Wybory 2019: co partie proponują w ochronie zdrowia [PODSUMOWANIE]

opublikowano: 08-10-2019, 12:17

13 października Polacy zdecydują o składzie osobowym Sejmu i Senatu kolejnej kadencji. Tegoroczna kampania w przeważającym stopniu skupiła się na kwestiach związanych z ochroną zdrowia i polityką społeczną. Przedstawiamy główne propozycje partii politycznych z obszaru zdrowia w wyborach 2019.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Rządząca od czterech lat Zjednoczona Prawica (Prawo i Sprawiedliwość z koalicjantami) uczyniła z narzędzi polityki społecznej jeden z kluczowych punktów realizowanego przez siebie programu, mocno podkreślany w medialnych przekazach. Politycy tego ugrupowania coraz bardziej zdają sobie również sprawę z tego, że napięta sytuacja w sektorze zdrowia może ich kosztować nawet jeśli nie przegraną, to utratę poparcia sporej części wyborców, a wówczas także możliwości samodzielnego sprawowania władzy. Pozostałe partie polityczne także zrozumiały, że w ich programach powinny jasno wybrzmieć propozycje dotyczące bezpieczeństwa lekowego, wyjścia z kryzysu kadrowego wśród pielęgniarek i lekarzy czy bardziej równomiernego dostępu do świadczeń zdrowotnych. Na ile przedstawione pomysły wynikają z głębszej analizy i czy mają szansę przełożyć się na realną zmianę w systemie ochrony zdrowia?

70 proc. Polaków określa stan polskiej ochrony zdrowia jako fatalny lub zły (według raportu Kantar "Postrzeganie polskiej służby zdrowia").
iStock

Koalicja Obywatelska

Obóz opozycji wytyka PiS, że wzrost finansowania ochrony zdrowia do 6 proc. PKB nie jest realnym działaniem z uwagi na przyjętą metodologię jego wyliczania. Tak samo uważa duża część środowiska lekarskiego. Realne inwestycje, według KO, powinny objąć w szczególny sposób ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS), co pozwoli na zmniejszenie liczby bezzasadnych hospitalizacji.

„Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w Polsce wynoszą obecnie 4,7 proc. PKB. Koalicja Obywatelska chce, by było to 6 proc. PKB — faktycznie, a nie tylko na papierze. (…) Przyszpitalne przychodnie to miejsca, w których pacjent powinien znajdować pomoc specjalisty — warunkiem jest zaprzestanie finansowych szykan ze strony NFZ wobec ambulatoriów. Dziś, aby nie popaść w długi, szpital musi przyjąć pacjenta na 72 godziny na oddział, mimo że mógłby pomóc mu podczas jednego dnia w przychodni” — czytamy w programie koalicji.

KO nie pomija w swoich propozycjach rozwiązań problemu tzw. kryzysu lekowego, który zwłaszcza w ostatnim czasie mocno uderzył w polskich pacjentów. Politycy chcą m.in. w większym stopniu aktywizować Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Autorzy programu mają także pomysły na poprawę sytuacji kadrowej w ochronie zdrowia, dostępności szczepionek i na wyzwania związane z coraz większą grupą seniorów wymagających opieki.

Główne punkty programu Koalicji Obywatelskiej w ochronie zdrowia:

