Za wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich nadal 350 zł

Beata Lisowska
opublikowano: 15-03-2005, 00:00

Rada Ministrów wydłużyła do 60 dni czas rejestracji praktyk lekarskich oraz podmiotów prowadzących szkolenia podyplomowe. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, która ma poprawić nadzór samorządu nad tymi dziedzinami. ;

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Zgodnie z obowiązującą od sierpnia ub.r. ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, okręgowe rady lekarskie nie muszą wydawać zezwolenia na prowadzenie praktyki lekarskiej, a jedynie dokonywać jej wpisu do rejestru. Ustawa dawała jednak radom tylko siedem dni na wydanie decyzji o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących praktyki oraz szkolenie podyplomowe. W opinii samorządu lekarskiego, tak krótki termin uniemożliwiałby sprawdzenie, czy dany podmiot spełnia wymagane warunki. Był też problem braku zgodności w ustawach: o swobodzie działalności gospodarczej i o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z tym ostatnim aktem prawnym, okręgowa rada lekarska powinna delegować w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów zespół wizytacyjny składający się z lekarzy w celu dokonania oceny pomieszczeń, urządzeń, sprzętu medycznego i sporządzenia opinii o możliwości udzielania deklarowanych świadczeń przez lekarza starającego się o otwarcie własnej praktyki. Ponadto wydanie dokumentu o wpisie do rejestru odbywa się w drodze decyzji rady lub prezydium, a te ciała zbierają się zwykle co dwa tygodnie. Dotrzymanie siedmiodniowego terminu byłoby więc nierealne.
Przyjęty przez rząd na posiedzeniu 8 marca projekt nowelizacji ustawy ma to zmienić. Na zarejestrowanie praktyk lekarskich okręgowe rady będą miały 60 dni, a na rejestrację podmiotów prowadzących szkolenie podyplomowe - 30 dni. Nowelizacja dopuszcza prowadzenie kształcenia podyplomowego przez wszystkie podmioty, niezależnie od formy organizacyjnej, po spełnieniu przez nie określonych wymagań. Obecne przepisy wykluczają prowadzenie szkoleń przez oddziały szpitalne czy grupę praktyk lekarskich.
Minister zdrowia przekazał już do Centrum Legislacyjnego Rządu projekt rozporządzenia, zgodnie z którym za wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich izby będą pobierać opłatę w wysokości 350 zł, a za wpis do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich 450 zł. Opłata za wpis do rejestru grupowych praktyk lekarskich ma być iloczynem 200 zł i liczby lekarzy - wspólników spółki. Proponowane kwoty są analogiczne do wysokości opłat dotychczas pobieranych przez izby za wydanie zezwolenia na prowadzenie praktyki.
Przeciwko takiemu rozwiązaniu zaprotestował w trakcie konsultacji społecznych Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Zdaniem jego członków, dokonywanie wpisów do rejestru praktyk powinno się odbywać bezpłatnie, ponieważ należy to do ustawowych obowiązków izb lekarskich, a działalność ta jest finansowana z przymusowych składek opłacanych przez każdego z lekarzy. „Opinia o niedopuszczalności pobierania opłat przez izby lekarskie za rejestrację indywidualnych praktyk lekarskich jest powszechna i niech Pana nie zmyli opinia osób funkcyjnych samorządu lekarskiego" - napisał w piśmie do wiceministra zdrowia Zbigniewa Podrazy przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel. Resort zdrowia nie przychylił się jednak do tych postulatów.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Beata Lisowska

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.