Wynagrodzenia lekarzy rezydentów: jest projekt rozporządzenia

MJM
opublikowano: 06-07-2022, 16:33

Ustalając wyższe wynagrodzenie zasadnicze dla dziedzin priorytetowych, zakładamy, że chętniej będą one wybierane, zatem oczekuje się większego przyrostu zatrudnienia w tych specjalizacjach - pisze Ministerstwo Zdrowia.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Wynagrodzenie w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 6942 zł, po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 7211 zł. Dotyczy to osób, które wybrały specjalizacje priorytetowe.
iStock

6 lipca 2022 r. został opublikowany projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Zgodnie z zapisami w OSR, dokument ma rozwiązać problem “niedostosowania wysokości wynagrodzeń zasadniczych rezydentów do wymogów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych”.

Rozwiązaniem jest zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych lekarzy rezydentów.

“Nowe wysokości wynagrodzeń zostaną dostosowane do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty” - czytamy.

Wynagrodzenia lekarzy rezydentów a dziedziny priorytetowe

Zgodnie z projektem rozporządzenia, wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w dziedzinach:

1) anestezjologia i intensywna terapia,

2) chirurgia dziecięca,

3) chirurgia ogólna,

4) chirurgia onkologiczna,

5) choroby wewnętrzne,

6) choroby zakaźne,

7) geriatria,

8) hematologia,

9) kardiologia dziecięca,

10) medycyna paliatywna,

11) medycyna ratunkowa,

12) medycyna rodzinna,

13) neonatologia,

14) neurologia dziecięca,

15) onkologia i hematologia dziecięca,

16) onkologia kliniczna,

17) patomorfologia

18) pediatria,

19) psychiatria,

20) psychiatria dzieci i młodzieży,

21) radioterapia onkologiczna,

22) stomatologia dziecięca

w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 6942 zł, po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 7211 zł.

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w dziedzinach medycyny innych niż wymienione ramach rezydentury w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 6739 zł, po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 7076 zł.

“Ustalając wyższe wynagrodzenie zasadnicze dla dziedzin priorytetowych, zakładamy, że chętniej będą one wybierane, zatem oczekuje się większego przyrostu zatrudnienia w tych specjalizacjach” - pisze MZ.

Ponadto lekarze dentyści, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ortodoncji w trybie rezydentury przed dniem 1 lipca 2020 r., “zachowują prawo do otrzymywania wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w art. 16j ust. 2b pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w wysokości określonej w § 1 dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinie priorytetowej, do dnia zakończenia odbywania tego szkolenia w tym trybie” - czytamy w projekcie.

Jednocześnie traci moc rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz. U. poz. 1218).

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2022 r.

Ustalenie nowych wysokości wynagrodzeń zasadniczych rezydentów

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, ustalenie nowych wysokości wynagrodzeń zasadniczych rezydentów nastąpi w oparciu o zwiększenie najniższego wynagrodzenia lekarza odbywającego specjalizację w trybie rezydentury w zwykłej dziedzinie medycyny w pierwszych dwóch latach szkolenia w oparciu o przepisy ustawy. Jednocześnie dla zachowania przewidzianego ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty rzeczywistego różnicowania wynagrodzeń, w zależności od roku odbywania specjalizacji oraz od obecności danej specjalizacji na liście dziedzin uznanych za priorytetowe przyjęto, że do ustalenia pozostałych wynagrodzeń zastosowane zostaną dodatkowo analogiczne mnożniki, jak w rozporządzeniu z 2021 r.:

  • lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w dziedzinie medycyny niezaliczanej do dziedzin priorytetowych: mnożnik 1,0;
  • lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w dziedzinie medycyny niezaliczanej do dziedzin priorytetowych: mnożnik 1,03;
  • lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny: mnożnik 1,05;
  • lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny: mnożnik 1,07.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Podwyżki od 1 lipca: “MZ chce skłócić zawody medyczne”. Lekarz zarobi mniej od pielęgniarki?

Nowe wynagrodzenia medyków od 1 lipca 2022 r. Treść ustawy, szczegółowe kwoty

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.