XI Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy nie uniknie tematów COVID-owych

opublikowano: 11-08-2020, 10:48

Instytut Studiów Wschodnich zaprasza 8-10 września na Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju — platformę spotkań przedstawicieli polityki, biznesu i nauki, na której dyskutuje się o sprawach kluczowych dla Polski i regionu. Jedną z nich jest szeroko pojęta ochrona zdrowia. Temu zagadnieniu będzie poświęcone organizowane po raz jedenasty Forum Ochrony Zdrowia.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej, organizowaną od prawie trzech dekad, platformą spotkań, na której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. Zaplanowano ponad 330 wydarzeń, w których uczestniczyć będzie kilka tysięcy gości: liderów z państw i rządów naszego regionu, szefów urzędów centralnych, polityków, działaczy samorządowych, naukowców, dziennikarzy, działaczy społecznych.

Od 11 lat w ramach Forum Ekonomicznego odbywa się Forum Ochrony Zdrowia (FOZ), które umożliwia wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów w zakresie zarządzania i finansowania systemu ochrony zdrowia. FOZ pozwala szerzej spojrzeć na ten system zarówno w ujęciu ogólnokrajowym, jak i lokalnym, umożliwia szukanie rozwiązań systemowych oraz szczegółowych, dotyczących konkretnych specjalizacji czy jednostek organizacyjnych.

Od problemu szczepień po e-zdrowie

Tegoroczna edycja FOZ odbywa się w czasie epidemii COVID-19, nie mogło więc zabraknąć odniesień do niej w panelach dyskusyjnych. Obecnie szczególnego znaczenia nabrał temat szczepień. Rozbudowa kalendarza szczepień ochronnych powinna być jednym z priorytetów państwa, podobnie jak edukacja społeczna. W dalszym ciągu część społeczeństwa podchodzi sceptycznie do powszechnej immunizacji. Eksperci będą się starali odpowiedzieć na pytanie, czy pandemia przyczyniła się do wzrostu zaufania do szczepień?

Nie ulega za to wątpliwości, że kadry medyczne są najistotniejszym elementem, stanowiącym o skuteczności funkcjonowania każdego systemu opieki zdrowotnej, o czym można się przekonać w ostatnim czasie. Nadal jednak ta grupa zawodowa jest niedoceniana pod względem wynagrodzeń. Czy epidemia nowej choroby zakaźnej zmieni sposób myślenia rządzących o wynagrodzeniach pracowników służby zdrowia? Dowiemy się z sesji pt. „Czy opłaca się mało płacić — rola zawodów medycznych w systemie”.

Epidemia COVID-19 z pewnością zmieniła już myślenie o e-rozwiązaniach w systemie ochrony zdrowia. Jak płatnik wprowadza innowacyjność oraz jak wykorzystać innowacyjne metody w infrastrukturze ochrony zdrowia? Jakie są: praktyczny wymiar e-narzędzi, innowacyjne rozwiązania w systemie ochrony zdrowia, a także oczekiwania wobec tych elementów w Polsce oraz nowej perspektywy unijnej 2021+ to tematy wykładu „Cyfryzacja ochrony zdrowia — nowe otwarcie telemedycyny i e-zdrowia”.

Jak dzielić wciąż za małe pieniądze

Gorącym tematem będzie w dyskusjach ekspertów FOZ finansowanie ochrony zdrowia. Mimo ustawy, która zwiększy przeznaczane na to środki do 6 proc. PKB w 2024 r., potrzeb jest wciąż więcej niż możliwości, a problem pogłębiają niedobór personelu medycznego i starzenie się społeczeństwa. Dlatego potrzebne są mechanizmy zwiększające efektywność wydatkowania, a środki powinny trafiać w pierwszej kolejności do tych placówek, które potrafią je najlepiej spożytkować. Czy sposobem na optymalizację wydatków mogą być konsolidacje, konsorcja, tworzenie grup zakupowych?

