XXII Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne 2017

opublikowano: 29-08-2017, 10:37

5-7 października, Arłamów

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Organizatorem XXII Bieszczadzkich Dni Psychiatrycznych jest Podkarpackie Centrum Zdrowia Psychicznego w Przemyślu. Przedsięwzięciu patronują:

  • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dr n. med. Maciej Kuligowski
  • Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „Jerzyk”
  • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
  • dr n.med. Maciej Kuligowski

Program konferencji

„Pacjent trudny do terapii”

2017-10-05 (czwartek)

12.00-15.30 rejestracja uczestników

13.00-15.00 posiłek powitalny

14.30-15.00  rozpoczęcie konferencji (sala B)

Prof.Andrzej Czernikiewicz;Prof. Aleksander Filz,Dr n.med. Maciej Kuligowski

Prof. Dominika Dudek; „Wspomnienie o Profesorze  Jerzym Vetulanim”

SESJA I  (sala B )

15.00-15.30 Prof. Andrzej Czernikiewicz; „Funkcje poznawcze osoby depresyjnej – ich znaczenie, ich diagnostyka, ich terapia.”

15.30-16.00  Prof. Aleksander Filz(Lwów); “Diagnostyka w psychiatrii i pacjent problematyczny”

16.00-16.30  Prof. Krupka-Matuszczyk Irena „Zdrowie psychiczne kobiet we współczesnym świecie”

16.30-17.00 Prof. Janusz Heitzman „Oczekiwania pacjenta – oczekiwania psychiatry.  Polska Psychiatria 2017”.

17.00-17.20 Przerwa kawowa

Sesja II

17.20-17.50 Prof. Dominika Dudek; „Amisulpryd w leczeniu Schizofrenii”

17.50–18.50 Prof. Przemysław Bieńkowski; Prof.Jerzy Samochowiec; „Uspokój się… Tylko czym? ”

18.50-19.50 Prof. Janusz Heitzman

20.00 -22.00 Kolacja (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica ) równolegle

21.00-23.00  Karczma na Stoku- Kolacja przy ognisku 

06.10.2017r.(piątek)

Sesja III

09.00-11.30 Psychozy (Sala B1)

09.00-09.30 Prof. Szulc Agata; „Objawy negatywne schizofrenii – koncept odnowiony.”

09.30-10.00  Prof. Karakuła-Juchnowicz Hanna;”DOPAMINA: najcenniejsza substancja CUN?”

10.00-10.30  Prof. Piotr Gałecki;  „Neurorozwojowa teoria depresji”

10.30-11.00 Prof. Janusz  Perzyński;  „Schizofrenia jako choroba  dyssolucyjna.”

Sesja Teva Pharmaceuticals Sp z o.o 

11.00-11.30 Dr n.med.Tomasz Szafrański:”Omówienie wskazań pozadepresyjnych leków  w terapii depresji. ”

11.30-11.50 Przerwa kawowa

Sesja IV Prawo w psychiatrii (Sesja MYLAN)  (Sala B1)

11.50-14.00 mec. Wojciech Wojtal ; „Problemy prawne w psychiatrii”

14.00-15.00 obiad (Restauracja Karpatia/ Restauracja Turnica )

SesjaV Psychogeriatria (Sala B1)

15.00-15.30 Prof. Tadeusz Parnowski;”Czy potrzebne są nam standardy leczenia otępienia?”

15.30-16.00 Prof. Tadeusz Parnowski;”Przewlekłe,lekooporne  depresje w wieku podeszłym-jak leczyć?”

16.00-16.30 Prof. Jerzy Leszek  „Rola nanotechnologii we wczesnej diagnostyce i terapii choroby Alzheimera”

16.30-17.30 Prof. Andrzej Czernikiewicz; „Filmowe oblicza choroby Alzheimera”

17.30-17.50 przerwa kawowa

17.50-18.30 Sesja VI (Sala B1)

Prof. Janusz  Perzyński; „Profesor  Jan  Mazurkiewicz –  70. rocznica  śmierci.”

Sesja równoległa Piątek 06.10

Sesja VII 09.00-10.30 (Sala B2)

dr Marian Macander; dr Krzysztof Zboralski:

” Rola i miejsce psychologa w badaniu wypadków lotniczych – opis przypadków”

dr Marian Macander; dr Krzysztof Zboralski:

” Psychologiczne problemy członków rodziny wobec nagłej śmierci pilota”

Sesja VIII Uzależnienia (Sala B2)

10.30-11.00 Dr Habrat Bogusław;” Farmakoterapia tzw. „nałogów behawioralnych”

11.00-11.30  Dr Andrzej Silczuk: „Rozpoznawanie, postępowanie i rokowanie w przypadku zaburzeń uprawiania hazardu przez osoby starsze.”

11.30-11.50 Przerwa Kawowa

Sesja IX Somatyka w psychiatrii Piątek 11.50-14.00 (Sala B2)

11.50-12.20 Prof. Krupka-Matuszczyk Irena;”Zaburzenia odżywiania w wybranych chorobach psychicznych u kobiet”

12.20-12.50  Prof. Karakuła-Juchnowicz Hanna; „Nutripsychiatria i nutrigenomika: science czy science fiction?”

