XI Międzynarodowe Sympozjum Evidence-Based Health Care pt. “Interactions between HTA, coverage and regulatory processes”

15-11-2016, 17:04

12-13 grudnia, Kraków

Organizowane od 2006 roku Sympozjum EBHC trwale wpisało się w kalendarz krajowych spotkań edukacyjnych, przyciągając też licznych uczestników z innych krajów Europy Centralnej i Wschodniej (CEE). Obecnie wszystkie systemy ochrony zdrowia krajów regionu CEE przechodzą dynamiczne transformację, więc wszędzie trwają ostre dyskusje nad kierunkami zmian w zakresie strategicznym. Trwają także poszukiwania integracji pomiędzy sektorem społecznym, rozwojowym i czysto naukowym. Dlatego tegoroczna edycja Sympozjum poświęcona jest poszukiwaniu sposobów na integrację działań naprawczych i procesów zarządzania systemem ochrony zdrowia.

Pierwsza sesja pt. „Mapa drogowa procesu refundacji i taryfikacji świadczeń zdrowotnych” będzie poświęcona planowanym zmianom w zakresie rozwiązań refundacyjnych dla leków oraz wyrobów medycznych. Przedstawione zostaną narzędzia implementacji – ocena technologii medycznych i taryfikacja, ale też sposoby porządkowania koszyka - z usuwaniem technologii włącznie. Oprócz polskich ekspertów głos zabiorą goście z Węgier, Słowacji, Rumunii i Bułgarii - krajów które obecnie tworzą podwaliny do kolejnych zmian i przechodzą nieustawiczną transformacje. (wstęp bezpłatny)

Organizatorzy chcą  zachęcić do udziału studentów oraz przedstawicieli środowisk naukowych. Będzie to okazja do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Druga sesja pt. „CEE Forum: Value-based decision making in CEE countries” to seria wystąpień ekspertów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którzy podzielą się oni swoimi doświadczeniami z zakresu badań wielkości zjawisk na potrzeby planowania zmian, pomiarów efektywności rozwiązań, stosowania benchmarkingu oraz refleksjami po zastosowaniu nieudanych rozwiązań.

Drugi dzień Sympozjum poświęcony jest w całości na „zajęcia praktyczne”. Będzie można sprawdzić, jak działają np. narzędzia zarządzania koszykiem świadczeń gwarantowanych. Głównym elementem rozważań będzie odpowiedź na pytanie czy możliwe jest znalezienie sposobów na zmierzenie efektów wprowadzanych rozwiązań.

Do piątej edycji. „Better access to services of rare diseases”  zaproszono liczne organizacje pozarządowe. W trakcie sesji zamierzamy poruszyć wszystkie aspekty i problemy związane z dostępnością diagnostyki i leczenia chorób rzadkich. Zaproszeni eksperci postarają się odpowiedzieć na pytania: dotyczące dostępu do technologii medycznych stosowanych w chorobach rzadkich. Spróbujemy także zastanowić się, jakie działania powinny zostać podjęte, aby umożliwić chorym możliwość korzystania z podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz jakie wyzwania związane ze specyfiką tej grupy chorób stoją przed badaczami i przedstawicielami władz. 

 

Strona sympozjum: http://ceestahc.org/sympozjum.html?i1 

Rejestracja: http://esf.ceestahc.org/91

 

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj

Puls Medycyny

/ XI Międzynarodowe Sympozjum Evidence-Based Health Care pt. “Interactions between HTA, coverage and regulatory processes”
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.