), około 60 proc. pacjentów miało przerzuty do narządów trzewnych (odsetek nie uwzględnia pacjentów z masywnym rozsiewem choroby nowotworowej, tzw. kryzą trzewną), co jest obserwowane również w rzeczywistej praktyce klinicznej.

U tych pacjentów rybocyklib w skojarzeniu z terapią hormonalną wykazał 30-proc. zmniejszenie ryzyka zgonu w badaniu MONALEESA-7 [mediana OS niepodlegająca ocenie (NE) vs. 39,9 miesiąca z NSAI i gosereliną; HR = 0,698 (95 proc. CI: 0,462-1,054)] i zmniejszenie ryzyka zgonu o 20 proc. w badaniu MONALEESA-3 [mediana OS wynosząca 41,0 vs. 39,4 miesiąca z fulwestrantem; HR = 0,804 (95 proc. CI: 0,596-1,083)].

Onkologia
Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych
ZAPISZ MNIE
×
Onkologia
Wysyłany raz w miesiącu
Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

U pacjentów z przerzutami do wątroby w badaniu MONALEESA-7 leczenie skojarzone rybocyklibem wykazało 47-proc. zmniejszenie ryzyka zgonu [mediana OS NE vs. 33,6 miesiąca w przypadku stosowania NSAI i gosereliny; HR = 0,531 (95 proc. CI: 0,321-0,877)] i zmniejszenie ryzyka zgonu o 37 proc. w badaniu MONALEESA-3 [mediana OS 36,1 vs. 24,1 miesiąca z fulwestrantem; HR = 0,629 (95 proc. CI: 0,421-0,942)]. Występowanie zdarzeń niepożądanych nie odbiegało od tych obserwowanych w ogólnej populacji.

Rybocyklib jest refundowany w Polsce, ale z ograniczeniami

Rybocyklib został zarejestrowany w ponad 75 krajach na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych i krajach członkowskich Unii Europejskiej. Lek wykazał statystycznie istotną korzyść w zakresie przeżycia całkowitego (OS) w dwóch badaniach fazy III z dwiema różnymi populacjami pacjentów.

Rybocyklib jest aktualnie zarejestrowany w Unii Europejskiej w leczeniu kobiet chorych na miejscowo zaawansowanego lub uogólnionego raka piersi z obecnością receptorów hormonalnych (ang. hormone receptor positive, HR), bez nadekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (ang. human epidermal growth factor receptor 2, HER2) w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy lub fulwestrantem jako leczenie hormonalne pierwszego rzutu, lub u kobiet, które wcześniej otrzymały leczenie hormonalne. U kobiet w okresie przed- lub okołomenopauzalnym leczenie hormonalne należy stosować w skojarzeniu z agonistami gonadoliberyny (LHRH).

Od 1 września 2019 roku rybocyklib jest refundowany w Polsce w ramach programu lekowego wyłącznie dla pacjentek po menopauzie w pierwszej linii leczenia w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Materiały prasowe

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.