12.50-13.30 Prof. Szulc Agata; „Czy dieta i wysiłek fizyczny zastąpią leki psychotropowe?”

13.30-14.00 Dr n.med. Tomasz Szafrański „ABC metforminy w psychiatrii ”

Sesja X (równoległa) Psychiatria dzieci i młodzieży (Sala B2)

15.00-15.30 Dr n. med. Anna Mosiołek „Poporodowe zaburzenia psychiczne”

15.30-16.00 Prof. Małgorzata Janas-Kozik; „ADHD- postępowanie farmakologiczne i pozafarmakologiczne – dla kogo i kiedy?”

16.00-16.30 Prof. Małgorzata Janas-Kozik: „Dziecko z zaburzonym zachowaniem. Czy zawsze agresywne?”

16.30-17.00  Prof. Krupka-Matuszczyk Irena;”Zaburzenia odżywiania u ciężarnych.”

17.00-17.30 Dr Jolanta Klemens, mgr Karolina Laurentowska ” Porównanie rozwoju psychoruchowego dzieci matki chorej na schizofrenię w fazie ostrej choroby i w fazie remisji podczas ciąży I i II. ”

17.30-17.50 Przerwa kawowa

17.50-18.50   Sesja XI (Sala B2)

Mec. Wojciech Wojtal; Dr n. med. Anna Mosiołek: „Problemy prawne w psychiatrii”

20.00 Kolacja(Patio)

SESJE WARSZTATOWE 

Sesja I 06.10.Piątek g.9.00-10.00  (Sala A3)

Dr n.med. Tomasz Szafrański ” Opisy schizofrenii w literaturze XIX i XX wieku”

Sesja II Piątek 06.10. g.9.00-10.00 (Sala A1-A2)

9.00-9.30 Dr Jolanta Klemens „Aripiprazol w ciąży-opis przypadku”

9.30-10.00 Dr Jolanta Klemens, mgr Karolina Laurentowska

” Wpływ choroby psychicznej – faza ostra i faza remisji objawów na kształtowanie więzi i relacji z dzieckiem – analiza przypadku – jedna matka dwoje dzieci.”

Sesja III  Firmy LUNDBECK (Sala A1-A2)

Piątek 06.10.g.10.00-11.30

dr Sławomir Jakima;”Zaburzenia funkcji seksualnych w depresji”

11.30-11.50 Przerwa kawowa

Sesja IV Piątek 06.10 g.12.00-14.00 (Sala A1-A2)

Z praktyki terapeutycznej: Zdrowienie jako odzyskiwanie autonomii i kontroli.

prof. Maria Załuska:” Hospitalizacja psychiatryczna a utrata i odzyskiwanie autonomii i kontroli”

dr n.med. Krzysztof Staniszewski: „Odzyskiwanie autonomii a kwestia kontroli – różne spojrzenia psychoterapeutyczne ”

dr n. społ. Paulina Pałosz-Dickaty: „Odzyskiwanie autonomi i niezależności – potencjał analitycznej terapii grupowej ”

dr n.med. Katarzyna Niewińska: „Pacjentki z zaburzeniami odżywania się w terapii grupowej – autonomia i kontrola ”

Sesja V  Piątek  06.10 g.16.00-17.30 (Sala A1-A2)

Temat: Zaburzenia identyfikacji płciowej i dysforia płciowa

Przewodniczący: dr Sławomir Jakima, dr n. med. Bartosz Grabski

16.00-16.20 dr n. med. Helena Zakliczyńska; „Podstawowe terminy i pojęcia  w klinice transpozycji płci.”

16.20-16.40 dr n. med. Bartosz Grabski; „Od transseksualizmu do dysforii płciowej – zmiana paradygmatu w podejściu do zaburzeń identyfikacji płciowej.”

16.40-17.00 dr Sławomir Jakima; „Diagnoza, postępowanie kliniczne                 i leczenie osób transseksualnych z uwzględnieniem polskich realiów organizacyjnych i prawnych. Problemy psychiatryczne.”

17.00-17.20 mgr Ewa Małachowska;”Problemy psychologiczne i seksualne osób transseksualnych.”

17.20-17.30 Dyskusja

17.30-17.50 Przerwa kawowa

Sesja VI Piątek  06.10.2017  17.50-18.50 (Sala A1-A2)

Dr n. med. Agata Orzechowska „Pacjent z zaburzeniami pod postacią somatyczną w relacji terapeutycznej”

Prof. Viktorija Zabor (Lwów); “ Pacjent trudny ze względu egzystencjalnego”.

Sesja VII Sobota 07.10.2017 g.9.30-11.00(Sala A3)

Sesja VIII 07.10.2017. (sobota) 10.00-16.00 warsztat wyjazdowy na Połoninach (własny transport)

dr Wojciech Kwieciński ” Psychopatologia dużych wysokości”

07/08.10.2017

Wyjazd do Lwowa (poza programem konferencji) -dodatkowo płatny dla chętnych

Zapisy do 10.09.2017r.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.