 • maksimum 21 dni oczekiwania na wizytę u specjalisty;
 • maksimum 60 minut oczekiwania na pomoc na szpitalnym oddziale ratunkowym;
 • darmowe zabiegi in vitro i znieczulenie przy porodzie;
 • uwolnienie lekarzy od biurokracji, która zajmuje im 80 proc. czasu pracy;
 • powołanie asystentów lekarzy i uruchomienie takich kierunków na studiach;
 • doinwestowanie przychodni szpitalnych poprzez zlikwidowanie absurdów w NFZ;
 • przywrócenie nocnych i świątecznych dyżurów POZ;
 • zapasy leków jako strategiczny punkt polityki lekowej;
 • przewidywanie braków leków i szybkie zakupy interwencyjne;
 • stypendia samorządowe dla studentów medycyny;
 • wprowadzenie kategorii niesamodzielności i zmiany w systemie orzecznictwa tak, by był bardziej skuteczny;
 • centra rehabilitacji i dziennego pobytu dla osób starszych;
 • bezpłatne przekrojowe badania dla każdego, kto osiągnął 50. rok życia;
 • równy dostęp do szczepionek dla dzieci;
 • najnowocześniejsze szczepionki jako standard, a nie luksus;
 • onkolog jako koordynator leczenia chorego na nowotwór;
 • powołanie centrów leczenia nowotworów poszczególnych narządów;
 • osiągnięcie europejskiego poziomu wyleczalności raka w ciągu 7 lat;
 • POZ ma pomagać w wielotorowym leczeniu;
 • lekarz pierwszego kontaktu współpracuje ze specjalistami;
 • zdjęcie z pacjentów obowiązku koordynacji leczenia.
Borys Budka, Koalicja Obywatelska
"Strumień pieniędzy, który w tej chwili jest marnowany na propagandę, nagrody dla ministrów, powinien być przeznaczony na wsparcie potrzebujących. Trudno sobie wyobrazić, ile leków można byłoby kupić za pieniądze pobrane bezprawnie przez ministrów tego rządu". (Źródło: TVP Info)

Prawo i Sprawiedliwość

Polityka zdrowotna PiS-u w kolejnej kadencji ma być w dużej mierze kontynuacją dotychczasowej. Do swoich sukcesów w tym obszarze partia rządząca zaliczyła m.in.: wzrost nakładów na zdrowie, inwestycje w kadry, pilotaż psychiatrycznej opieki środowiskowej, budowę Krajowej Sieci Onkologicznej.

„Fundamentalną zmianą, którą przeprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości było przyjęcie ustawy gwarantującej systematyczny wzrost nakładów na ochronę zdrowia do poziomu co najmniej 6 proc. PKB w 2024 roku — około 160 mld złotych. Ta ustawa już jest z naddatkiem realizowana, dzięki czemu w roku 2019 publiczne nakłady na ochronę zdrowia (tj. przede wszystkim z budżetu państwa i z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a także ze środków europejskich) wyniosą ponad 102 mld zł” — przypomina w programie PiS.

Główne punkty programu PiS w ochronie zdrowia:

 • systematyczne zwiększanie limitu miejsc na studiach medycznych i uproszczenie procesu uzyskiwania specjalizacji;
 • system pożyczek studenckich, które będzie można spłacić, uzyskać umorzenie bądź odpracować świadcząc usługi pacjentom jako lekarz lub inny pracownik medyczny w systemie publicznej ochrony zdrowia;
 • wprowadzenie zawodu pomocniczego — asystentów medycznych;
 • zmiana podstawowej opieki zdrowotnej w kierunku modelu opieki koordynowanej;
 • zachęty dla świadczeniodawców do rozszerzania działalności, w tym udzielania świadczeń w dodatkowych godzinach, w celu zwiększania dostępności do lekarzy pierwszego kontaktu;
 • nielimitowane finansowanie świadczeń AOS w zakresie dostępu do wszystkich specjalistów;
 • rozwijanie opieki domowej, w tym dziennych domów opieki medycznej;
 • wprowadzenie w każdym SOR systemu klasyfikacji pacjentów;
 • wdrożenie w wysokoreferencyjnych szpitalach pediatrycznych obowiązku stworzenia zespołów leczenia bólu;
 • darmowe leki dla kobiet w ciąży oraz premiowanie oddziałów położniczych, gdzie dostępne będzie znieczulenie porodowe;
 • rozwijanie programów KOS-zawał i kompleksowej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca oraz Krajowej Sieci Onkologicznej;
 • stworzenie Narodowego Instytutu Onkologii oraz zakrojonej na 10 lat Narodowej Strategii Onkologicznej; realizowanie Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich;
 • rozszerzanie listy leków 75 plus;
 • wprowadzenie środowiskowego modelu psychiatrii w całej Polsce;
 • stworzenie Urzędu Nadzoru Farmaceutycznego poprzez połączenie Inspekcji Farmaceutycznej i Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych;
 • budowa polskiej fabryki leków osoczopochodnych;
 • stworzenie sieci badań klinicznych i dalszy rozwój Agencji Badań Medycznych;
 • postępująca informatyzacja sektora.
Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość
"Nie potrzebujemy żadnych paktów opozycji. Fakty są takie, że w ciągu czterech lat wzrosła liczba lekarzy i pielęgniarek. W 2018 r. po raz pierwszy 100 proc. pielęgniarek, które ukończyły studia, podjęło pracę w zawodzie". (Źródło: TVP Info)

KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD, Lewica Razem, Wiosna)

Potrzeba zmian w ochronie zdrowia zajęła dużo miejsca również w programie lewicowej koalicji. Poza propozycjami światopoglądowymi, mocno wybrzmiewają postulaty dotyczące osób niesamodzielnych oraz konieczności podwyżek dla personelu medycznego (nie tylko dla lekarzy i pielęgniarek).

„Wydatki przeznaczymy przede wszystkim na finansowanie większej liczby świadczeń, inwestycje w infrastrukturę, usprawnienie zarządzania i cyfryzację. Zapewnimy godne wynagrodzenia we wszystkich zawodach medycznych” — deklarują przedstawiciele lewicy.

Główne punkty programu lewicy w ochronie zdrowia:

 • każdy lek na receptę maksymalnie za 5 zł (w tym wyroby medyczne);
 • czas oczekiwania na wizytę u specjalisty nie dłuższy niż 30 dni (w ciągu kolejnych czterech lat);
 • finansowanie opieki zdrowotnej do 6,8 proc. PKB do 2022 roku i do 7,2 proc. PKB do 2024 roku;
 • onkologia, geriatria i psychiatria jako priorytetowe dziedziny medycyny;
 • zwiększenie miejsc na kierunku lekarskim docelowo o 50 proc. (w ciągu następnych sześciu lat zwiększenie liczby lekarzy o 50 tys.);
 • uproszczenie podejmowania pracy w Polsce przez lekarzy z zagranicy (prostsza nostryfikacja, zniesienie obowiązku odbywania stażu podyplomowego, wsparcie w nauce języka polskiego);
 • pełna refundacja leczenia niepłodności metodą in vitro z budżetu państwa lub ze środków NFZ;
 • Centrum Wsparcia Samodzielności w każdej gminie (świadczące kompleksowe usługi asystenckie i opiekuńcze dla osób niesamodzielnych — z niepełnosprawnościami i osób starszych);
 • coroczne tygodniowe urlopy wytchnieniowe dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych podopiecznych; przerywanie ciąży do 12. tygodnia uzależnione wyłącznie od decyzji kobiety, a po 12. tygodniu ciąży — w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety albo ciężkich wad płodu;
 • refundacja nowoczesnej antykoncepcji, w tym tzw. tabletek dzień po;
 • likwidacja klauzuli sumienia, czyli pełna dostępność usług i produktów medycznych, niezależnie od przekonań lekarzy, pielęgniarek, położnych, farmaceutów;
 • świadczenie minimalne na poziomie 2000 zł dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów;
 • edukacja o zdrowiu i seksualności w każdej szkole.
Kaja Filaczyńska, KW Lewica
"Nas nie trzeba będzie, w przeciwieństwie do rządu PiS, skłaniać do rozmów protestem głodowym. Pierwszym punktem naszego Paktu dla Zdrowia jest podniesienie nakładów na system opieki zdrowotnej – i to nie za 5 lub 10 lat, ale skokowo do 6,8 proc. PKB, co jest minimum cywilizacyjnym, a w 2024 r. do 7,2 proc." (Źródło: Twitter)

