Wynagrodzenia medyków. Senatorzy poparli ustawę, ale z wyższymi współczynnikami

  • Katarzyna Lisowska
opublikowano: 08-06-2022, 12:53

Senacka Komisja Zdrowia na posiedzeniu 8 czerwca przyjęła nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia w ochronie zdrowia, którą wcześniej poparł Sejm. Nie obeszło się jednak bez poprawek. Senatorzy w związku z galopująca inflacją zdecydowali o podniesieniu współczynników pracy dla wszystkich grup o 0,25 punktu.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Senacka Komisja Zdrowia poparła ustawę o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, ale z wyższymi współczynnikami pracy.
Fot. iStock

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber, odnosząc się do procedowanej podczas posiedzenia senackiej komisji ustawy, przekonywał, że docenia ona zaangażowanie, doświadczenie i wykształcenie pracowników udzielających świadczeń zdrowotnych. Przypomniał, że w zależności od grup podwyżki wynagrodzeń wyniosą od 14 do 17 proc. - Średnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o 30 proc. Nasze podejście to inwestycja w kapitał ludzki - przekonywał i dodał, że te rozwiązania zostały przyjęte w Sejmie tylko z jednym głosem sprzeciwu. Dlatego zaapelował do senatorów, by przejęli ustawę w takiej formie, w jakiej przyjął ją Sejm.

Ale na to szans nie było. Senatorowie mieli sporo pytań i wątpliwości, których wiceminister w toku dyskusji nie był w stanie rozwiać.

Minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia a inflacja

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, senator KO Beata Małecka-Libera, zwracała uwagę, że od czasu, gdy zawarto porozumienia z Zespołem Trójstronnym, wiele się zmieniło. - Obecnie mierzymy się z galopującą inflacją i przyjęte wówczas podwyżki teraz nie wnoszą realnych zmian wynagrodzeń – mówiła. Dlatego - jak wyjaśniła - senatorowie zgłoszą stosowne poprawki do przyjętych w ustawie rozwiązań.

Senatorowie pytali też o źródło finansowania wprowadzanych podwyżek i o to, jak będą te środki przekazywane. - Czy to będą pieniądze przekazywane indywidualnie po peselu, czy raczej w zmianie wyceny świadczeń medycznych? – dopytywali.

Bromber, odnosząc się do wypowiedzi przewodniczącej komisji, wskazał, że w ustawie jest już wbudowany mechanizm waloryzacji, który odnosi się do sytuacji makroekonomicznej.

– Jeżeli chodzi o nakłady, to odsyłam do skutków regulacji, gdzie jest wprost powiedziane, że przeznaczamy na wzrost wynagrodzeń minimalnych dodatkową kwotę 7,2 mln zł. Jest tam też zapis odnoszący się do podziału tych środków. Przywołujemy doświadczenie lat poprzednich, doprecyzowujemy kompetencje prezesa AOTMiT także w tym zakresie – mówił wiceszef MZ.

Dodał, że również te kwestie są cały czas doprecyzowywane w dyskusji publicznej, więc formuła nie jest jeszcze ostatecznie ustalona.

Podwyżki dla medyków. Co z prywatnymi podmiotami bez umów z NFZ?

Senator Małecka-Libera skwitowała, że wychodzi na to, iż pieniądze na podwyżki będą pochodziły z puli w ramach 7 proc. PKB na ochronę zdrowia, “czyli nie ma mowy o jakichś dodatkowych środkach na ten cel”. - Ustawa, którą mamy przyjąć, nie precyzuje sposobu dystrybucji, więc nie wiemy, w jaki sposób te środki zostaną przekazane na wynagrodzenia pracownicze. W ocenie skutków regulacji nie ma podmiotów prywatnych z tego względu, że jeżeli dystrybucja będzie odbywała się przez NFZ, a dany podmiot prywatny nie będzie miał umowy z Funduszem, nie będzie mógł z tych pieniędzy skorzystać – komentowała.

