WUM z nowym statutem

  • Iwona Kazimierska
opublikowano: 30-05-2019, 16:56

Integralny i konsekwentny rozwój nauki oraz dydaktyki, powołanie odpowiedzialnych za działalność naukową organów kolegialnych jakimi są rady dyscyplin naukowych, pozostawienie wydziałów jako struktur dbających o kształcenie i jego jakość, powstanie Rady Uczelni, niezależnego organu wspomagającego jej rozwój – to główne założenia nowego Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwalonego przez senat uczelni 27 maja 2019 r.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Nowy statut jest spójny z kierunkami przekształceń szkolnictwa wyższego ukonstytuowanymi w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, wprowadzając mechanizmy usprawniające zarządzanie uczelnią, jednocześnie zachowuje demokratyczne tradycje stanowienia wspólnoty uniwersyteckiej o jej kształcie.

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

„Mimo że Ustawa 2.0 nakłada na rektora obowiązek i czyni go odpowiedzialnym za przygotowanie projektu statutu, to w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym była to praca kolegialna, a jego ostateczny kształt jest niewątpliwie wynikiem konsensusu dalece odmiennego od pierwotnych propozycji i uwzględniającego w każdym punkcie zasady demokracji” – mówi prof. Mirosław Wielgoś, rektor WUM.

Szczególnie istotny jest przyjęty przez senat WUM sposób integracji nauki z dydaktyką, odpowiedni do znaczenia, jakie Konstytucja dla Nauki przypisuje ewaluacji dyscyplin naukowych, od której obecnie zależą kluczowe aspekty działania uczelni, takie jak: możliwość nadawania stopni naukowych, możliwość prowadzenia kierunków studiów oraz poziom otrzymywanej z budżetu państwa subwencji. Przyjęta w uchwalonym statucie organizacja uczelni wyodrębnia, wybierane w demokratyczny sposób, nowe struktury takie jak rady dyscyplin naukowych odpowiedzialne za efektywny rozwój dyscyplin naukowych. Jednocześnie zachowuje dotychczasowe struktury wydziałów odpowiedzialne za zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia studentów w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Jak podkreśla prof. Mirosław Wielgoś ważne  jest, że w pracach nad projektem statutu osiągnięto konsensus, mimo że nie było jednomyślności co do przyjęcia poszczególnych rozwiązań, w szczególności dotyczących nowej roli i znaczenia rad wydziałów. W odniesieniu bowiem do uczelni medycznych sposób organizacji zajęć dydaktycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych jest procesem trudnym, ale i niezbędnym dla kształcenia przyszłych medyków.

Zdaniem prof. Mirosława Wielgosia, uchwalenie statutu należy uznać za duży sukces, ponieważ obecnie wiele uczelni boryka się z tym problemem, a niewypełnienie tego obowiązku do 1 października 2019 r. poza tym, że wprowadza stan niezgodności z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, to przede wszystkim wiąże się dla uczelni z trudnymi nawet do przewidzenia konsekwencjami natury organizacyjno-finansowej.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Ustawa 2.0 dała uczelniom impuls do reformowania się - WYWIAD z rektorem UMP prof. Andrzejem Tykarskim

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: IKA

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.