Wpływ wyrównania glikemii na przebieg COVID-19 u chorych na cukrzycę typu 2 [BADANIE]

dr n. med. Jan Ruxer, Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii UM w Łodzi, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego
opublikowano: 19-05-2021, 18:31

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), do grupy wysokiego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 zaliczamy osoby powyżej 60. r.ż. oraz z chorobami współistniejącymi, takimi jak: choroby płuc, serca, cukrzyca, otyłość, zaburzeniami autoimmunologicznymi i chorobami układu odpornościowego.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Cukrzyca a COVID-19: zwiększone ryzyko hospitalizacji i zgonu

Znaczenie kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą i COVID-19 zostało podkreślone w zaleceniach licznych towarzystw naukowych, m.in. American Association of Clinical Endocrinologists (AACE), American Diabetes Association (ADA), International Diabetes Federation (IDF).

Ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19 jest trzykrotnie wyższe u osób z cukrzycą niż u osób nie dotkniętych tym schorzeniem. Jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja chorych z cukrzycą i otyłością — ryzyko hospitalizacji jest wówczas 4,5 razy wyższe. Ryzyko zgonu z powodu COVID-19 wśród pacjentów z typem 1 cukrzycy wzrasta 3,5-krotnie, podczas gdy u chorych na cukrzycę typu 2-krotnie.

Ustalenie dokładnego związku pomiędzy kontrolą glikemii a ciężkością przebiegu infekcji COVID-19 u osób z cukrzycą typu 2 ma kluczowe znaczenie m.in. dla wyznaczenia celów leczenia i wyboru odpowiedniej strategii postępowania.

Ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19 jest trzykrotnie wyższe u osób z cukrzycą niż u osób nie dotkniętych tym schorzeniem.
iStock

Związek między stężeniem HbA1c przed zakażeniem koronawirusem a ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19 - porównanie danych ponad 5 tys. pacjentów

Dane z praktyki klinicznej przedstawione w omawianej pracy uzyskano z elektronicznej bazy danych zdrowotnych Clalit Health Services z Izraela dla pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2. Informacje dotyczyły stężenia HbA1c w okresie 6 miesięcy przed datą przesiewową u pacjentów z dodatnim wynikiem testu w kierunku COVID-19, uzyskanym od 22 lutego do 25 września 2020 r. (N=5869).

Celem tego retrospektywnego badania kohortowego było określenie związku między stężeniem HbA1c przed zakażeniem a ryzykiem wystąpienia ciężkiej postaci COVID-19. Ta postać zakażenia była zdefiniowana jako złożony punkt końcowy obejmujący zgon z powodu COVID-19 lub chorobę COVID-19 o ciężkim przebiegu rozpoznaną w ciągu 45 dni po wstępnym zdiagnozowaniu. Stopień nasilenia określono zgodnie z definicją izraelskiego Ministerstwa Zdrowia, która odpowiada definicji ciężkiej postaci COVID-19 sformułowaną przez Światową Organizację Zdrowia.

Stężenie hemoglobiny glikowanej HbA1c oceniano jako zmienną ciągłą i jakościową. Związek ten skorygowano dla wieku, płci, BMI, pochodzenia etnicznego, statusu społeczno-ekonomicznego, palenia tytoniu, chorób współistniejących, czasu trwania cukrzycy, jej powikłań i przyjmowanych leków przeciwcukrzycowych.

Wnioski z badania

Gorsza kontrola glikemii przed zachorowaniem na COVID-19 wiąże się z wyższym ryzykiem ciężkiego przebiegu zakażenia, niezależnie od czasu trwania cukrzycy czy obecności powikłań choroby.

Dla wartości hemoglobiny glikowanej 6 proc. ryzyko rozwoju ciężkiej postaci COVID-19 u chorych na cukrzycę typu 2 było mniejsze o 29 proc. w porównaniu z wartością HbA1c 8,0 proc. Już przy niewielkiej różnicy stężenia HbA1c: 8,0 proc. vs 7,8 proc. obserwowano istotne zmniejszenie ryzyka rozwoju ciężkiej postaci COVID-19 o 4 proc. Z przedstawionych danych wynika, że pomoc pacjentom z cukrzycą typu 2, polegająca na optymalizowaniu kontroli glikemii, pozwoli na zmniejszenie ryzyka wystąpienia ciężkiej postaci choroby COVID-19.

Jest to pierwsze badanie, w którym wykazano związek między wartością hemoglobiny glikowanej HbA1c a ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19.

Źródło: Hayek S. i wsp.: Preinfection glycaemic control and disease severity among patients with type 2 diabetes and COVID-19: A retrospective, cohort study. Diabetes Obes. Metab. 2021. doi: 10.1111/dom.14393. Publikacja online przed drukiem.

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.