PSL-Koalicja Polska

Podstawowym postulatem PSL-Koalicji Polskiej jest zwiększenie szeroko pojętej dostępności opieki zdrowotnej — zarówno jeśli chodzi o dostęp do nowoczesnego leczenia, jak i bardziej efektywnej opieki nad seniorami. Ludowcy oraz ich koalicjanci obiecują także skuteczniejszy monitoring nad działaniami NFZ i bezpieczeństwem lekowym Polaków.

„W ciągu ostatnich lat, pomimo wzrostu gospodarczego i rosnącej zamożności Polaków, nastąpiło obniżenie poziomu usług medycznych. (…) Proponujemy ponadpartyjne porozumienie, „Pakt dla Zdrowia”, bo tylko współdziałanie i ciągłość mogą rozwiązać problemy służby zdrowia” — czytamy w programie wyborczym koalicji.

Główne punkty programu PSL w ochronie zdrowia:

 • zwiększenie wydatków publicznych na służbę zdrowia z obecnego poziomu 4,9 proc. do 6,8 proc. PKB, m.in. poprzez przesunięcie środków ze składki rentowej;
 • darmowa opieka dentystyczna dla dzieci;
 • ryczałtowa opłata za leki na receptę dla dzieci oraz finansowany przez państwo kalendarz szczepień rekomendowanych;
 • zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia (nie tylko pielęgniarek i lekarzy, ale również pozostałych zawodów medycznych m.in. fizjoterapeutów, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych i techników medycznych);
 • zwiększenie liczby studentów medycyny, pielęgniarstwa oraz w systemie kształcenia pozostałych zawodów medycznych;
 • program stypendialny dla studentów kierunków medycznych pochodzących z biedniejszych i średniozamożnych rodzin;
 • wsparcie krajowej produkcji leków;
 • profesjonalny system opieki domowej dla seniorów oraz rozwijanie innych jej form, np. domów dziennego pobytu, teleopieki, telemedycyny, zorganizowanej pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu;
 • wprowadzenie standardów posiłków w szpitalach (umożliwienie lokalnym rolnikom dostarczanie żywności do podmiotów medycznych);
 • darmowe, kompleksowe badania dla Polaków, którzy przekroczyli określony wiek;
 • przedmiot w szkołach promujący wiedzę o zdrowiu;
 • obciążenie sprawców wypadków drogowych (pod wpływem alkoholu) kosztami leczenia ofiar;
 • długofalowy plan zwiększenia liczby miejsc na poszczególnych specjalizacjach;
 • stworzenie systemu zachęt dotyczących wynagrodzenia i rozwoju zawodowego w specjalizacjach mniej popularnych;
 • wprowadzenie systemu kontroli nad działaniami regionalnych dyrektorów NFZ (w Radzie Społecznej głos stanowiący otrzymają przedstawiciele środowisk medycznych, reprezentanci pacjentów i samorządów).
Władysław Kosiniak-Kamysz, PSL-Koalicja Polska
"Kiedy słyszę, że polska służba zdrowia jest w stanie przedzawałowym, to stwierdzam, że tak naprawdę jest już po dwóch zawałach i trzeciego nie przeżyje. Zaproponowaliśmy więc Pakt dla Zdrowia. Wybierzmy jeden temat, który będzie apolityczny". (Źródło: TVP Info)

Główne propozycje partii politycznych z obszaru zdrowia zostały opracowane na podstawie opublikowanych programów każdego z wymienionych komitetów wyborczych. W artykule uwzględniono ugrupowania o najwyższym poziomie poparcia (sondaż z 3 października, wykonany przez IBRiS dla Radia ZET).

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Emilia Grzela

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.