WIM będzie państwowym instytutem badawczym. Jest rozporządzenie Rady Ministrów

OPR. KL
opublikowano: 05-10-2022, 12:34

Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania Wojskowemu Instytutowi Medycznemu statusu państwowego instytutu badawczego. W centrum jego uwagi ma być m.in. wykorzystanie terapii genowej i profilaktyka chorób takich jak cukrzyca, otyłość, nowotwory.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
WIM jako państwowy instytut badawczy będzie zajmował się m.in. profilaktyką chorób układu krążenia i oddechowego, nowotworów, otyłości i cukrzycy.
WIM jako państwowy instytut badawczy będzie zajmował się m.in. profilaktyką chorób układu krążenia i oddechowego, nowotworów, otyłości i cukrzycy.
Fot. Pixabay
  • W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania Wojskowemu Instytutowi Medycznemu statusu państwowego instytutu badawczego.
  • Zmianie ulega nazwa Instytut na "Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy".
  • Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Obrony Narodowej.

4 października 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania Wojskowemu Instytutowi Medycznemu statusu państwowego instytutu badawczego. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z projektem MON zmiana statusu Wojskowego Instytutu Medycznego na państwowy instytut badawczy umożliwi "realizację w sposób ciągły zadań zleconych Wojskowemu Instytutowi Medycznemu przez Ministra Obrony Narodowej, szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonanie jest niezbędne dla zapewnienia obronności i bezpieczeństwa publicznego, dotyczących opracowywania i opiniowania standardów w zakresie ochrony zdrowia".

Przedmiotem działania Instytutu będzie:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze wielodziedzinowym, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń związanych z działalnością sił zbrojnych w czasie pokoju, kryzysu i wojny;

2) przystosowywanie wyników prowadzonych prac do wykorzystania w praktyce oraz upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie nauk medycznych, z uwzględnieniem potrzeb obronności państwa;

3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie nauk medycznych oraz upowszechnianie nowych technologii medycznych lub metod leczenia;

4) uczestniczenie w systemie ochrony zdrowia przez wykonywanie działalności leczniczej

5) realizacja badań klinicznych.

Inne ważne zadania Instytutu

W rozporządzeniu wymieniono też zadania Instytutu szczególnie ważne dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne dla zapewnienia obronności i bezpieczeństwa publicznego oraz poprawy jakości życia obywateli, wykonywanych w sposób ciągły. Należy do nich:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących:

a) funkcjonowania żołnierza na polu walki: poprawy przeżywalności, zastosowania nowych metod samoleczenia oraz przyszłościowych metod ewakuacji medycznej,

b) dyscyplin medycznych typowych dla medycyny wojskowej: chirurgii (robotyzacja), ortopedii i traumatologii, intensywnej terapii, psychiatrii, hiperbarii, chorób wewnętrznych, epidemiologii i chorób zakaźnych,

c) wsparcia procesów analitycznych i planistycznych w zakresie elektronicznego rekordu medycznego żołnierza oraz formułowanych na tej podstawie rekomendacji dotyczących sposobu i metod organizacji opieki medycznej nad żołnierzem,

d) rozwiniętych kompetencji własnych w dziedzinach mających praktyczne zastosowanie w działalności operacyjnej sił zbrojnych: chirurgii naczyniowej, chirurgii, neurochirurgii, psychiatrii, okulistyki, neurologii, kardiologii, onkologii;

2) realizacja badań nad identyfikacją czynników ryzyka chorób poddających się modyfikacji w ramach profilaktyki pierwotnej z wykorzystaniem terapii genowej i badań immunologicznych oraz zaplecza naukowo-badawczego i klinicznego;

3) rozwijanie krajowej i międzynarodowej współpracy w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;

4) prowadzenie prac analitycznych dotyczących definiowania zawartości dokumentacji medycznej na potrzeby prowadzenia badań naukowych i interwencji o charakterze klinicznym, ze szczególnym uwzględnieniem unifikacji systemów przetwarzania danych medycznych i ich wzajemnej integracji;

5) prowadzenie działań w zakresie ograniczania ryzyka występowania, szerzenia się oraz skutków zagrożeń zdrowotnych związanych z chorobami zakaźnymi;

6) realizowanie programów profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz programów leczenia w zakresie m.in. chorób układu krążenia i oddechowego, nowotworów, otyłości, cukrzycy, depresji, w tym analizy ich epidemiologii i czynników ryzyka;

7) prowadzenie działań mających na celu doskonalenie metod podnoszenia sprawności fizycznej i operacyjnej żołnierzy, w tym identyfikowanie biomarkerów wysokiej wydolności oraz określanie sposobu ich zastosowania w praktyce służbowej w celu wsparcia gotowości bojowej, optymalizacji warunków tworzenia zespołów operacyjnych i poprawy indywidualnych zdolności operacyjnych;

8) realizacja zadań dydaktycznych, w tym kształcenie w ramach studiów podyplomowych, prowadzenie kształcenia kadr medycznych oraz osób innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia i jej organizacji, w tym dla potrzeb wojskowej służby zdrowia (podyplomowe – specjalizacyjne oraz ustawiczne);

9) wykonywanie badań i analiz oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie nauk medycznych i ochrony zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb obronności państwa oraz wdrażania ich wyników do praktyki.

pdf
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania WIM statusu państwowego instytutu badawczego.pdf
download

PRZECZYTAJ TAKŻE: Które szpitale otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe w ramach wyrównania do 16 proc.?

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.