Nierozerwalnie związana z budżetem i finansowaniem jest polityka lekowa. Przemysł farmaceutyczny jest uznawany za jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów globalnej gospodarki i odgrywa kluczową rolę w rozwoju poszczególnych krajów. Wzmocnienie tego sektora w Polsce wymaga stworzenia odpowiednich warunków dla stabilności i przejrzystości prawa oraz zachęt do inwestycji długoterminowych. Będą o tym przekonywać eksperci podczas debaty „Polska polityka lekowa — jaka jest, a jaka powinna być?”.

W gronie decydentów i ekspertów będzie toczyła się dyskusja dotycząca nakładów na badania i rozwój w biotechnologii i naukach medycznych. Patrząc przez pryzmat doświadczeń związanych z pandemią COVID-19, nikt dziś nie wątpi w konieczność inwestowania w medycynę, badania kliniczne, epidemiologiczne czy innowacyjne leki. Z pewnością udowodnią to dyskutanci podczas sesji

„Wielokierunkowy wpływ nakładów na R&D w ochronie zdrowia — korzyści ekonomiczne, społeczne, naukowe”.

Ponadto podczas XI Forum Ochrony Zdrowia przewidziane są panele dyskusyjne dotyczące polskiego rynku aptecznego, roli pracodawców w systemie ochrony zdrowia, wpływu gospodarki na stan zdrowia społeczeństwa, a także wyzwań i kierunków w opiece paliatywnej.

Eksperci postarają się również odpowiedzieć na pytania, jak efektywnie zarządzać ochroną zdrowia, ile kosztuje bezpieczeństwo zdrowotne, jakie nowoczesne technologie wybierać i finansować, jak minimalizować skutki jednego z najpoważniejszych zagrożeń populacyjnych, jakim jest niewydolność serca.

Udział w tegorocznym FOZ zapowiedziało ponad 300 gości z Polski i zagranicy. Są wśród nich przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych, eksperci ochrony zdrowia, lekarze, dyrektorzy państwowych i prywatnych placówek medycznych, jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się ochroną zdrowia, a także kadra zarządzająca sektorem farmaceutycznym.

Nagrody w Rankingu Zdrowia

Tegoroczne spotkanie w Krynicy-Zdroju będzie także okazją do nagrodzenia najbardziej efektywnych i najdynamiczniej rozwijających się firm z sektora ochrony zdrowia. 8 września odbędzie się uroczyste wręczenie nagród wyróżnionym w Rankingu Zdrowia. Ranking jest projektem skierowanym do najlepszych firm z szeroko rozumianego sektora zdrowotnego, którego dalszy rozwój może być olbrzymią szansą dla całej gospodarki, a szczególnie dla obszaru najnowszych technologii.

W 2019 r. nagrody przyznano w 6 kategoriach: inwestor, eksporter, produkcja sprzętu i wyrobów medycznych, dystrybucja sprzętu, szpitale i przychodnie, badania kliniczne. Po raz pierwszy wybrano Lidera Innowacyjności oraz Lidera Społecznej Odpowiedzialności.

Spotkanie w formule hybrydowej

Tegoroczne Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy odbędzie się w formule hybrydowej. Przewiduje się w związku z tym:

  • tradycyjne, stacjonarne spotkanie w Krynicy-Zdroju, w którym można uczestniczyć mając imienne zaproszenie od organizatorów; w tym roku liczba zaproszeń jest limitowana.
  • transmisje online wybranych punktów programu — dla osób, które nie dotrą do Krynicy-Zdroju, a chcą na bieżąco uczestniczyć w najważniejszych dyskusjach dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej.

„Od początku priorytetem organizatorów jest bezpieczeństwo w czasie Forum Ekonomicznego. W tym roku, ze względu na pandemię COVID-19, standardy bezpieczeństwa zostały dodatkowo zaostrzone, by rygorystycznie spełniać przepisy sanitarno-epidemiologiczne” — podkreślają organizatorzy wydarzenia.

Oficjalnym potwierdzeniem udziału w Forum jest wypełnienie przez zaproszoną osobę formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie www.forum-ekonomiczne.pl.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Oprac. Monika Majewska

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.