WUM: Konsolidacja to ratunek dla trzech szpitali klinicznych

EG
opublikowano: 30-10-2018, 14:49

Senat Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego pozytywnie zaopiniował decyzję o konsolidacji trzech placówek w Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM. Połączeniu trzech szpitali i związanej z tym restrukturyzacji sprzeciwiają się pracownicy, władze uczelni argumentują decyzję dramatyczną sytuacją finansową jednostek.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

29 października senat WUM wydał pozytywną opinię o przedstawionym mu Programie Operacyjnym Konsolidacji i Restrukturyzacji na lata 2018-2028, który dotyczy Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego, Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego i Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM ma powstać 1 stycznia 2019 r. Władze uczelni dostrzegają wątpliwości i kontrowersje, jakie wzbudza proces konsolidacji i restrukturyzacji wśród pracowników i zapewniają o chęci dalszych rozmów. W dniu, w którym senat miał wydać swoją opinię przed budynkiem uczelni zebrali się protestujący pracownicy z transparentami

Zobacz więcej

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

WUM

„Program przedstawiony przez WUM w ubiegłym tygodniu jest już nieaktualny, a w zamian za niego powstał następny. Drugi program konsolidacji został przesłany kierownikom klinik na maila w sobotę i kierownicy w ciągu jednej doby mieli się z nim zapoznać i wyrazić swoje sugestie. Senat WUM zajmuje się uchwalaniem tego projektu, tak się właśnie uchwala dzisiaj żywot naszych szpitali - z projektem napisanym 'na kolanie'" – mówiła w trakcie protestu Jolanta Maduch, przewodnicząca związku zawodowego pielęgniarek.

Jak do zarzutów pracowników odniosła się uczelnia? WUM kolejny raz tłumaczy decyzję o konsolidacji bardzo złym stanem finansów trzech szpitali. Według danych uniwersytetu strata finansowa generowana przez placówki w pierwszej połowie 2018 r. wynosi ponad 40 miliona złotych, natomiast kwota zobowiązań to ponad 834 milionów – w tym 260 to zobowiązania wymagalne, a zadłużenie w parabankach to 284 milionów. Powstanie UCK jest konieczne również ze względu rosnące koszty oraz zmianę systemu rozliczania na ryczałtową. WUM zwraca ponadto uwagę, że dalsze funkcjonowanie zadłużonych szpitali negatywnie odbije się na pacjentach – już teraz częste są sytuacje np. wstrzymania przez wierzycieli dostaw lub nie przystępowanie przez nich do przetargów. W opinii WUM niezbędne, poza konsolidacją i restrukturyzacją, jest także zdobycie kredytu lub pożyczki. Władze uczelni podkreślają, że na planowanych zmianach nie stracą ani pacjenci, ani pracownicy – nie oznaczają one bowiem likwidacji szpitali, a zadłużenie placówek ma ogromny i negatywny wpływ również na finanse WUM. Ciągłość udzielania świadczeń medycznych zostanie zachowana, zmiany będą wprowadzane etapowo, natomiast 2019 rok potraktowany został w planach jako okres przejściowy. Placówki pozostaną odrębnymi zakładami leczniczymi działającymi w ramach jednego podmiotu leczniczego, zachowają też te same nazwy. Zachowają pełną autonomię i decyzyjność w zakresie kwestii medycznych i zawierania umów z NFZ.

„Konsolidacja w ramach UCK WUM obszarów trzech łączonych placówek: administracji, zaopatrzenia, apteki szpitalnej, diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologii następować będzie sukcesywnie, zgodnie z harmonogramami działań, po weryfikacji efektywności ekonomicznej proponowanych rozwiązań i wypracowaniu rozwiązań skutkujących co najmniej utrzymaniem dotychczasowej jakości świadczeń diagnostycznych i działalności dydaktycznej. W ustalaniu nowej struktury czynny udział będą brali kierownicy komórek organizacyjnych szpitali i przedstawiciele WUM (…) Nacisk zostanie położony na osiągnięcie zakładanego wskaźnika udziału procentowego kosztów do przychodów ze sprzedaży. Niezbędna może okazać się zmiana organizacji pracy w komórkach medycznych, jednak, jeśli do niej dojdzie, będzie następowała etapowo, a poprzedzona zostanie konsultacjami i analizami” – zapewnia WUM.

Za konsolidację odpowiadają Maciej Zabelski – p.o. dyrektora SPCSK, Robert Tomasz Krawczyk - dyrektor SPDSK oraz Anny Łukasik - p.o. dyrektor SKDJ.   

PRZECZYTAJ TAKŻE: Prof. Mirosław Wielgoś: Szpital Dzieciątka Jezus nie zostanie zlikwidowany

Źródło: WUM

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: EG

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.