Wyniki badania: nusinersen podawany pacjentom z SMA przed wystąpieniem objawów przynosi trwałą poprawę

Materiały prasowe
opublikowano: 10-07-2020, 11:03

Po 4-8 latach nieprzerwanej terapii lekiem nusinersen przed wystąpieniem pierwszych objawów 100 procent dzieci pozostaje przy życiu i  nie wymaga ciągłego wspomagania oddychania - wykazano w badaniu NURTURE.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

NURTURE to najdłużej trwające badanie obejmujące pacjentów przedobjawowych z rdzeniowym zanikiem mięśni. Jego wyniki pokazują, że u niemowląt, u których poprzez wykonanie badań genetycznych zdiagnozowano SMA, wcześnie rozpoczęte i kontynuowane leczenie – 4-8 lat lekiem nusinersen wykazano długą przeżywalność. Ponadto, pacjenci czynią postępy w poprawie funkcji motorycznych w porównaniu z naturalnym przebiegiem choroby. Wyniki  zostały  zaprezentowane podczas wirtualnej konferencji poświęconej badaniom i leczeniu SMA – Cure SMA Research & Clinical Care Meeting, która odbyła j się w dniach 10–12 czerwca 2020 r.

Nowe dane obejmują rok dodatkowej obserwacji uczestników badania NURTURE. Do lutego 2020 r. wszyscy pacjenci objęci leczeniem (n=25; średni wiek – 3,8 roku) pozostawali przy życiu i nie wymagali ciągłego wspomagania oddychania, podczas gdy większość nieleczonych dzieci z SMA typu 1 przeważnie nie dożywa drugich urodzin. Dzieci leczone, które osiągnęły odpowiedni stopień rozwoju motorycznego – umiejętność samodzielnego chodzenia (wiele z nich w podobnym wieku co ich rówieśnicy), zachowały ją aż do końca badania.

„Wpływ wcześnie rozpoczętej i kontynuowanej terapii na te niemowlęta i ich rodziny robi wrażenie. Miałam ten niezwykły zaszczyt, że mogłam obserwować, jak wyrastają na aktywne dzieci, z których wiele czyni takie same postępy w rozwoju motorycznym jak ich rówieśnicy bez SMA” – powiedziała dr Kathryn Swoboda, szefowa katedry neurogenetyki ufundowanej przez Katherine B. Sims i dyrektor programu neurogenetycznego w Massachusetts General Hospital.

„Nowe wyniki badania NURTURE potwierdzają nieustanne znaczące korzyści zarówno z szybkiej diagnozy, jak i wcześnie rozpoczętego i kontynuowanego przez dłuższy czas leczenia” – dodała dr Swoboda.

NURTURE to trwające, otwarte badanie II fazy, obejmujące 25 pacjentów przedobjawowych  z genetycznie zdiagnozowanym SMA (którzy najprawdopodobniej zachorują na SMA typu 1 lub 2), a którym pierwszą dawkę leku nusinersen podano przed 6. tygodniem życia. Badanie zostało wydłużone o kolejne 3 lata, co pozwoli na ocenę skuteczności i bezpieczeństwa terapii przez 8 lat życia pacjentów oraz na rozszerzenie wiedzy na temat wczesnego rozpoczęcia terapii. Więcej informacji o badaniu NURTURE (NCT02386553) można znaleźć na stronie clinicaltrials.gov.

Dodatkowe wyniki ze zaktualizowanej analizy okresowej (luty 2020) potwierdzają, że:

