Weterani już nie czekają na świadczenia zdrowotne

  • Tamara Zimna
opublikowano: 30-04-2012, 00:00

Dostęp do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych powinien być równy dla wszystkich obywateli, niezależnie od ich sytuacji materialnej (art. 68 ust. 2 Konstytucji RP). Realizacji tej zasady służy ustawowe uregulowanie tzw. kolejki, czyli listy osób oczekujących na świadczenia planowe. Do kolejki tej nie wpisuje się uprawnionych żołnierzy, pracowników wojska oraz poszkodowanych weteranów.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
W celu zagwarantowania równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniodawcy zobligowani zostali do prowadzenia listy osób oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w przepisach rozporządzenia ministra zdrowia z 26 września 2005 r. (Dz.U. nr 200, poz. 1661). Obowiązek ten dotyczy świadczeniodawców udzielających świadczeń szpitalnych, świadczeń wysokospecjalistycznych oraz świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. Co do zasady, świadczenia powinny być udzielane według kolejności zgłaszania się pacjentów do rejestracji lub szpitalnej izby przyjęć w dniach i godzinach zakontraktowanych przez płatnika. Wyjątkiem jest tryb udzielania świadczeń stosowany w przypadku zgłaszania się pacjentów posiadających szczególne uprawnienia.

Szczególnie uprawnieni

Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej (niezależnie od zakresu tych świadczeń) poza kolejnością przysługuje pacjentom, którzy posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu, a także inwalidom wojennym, inwalidom wojskowym oraz kombatantom. Przepisów o udzielaniu świadczeń według kolejności zgłaszania się nie stosuje się również w stosunku do uprawnionych żołnierzy oraz innych pracowników Sił Zbrojnych RP, którzy uczestniczyli w misjach poza granicami państwa i doznali urazu lub zachorowali w trakcie tej służby. W tych przypadkach prawo do przyjęcia poza kolejnością ograniczone jest jednak do leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Od 30 marca 2012 r. do grona pacjentów, którym udziela się świadczeń poza kolejnością, dołączyli tzw. weterani poszkodowani (na podstawie art. 24b i 24c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Zakres uprawnień weteranów poszkodowanych do uzyskania świadczeń poza kolejnością jest identyczny jak w przypadku żołnierzy i pracowników wojska, tzn. obejmuje leczenie urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. Weterani poszkodowani mają prawo do bezterminowego leczenia poza kolejnością ww. urazów i chorób w szpitalu i w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. Pacjent posiadający status weterana poszkodowanego nie powinien być wpisywany na listy oczekujących (zob. komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia dla świadczeniodawców z 23 marca 2012 r.). Aby uzyskać świadczenie zdrowotne poza kolejnością, konieczne jest okazanie legitymacji weterana poszkodowanego.

Kody przyjęć poza kolejnością

Załącznik nr 4 do rozporządzenia ministra zdrowia z 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. nr 123, poz. 801, z późn. zm.) określa kody trybu przyjęcia planowego osoby, która skorzystała ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością, zgodnie z przysługującymi jej uprawnieniami:

- w przypadku udzielenia świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej podawany jest kod 3;

- w przypadku pobytu w oddziale szpitalnym podawany jest kod 7.

W przypadku gdy pacjent posiada szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 43-46 ustawy o świadczeniach, w historii zdrowia i choroby zamieszcza się adnotację o tym fakcie wraz z numerem dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia.


PODSTAWA PRAWNA

1. art. 3, art. 5 ust. 1 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. nr 205, poz. 1203);

2. art. 20, art. 21, art. 24a, art. 24b i art. 24c ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008, nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

3. § 42 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. nr 252, poz. 1697);

4. załącznik nr 4 do rozporządzenia ministra zdrowia z 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. nr 123, poz. 801, z późn. zm.).


Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Tamara Zimna

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.