Wyłoniono pierwszego laureata Nagrody im. prof. Franciszka Kokota

KM
opublikowano: 23-06-2022, 13:18

Naukowa Fundacja Polpharmy objęła swoim mecenatem Nagrodę im. prof. Franciszka Kokota, ustanowioną przez Towarzystwo Internistów Polskich, przyznawaną za wybitny dorobek naukowy w dziedzinie chorób wewnętrznych. Laureatem I edycji Nagrody (2022) został prof. hab. n. med. Marian Klinger.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Prof. hab. n. med. Marian Klinger, laureat I edycji Nagrody im. prof. Franciszka Kokota

Prof. Marian Klinger posiada wybitny dorobek naukowy, potwierdzony pełnotekstowymi, oryginalnymi artykułami w prestiżowych czasopismach naukowych z zakresu chorób wewnętrznych. Jest autorem lub współautorem 631 publikacji pełnotekstowych, w tym 247 ogłoszonych w czasopismach z listy filadelfijskiej. Łączna liczba punktów w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi 6120, łączny współczynnik oddziaływania (IF) – 481,8 punktów, liczba cytowań – 4920, a współczynnik Hirscha – 34 (wg Web of Science).

Laureat ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1972 roku. W 1978 roku uzyskał stopień doktora, w 1984 – doktora habilitowanego, a w 1992 – tytuł profesora. Jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej. Odbył 3 zagraniczne staże naukowe w Klinikach Nefrologii w Bazylei (1985), Los Angeles (1987–1988) i Monachium (1992).

W latach 1998–2018 był kierownikiem Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a od 2018 roku jest profesorem zwyczajnym Instytutu Medycyny Uniwersytetu Opolskiego i kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nefrologii.

W latach:

  • 1998–2001 pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Nefrologicznej Towarzystwa Internistów Polskich (TIP),
  • 1999–2005 sprawował funkcję prorektora ds. nauki AM we Wrocławiu,
  • 2002–2006 był członkiem Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN,
  • od 2015 roku jest członkiem Komitetu Nauk Klinicznych PAN,
  • 2011–2016 piastował stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii,
  • 2012–2020 był członkiem Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów naukowych.

Ponadto był członkiem z wyboru Zarządu Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego (ERA/EDTA) i Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Toksemią Mocznicową (ISURIT), w latach 1999–2019 członkiem Rady Naukowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, a w latach 2011–2014 wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Był lub jest członkiem Rad Redakcyjnych takich czasopism zagranicznych, jak: „Nephrology Dialysis Transplantation”, „European Nephrology”, „Case Reports in Transplantation Kidney and Dialysis” oraz wielu czasopism polskich.

Profesor Marian Klinger był promotorem 17 przewodów doktorskich i opiekunem 10 habilitacji. Pięciu jego współpracowników uzyskało tytuł profesora. Ponadto był recenzentem 34 prac doktorskich, 47 przewodów habilitacyjnych i 30 postępowań o nadanie tytułu profesora.

Mimo zwartego dorobku naukowego skoncentrowanego głównie na nefrologii, profesor jest specjalistą chorób wewnętrznych o najwyższych kompetencjach. Nie tylko dlatego, że nefrologia swoim zakresem obejmuje całość interny i trudno sobie wyobrazić kompetentnego nefrologa, który nie posiada szerokiej i ugruntowanej wiedzy z zakresu całości chorób wewnętrznych. Klinika, w której pracował i którą od 1998 roku kierował prof. Klinger, pełniła tzw. ostre dyżury internistyczne, a on sam traktował swoją specjalizację z chorób wewnętrznych jako podstawę swojej działalności.

Swój krytyczny pogląd na fragmentację medycyny i dzielenie interny na kolejne podspecjalizacje przedstawił w art. „Internal medicine at the crossroads” (w dziale „Letters to the Editors”) na łamach miesięcznika, oficjalnego czasopisma TIP, „Polish Archives of Internal Medicine” (2017, 127: 133-134). Wyraził w nim swoją negatywną opinię nt. podspecjalizacji, takich jak kardiologia czy nefrologia, bez ukończenia specjalizacji z interny. Ten pogląd reprezentuje na wielu forach naukowych i zawodowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w swojej pracy naukowej i zawodowej wykazuje najwyższe standardy moralne i etyczne.

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.