Za życiem – czy to będzie przełomowy program?

  • Iwona Kazimierska
opublikowano: 10-01-2017, 12:55

Praca dla rodziców, opieka wytchnieniowa, mieszkania chronione – to tylko część rozwiązań Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przeznaczonego dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością oraz ich rodziców.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Program powstał jako kontynuacja ustawy „Za życiem” uchwalonej 4 listopada 2016 r. Ustawa dotyczy wsparcia kobiet w ciąży powikłanej i rodzin w obliczu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.

Program został podzielony na sześć części: wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, usługi wspierające i rehabilitacyjne, wsparcie mieszkaniowe, koordynacja, poradnictwo i informacja oraz pozostałe instrumenty wsparcia. Znaczna jego część skierowana jest do rodzin z dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością oraz posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Wsparcie w pracy…

Jednym z elementów programu ma być wsparcie aktywizacji zawodowej opiekunów osób z niepełnosprawnością, m.in. poprzez prawo do korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy. Będą mogli z niego skorzystać pracownicy-rodzice dziecka z niepełnosprawnością lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Od 1 stycznia 2018 r. pracodawcy będą mieli obowiązek stworzyć rodzicom możliwość m.in. korzystania z indywidualnego rozkładu czasu pracy czy ruchomego lub przerywanego czasu pracy. Rodzicom dzieci z niepełnosprawnością miałaby przysługiwać także możliwość zatrudnienia w formie telepracy. Wspierane będą również osoby z niepełnosprawnością, które opuściły warsztaty terapii zajęciowej w celu podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Planowane jest też m.in. wprowadzenie refundacji (w wysokości nawet 1 tys. miesięcznie) wynagrodzenia osoby, która opiekuje się dzieckiem z niepełnosprawnością. Natomiast już od lipca 2017 r. członkowie rodzin będą mogli uzyskać status poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu, co umożliwi m.in. dostęp do pośrednictwa pracy czy szkoleń, a także otrzymać dofinansowanie i pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej.

… w opiece…

Oddzielnym działaniem ma być zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością. Ma być ona udzielana w przypadku zdarzenia losowego, pomocy w załatwieniu codziennych spraw lub potrzeby odpoczynku opiekuna lub jego aktywizacji zawodowej. Z pomocy będą mogli skorzystać opiekunowie o dochodzie nieprzekraczającym miesięcznie 1200 zł netto na osobę w rodzinie.

Opieka wytchnieniowa realizowana będzie poprzez zapewnienie usług w dziennych ośrodkach wsparcia, placówkach całodobowych, jednostkach systemu oświaty lub poprzez zawarcie umowy z organizacją pozarządową. Może być realizowana także poprzez uczestnictwo osoby z niepełnosprawnością w różnorodnych formach wypoczynku zorganizowanego. To udogodnienie ma być dostępne od 1 lipca tego roku.

… w domu…

Kolejną formą wsparcia ma być pomoc w domu w ramach prac społecznie użytecznych. Z jednej strony chodzi o wsparcie rodziców i opiekunów w realizacji codziennych obowiązków domowych, a z drugiej o aktywizację osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych. Rodzina lub opiekun dziecka z niepełnosprawnością będą mogli wystąpić o udzielenie wsparcia w realizacji domowych obowiązków do MOPS od 1 lipca 2017 r.

… w uzyskaniu mieszkania

Program zakłada także zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. Chodzi o budowę mieszkań na wynajem z możliwością docelowego uzyskania własności, m.in. z wykorzystaniem gruntów publicznych (I filar Programu Mieszkanie+) czy też stworzenia sieci 380 ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (także na bazie już działających placówek wczesnego wspomagania) dla dzieci od narodzin do podjęcia nauki szkolnej. Ośrodki mają kompleksowo wspierać rodziny z dziećmi, u których wykryto wady rozwojowe oraz z dziećmi z niepełnosprawnością. Ma także powstać Krajowy Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjny.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: IKA

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.