Senator Alicja Chybicka (KO), wiceprzewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia, dodała, że skoro środki na podwyżki mają być w ramach 7 proc. PKB, to nie można mówić, że są to środki dodatkowe. To - jej zdaniem - oznacza, że uszczuplą budżet na świadczenia medyczne czy inwestycje.

Wynagrodzenia a kwalifikacje pielęgniarek: będzie osobne rozporządzenie

Wojciech Konieczny, zastępca przewodniczącego senackiej Komisji Zdrowia, senator z koła parlamentarnego Polskiej Partii Socjalistycznej, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Częstochowie i neurolog dopytywał m.in. o to, jak kwalifikować do podwyżek pielęgniarki w zależności od wymaganych kwalifikacji. Przypomniał, że prawo pracy wskazuje, iż na danym stanowisku wymagane są te same wynagrodzenia, jeżeli mamy pracowników o tych samych kwalifikacjach.

- Na oddziale intensywnej terapii mamy wymóg zatrudnienia określonej liczby pielęgniarek ze specjalizacją anestezjologiczną. Co, jeżeli na oddziale jest w sumie zatrudnionych więcej pielęgniarek? Czy tym pozostałym mam płacić mniej nawet wtedy, gdy mają te same kwalifikacje? Czy dostanę pieniądze na podwyżki dla wszystkich pielęgniarek z tymi samymi uprawnieniami? – pytał.

Bromber wskazał, że te kwestie zostaną uregulowane osobnym rozporządzeniem - ws. kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy.

Senator Agnieszka Gorgoń-Komor (KO) mówiła, że o ile stażyści są opłacani ze środków centralnych, to zastanawia się, jak współczynniku 0,9 zachęcić młodych lekarzy, by odbywali staż w Polsce - a tego oczekuje MZ.

Najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia z poparciem Senatu. Jakie wprowadzono poprawki?

Ostatecznie senatorowie poparli ustawę, wcześniej przyjmując kilka poprawek. Jakich?

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

Przyjęto m.in. poprawkę senator Gorgoń-Komor (KO), która zamienia określenie stażysta na lekarz-stażysta - tak, jak to jest używane w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty.

Przyjęto też poprawki senator Chybickiej, dotyczące m.in. zapobieganiu dysproporcjom w wynagrodzeniu osób zatrudnionych na tym samym stanowisku w różnych placówkach, ale tego samego podmiotu leczniczego, oraz wskazującą, że pracodawca jest zobowiązany do podwyższenia wynagrodzeń w miesiącu następnym po tym, jak pracownik podniesie swoje kwalifikacje.

Komisja przyjęła również poprawkę dodającą do załącznika ustawy nowy zawód - technik farmaceutyczny. Opowiedziała się też za dodaniem w załączniku do ustawy, w kategorii osób z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskimi i specjalizacją, również osoby posiadające certyfikat specjalisty terapii uzależnień.

Zmiana współczynników pracy medyków

Najważniejsza zmiany wprowadza blok dziesięciu poprawek zmieniających wysokość współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wyszczególnionych w załączniku do ustawy. W każdej z grup współczynnik pracy wzrasta o 0,25 punktu.

Przypomnijmy. Nowelizacja podnosi współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych pracowników medycznych i okołomedycznych, dzięki czemu wzrosną najniższe wynagrodzenia zasadnicze. Przenosi też do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarki i położne pracujące na stanowiskach, na których wymagane jest średnie wykształcenie. Pielęgniarki i położne z największym doświadczeniem zawodowym zostaną w ten sposób zrównane – pod względem współczynnika pracy – z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia. Nowelizacja wprowadza także nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy i nowe wysokości współczynników pracy.

Przykładowo: planowane od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą dla lekarzy specjalistów I stopnia – 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), najniższe wynagrodzenie zasadnicze opiekunów medycznych i techników medycznych ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1097 zł (z 3772 zł do 4870 zł), a magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją – o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).

PRZECZYTAJ TAKŻE: Minimalne wynagrodzenia lekarzy specjalistów. OZZL apeluje do parlamentarzystów o poprawkę do ustawy

Nowe wynagrodzenia medyków od 1 lipca 2022 r. Projekt ustawy, szczegółowe kwoty

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.