  •  Wszyscy uczestnicy badania, którzy wcześniej byli w stanie chodzić ze wsparciem (92 procent) lub samodzielnie (88 procent), utrzymali tę zdolność przez kolejnych 11 miesięcy od ostatniej daty odcięcia danych.
  • W 11-miesięcznym okresie obserwacji jedno dziecko zyskało umiejętność chodzenia ze wsparciem, zwiększając odsetek takich uczestników do 96 procent, zwiększając tym samym maksymalny wynik w skali CHOP-INTEND (Children’s Hospital of Pennsylvania Infant Test of Neuromuscular Disorders) oraz całkowitą liczbę uczestników badania, którzy osiągnęli maksymalny wynik, do 21 z ogólnej liczby 25 (84 procent). 
  • U pacjentów z dwoma kopiami genu SMN2 zaobserwowano stabilizację lub poprawę wyników na skali oceny czynności ruchowych (HFMSE – Hammersmith Functional Motor Scale Expanded), co jest nietypowe dla naturalnego przebiegu choroby.
  • Nusinersen jest dobrze tolerowany i w czasie całego okresu rozszerzonej obserwacji nie odnotowano żadnych nowych doniesień co do jego bezpieczeństwa. Żadne z dzieci nie przerwało uczestnictwa w badaniu z powodu działań niepożądanych związanych z leczeniem.

Informacje o leku nusinersen

Jest to pierwszy lek zarejestrowany do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA), zatwierdzonym w ponad 40 krajach. Do 31 marca 2020 r. poddano terapii ponad 10 000 osób. Jest to jedyny lek na SMA, który zapewnia istotne rezultaty w codziennej praktyce klinicznej oraz wykazuje skuteczność potwierdzoną dowodami klinicznymi, zebranymi wśród pacjentów ze zróżnicowanych populacji.

SMA jest rzadką genetyczną chorobą układu nerwowo-mięśniowego, którą charakteryzuje utrata neuronów ruchowych w rdzeniu kręgowym oraz w dolnym odcinku pnia mózgu, która może prowadzić do nasilonej, postępującej atrofii mięśni oraz ich osłabienia. SMA jest diagnozowane u około jednego na 10 000 żywo urodzonych niemowląt, a choroba dotyka osób w każdym wieku. Jest to podstawowa genetyczna przyczyna śmiertelności niemowląt.

Nusinersen jest oligonukleotydem antysensownym (ASO), opracowanym za pomocą technologii opatentowanej przez firmę Ionis Pharmaceuticals. Działanie leku  jest ukierunkowane na podstawową przyczynę choroby i polega na zwiększaniu ilości pełnowartościowego białka warunkującego przeżycie neuronów ruchowych (SMN); białko to odgrywa podstawową rolę w utrzymaniu neuronów ruchowych w dobrym stanie. Podaje się go w formie iniekcji dokanałowej do płynu mózgowo-rdzeniowego, w którym znajdują się neurony ruchowe, po to, żeby leczenia docierało do miejsca, gdzie zaczyna się choroba. 

Dla leku uzyskano solidny zbiór danych klinicznych dla SMA z grupy około 300 pacjentów należących do różnych populacji. Dane te wykazują korzystny stosunek korzyści do ryzyka. Lek był oceniany w dwóch randomizowanych, podwójnie ślepych, kontrolowanych badaniach w grupie pozorowanej, obejmujących niemowlęta z SMA oraz osoby z późniejszym początkiem SMA (odpowiednio ENDEAR i CHERISH). Dane z tych badań poparto badaniami otwartymi, które obejmowały niemowlęta, u których nie wystąpiły jeszcze objawy (NURTURE), osoby z późniejszym początkiem choroby (CS2/CS12) oraz badaniem rozszerzonym osób, które wcześniej uczestniczyły w programie badań klinicznych (SHINE). Do najczęściej obserwowanych działań niepożądanych należały: infekcje dróg oddechowych, gorączka, zaparcia, ból głowy, wymioty i ból pleców. Po wprowadzeniu leku do obrotu zaobserwowano przypadki: nadwrażliwości, zapalenia opon mózgowych i wodogłowia. Po podaniu niektórych oligonukleotydów antysensownych zauważono również nefrotoksyczność oraz zaburzenia krzepliwości krwi, w tym ostre i znaczące obniżenie liczby płytek krwi. Testy laboratoryjne pozwalają na monitorowanie rozwoju tych objawów klinicznych. 

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Materiały prasowe

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.