Współczynniki pracy medyków na 1 lipca 2022 r.: nowa tabela płac w ochronie zdrowia

JW/MZ
opublikowano: 08-11-2021, 14:28
aktualizacja: 05-04-2022, 15:06

Ministerstwo Zdrowia opublikowało treść porozumienia z 5 listopada 2021 r. w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia wraz z tabelą płac dla medyków. 9 lutego 2022 r. prezes GUS opublikował komunikat ws. przeciętnego wynagrodzenia, znamy tez już projekt ustawy o najniższych wynagrodzeniach ze współczynnikami i z podziałem na grupy zawodowe.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Współczynnik pracy na 1 lipca 2022 roku dla lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją wyniesie 1,45.
Pixabay

Od 1 lipca 2022 roku wchodzą w życie nowe wynagrodzenia minimalne dla pracowników ochrony zdrowia. Tabelę płac załączono do porozumienia MZ z Zespołem Trójstronnym; znamy też projekt ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek i innych zawodów w ochronie zdrowia od 1 lipca 2022

Podwyżki minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2022 roku według informacji MZ z listopada 2021 r. miały wynieść:

 • lekarze: podwyżka w wysokości 1800 zł,
 • pielęgniarki: nastąpi przekwalifikowanie pielęgniarek z grupy z wykształceniem średnim do grupy z wyższym wykształceniem; tu podwyżka miała wynieść 1500 zł,
 • fizjoterapeuci, diagności, psycholodzy - planowana podwyżka to 1400 zł z poziomu 4200 zł do 5600 zł.

Porozumienie zakłada, że nowa tabela płac zacznie obowiązywać od 1 lipca 2022 roku jako załącznik do znowelizowanej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

Podwyżki w ochronie zdrowia od 1 lipca: jest kluczowy komunikat prezesa GUS i projekt ustawy

Najniższe poziomy wynagrodzeń zasadniczych pracowników na dany rok, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., określa się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

9 lutego 2022 r. prezes GUS opublikował komunikat ws. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 r. Czytamy w nim, że wyniosło ono 5662,53 zł.

Z kolei 23 marca wiceminister zdrowia Piotr Bromber poinformował, że do prac rządu wpisano projekt zmian ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Teraz przechodzi on do etapu konsultacji społecznych. Projekt na stronie RCL opublikowano 1 kwietnia.

Określa on siatkę płac dla medyków. Nowe wynagrodzenia mają obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Uwagi można zgłaszać do 18 kwietnia 2022 r.

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, “projekt ma na celu dokonanie zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych w taki sposób, aby wprowadzić do porządku prawnego ustalenia z reprezentatywnymi organizacjami związków zawodowych i reprezentatywnymi organizacjami pracodawców i zawarte w stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z 5 listopada 2021 r.”

Ile zarobią lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni od 1 lipca 2022 roku?

Ile najmniej zarobi od 1 lipca lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny czy salowa? W oparciu o przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. - 5662,53 zł - i ustalone dla poszczególnych zawodów wskaźniki, można te kwoty wyliczyć. Mówi tez o nich sam projekt ustawy o najniższych wynagrodzeniach.

 • 8 210,67 zł brutto (1,45 x 5662,53 zł) – lekarz, lekarz dentysta ze specjalizacją;
 • 6 738,41 zł (1,19 x 5662,53 zł) - lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji;
 • 5 379,40 zł (0,95* x 5662,53 zł) - lekarz stażysta lub lekarz dentysta stażysta;
 • 7 304,66 zł (1,29 x 5662,53 zł) - farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • 5 775,78 zł (1,02 x 5662,53 zł) - farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiologii, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją;
 • 5 322,78 zł (0,94 x 5662,53 zł) - fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiologii, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • 4 869,78 zł (0,86 x 5662,53 zł) - opiekun medyczny, technik elektroradiologii albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny, średniego wykształcenia;
 • 5662,53 zł (1x5662,53 zł) - pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym;
 • 4 416,77 zł (0,78 x 5662,53 zł) - pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim;
 • 3 680,64 zł (0,65 x 5662,53 zł) - pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego.

Porozumienie z 5 listopada ws. wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia: szczegóły

Jak czytamy w udostępnionym w listopadzie ub.r. porozumieniu, Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia popiera rozpoczęcie procedowania uzgodnionego na posiedzeniu w dniach 4 i 5 listopada 2021 r. projektu zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W ustawie ma zostać wprowadzona zmiana polegająca na „powiązaniu określonych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagrodzenia pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej ze średnim wynagrodzeniem w danym podmiocie leczniczym, w taki sposób, aby wynagrodzenie tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej w danym podmiocie w ustalonym okresie czasu”.

Porozumienie zakłada ponadto dodanie do ustawy przepisu zobowiązującego podmiot leczniczy będący pracodawcą do określenia w umowie o pracę każdego pracownika objętego zakresem ustawy informacji o grupie zawodowej, do której kwalifikuje się w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy.

50 proc. wzrostu wysokości nakładów na ochronę zdrowia ma być przeznaczona na finansowanie zwiększenia poziomu wynagrodzeń w latach 2023-2027. Zespół Trójstronny ma dokonywać corocznej ewaluacji stanowiska do 31 października danego roku.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Niedzielski: jest porozumienie ws. wynagrodzeń dla medyków. Padły konkretne kwoty

Niedzielski: będzie możliwość rozstania się z niezaszczepionym pracownikiem podmiotów leczniczych

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.