WSA: inspekcja farmaceutyczna nie może żądać od przedsiębiorców wszelkich dokumentów

oprac. MZ
opublikowano: 07-06-2022, 17:20

Art. 37at ust.8 Prawa Farmaceutycznego ma zastosowanie wyłącznie do prowadzonej przez GIF kontroli lub inspekcji - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. - To bardzo ważny wyrok. Po raz pierwszy potwierdza, że wspomniany przepis nie ma charakteru absolutnego - komentuje decyzję sądu adwokat Daniel Reck z kancelarii adwokackiej Duraj Reck i Partnerzy.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Wyrok WSA z 7 czerwca wskazuje, że art. 37at ust.8 PF ma zastosowanie wyłącznie do prowadzonej przez GIF kontroli lub inspekcji i nie ma charakteru absolutnego.
FOT. Pixabay

7 czerwca 2022 zapadł ważny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego o nałożeniu kary za odmowę przedłożenia dokumentów.

GIF chciał zbadać, czy spółka łamie przepisy antykoncentracyjne

Sprawa dotyczyła odmowy przedłożenia przez spółkę dokumentów żądanych na podstawie art. 37at ust.8 Prawa Farmaceutycznego przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w tzw. „postępowaniu antykoncentracyjnym”, które miało na celu wyjaśnienie, czy spółka posiada ponad 1 proc. aptek w województwie.

Spółka odmówiła wydania dokumentów, zasłaniając się bezprzedmiotowością prowadzonego postępowania, brakiem podstawy prawnej żądania dokumentów oraz tajemnicą przedsiębiorstwa.

Spółka nie wydała dokumentów, dostała karę

Wskutek odmowy przedłożenia dokumentów Śląski WIF zwrócił się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o nałożenie kary pieniężnej na podstawie art. 127b ust.1a Prawa farmaceutycznego. GIF karę nałożył.

– Wojewódzki Sąd administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję GIF i umorzył postępowanie w sprawie nałożenia kary uznając, że art. 37at ust.8 PF, wbrew stanowisku organu, ma zastosowanie wyłącznie do prowadzonej kontroli lub inspekcji, a nie do wszelkich postępowań prowadzonych przez organ. Sąd w ustnych motywach zwrócił uwagę, że kompetencji organów nie można odczytywać rozszerzająco, a taka właśnie była interpretacja GIF - relacjonuje adwokat Tomasz Kowolik z kancelarii adwokackiej Duraj Reck i Partnerzy, reprezentującej spółkę.

WSA miał odmienne zdanie niż GIF

– Ponadto WSA podkreślił także brak podstaw do nałożenia kary w omawianym przypadku, gdyż art. 127b ust.1a PF stanowi podstawę nałożenia kary w przypadku odmowy przedłożenia dokumentów w postępowaniu kontrolnym, zmierzającym do nałożenia kary za bezprawny wywóz lub zbycie produktów leczniczych - dodał adwokat.

Sąd wziął również pod uwagę fakt, iż postępowanie, w którym odmówiono przedłożenia dokumentów, zostało umorzone jako bezprzedmiotowe z powodu niemożności badania limitów 1 proc. (art. 99 ust.3 PF) w postępowaniu innym niż o udzielenie zezwolenia, co stanowiło potwierdzenie argumentacji spółki. W związku z powyższym, uwzględniając skargi kasacyjne spółki oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, sąd orzekł o uchyleniu zaskarżonej decyzji i umorzeniu postępowania administracyjnego.

To bardzo ważny wyrok dla branży

– Wydany wyrok ma doniosłe znaczenie – po raz pierwszy na poziomie sądów administracyjnych potwierdza tym samym, że art. 37at ust.8 PF nie ma charakteru absolutnego, tylko należy go stosować wyłącznie w przypadku kontroli lub inspekcji. Po drugie, przełamuje serię niekorzystnych dla przedsiębiorców wyroków w analogicznych sprawach, w których WSA opowiadał się za bardzo szerokim stosowaniem art. 37at ust. 8 PF – komentuje adwokat Daniel Reck z kancelarii adwokackiej Duraj Reck i Partnerzy.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Miłkowski o ograniczeniach w zakupie leków: takie przepisy powinny funkcjonować

Tajemnica przedsiębiorstw zagrożona? Izba „Farmacja Polska” ma zastrzeżenia do nowych przepisów

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.