Warunki przekazania umowy z NFZ innemu lekarzowi

Sławomir Molęda
opublikowano: 21-03-2005, 00:00

"Mam umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, prowadzę gabinet stomatologiczny. Jestem w ciąży i chciałabym przekazać kontrakt innemu lekarzowi. Jak to zrobić? Ponoszę koszty najmu swojego gabinetu, a nie chciałabym go stracić" - z takim problemem zwróciła się do naszego eksperta prawnego czytelniczka.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Sposób przekazania umowy innemu lekarzowi będzie zależał od tego, czy czytelniczka będzie chciała i mogła powrócić do udzielania świadczeń po porodzie, czy też przekazanie umowy ma nastąpić w sposób definitywny. Należy pamiętać, że świadczeniodawca odpowiada za zapewnienie we własnym zakresie ciągłości udzielania świadczeń, a w szczególności - za ich udzielanie przez cały okres obowiązywania umowy z funduszem. Dlatego warto mieć na uwadze, że najbezpieczniejszym wyjściem w takiej sytuacji jest rozwiązanie umowy z NFZ z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Jeżeli jednak czytelniczka zdecyduje się na przekazanie umowy innemu lekarzowi, to pierwszym działaniem, jakie powinna podjąć, jest wyszukanie lekarza, spełniającego warunki przewidziane w umowie oraz inne warunki określone przez fundusz dla świadczeniodawców. Drugim krokiem jest powiadomienie NFZ na piśmie o zaistniałych okolicznościach i wyznaczenie swojego zastępcy bądź następcy poprzez wskazanie go funduszowi. Dalsze działania będą zależały od tego, czy przekazanie umowy ma nastąpić tylko na pewien okres, czy też w sposób definitywny.
W pierwszym przypadku wystarczy pisemna zgoda oddziału funduszu, której ten powinien udzielić (bądź odmówić) w terminie 2 dni od dnia otrzymania powiadomienia. Jeżeli fundusz takiej zgody udzieli, to umowa trwa nadal, a wyznaczony lekarz występuje w charakterze zastępcy danego stomatologa. Oznacza to, że czytelniczka otrzymuje od funduszu środki za wykonanie umowy, a świadczenia wykonywane przez zastępcę finansuje we własnym zakresie. Za należyte i ciągłe wykonywanie świadczeń odpowiada czytelniczka. W przypadku konieczności zmiany zastępcy należy powtórzyć procedurę powiadomienia funduszu. Przejściowa zmiana zastępcy, trwająca nie dłużej niż 14 dni, nie wymaga powiadomienia funduszu.
W drugim przypadku mamy do czynienia z przeniesieniem na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy, co wymaga zgody dyrektora oddziału funduszu i zawarcia odpowiedniego porozumienia w tym zakresie (aneksu do umowy). Przeniesienie praw i obowiązków oznacza, że czytelniczka przestaje być stroną umowy z funduszem, a na jej miejsce wchodzi wyznaczony przez nią następca. W tym przypadku czytelniczka zwalnia się całkowicie z odpowiedzialności za wykonywanie świadczeń. Finansowanie świadczeń będzie odbywało się bez jej udziału, bezpośrednio pomiędzy funduszem a jej następcą.
Zaznaczam, że w obu przypadkach fundusz może odmówić zgody, co będzie wymagało od czytelniczki zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń we własnym zakresie i narazi ją na odpowiedzialność z tego tytułu. Oczywiście odmowa funduszu powinna być uzasadniona.
Aby zachować prawa do gabinetu wynikające z umowy najmu, bez konieczności pokrywania kosztów najmu z własnej kieszeni, wystarczy podnająć gabinet swojemu następcy wraz z całym wyposażeniem. Umożliwi mu to zresztą spełnienie jednego z warunków przewidzianych dla świadczeniodawcy. Oddanie gabinetu w podnajem będzie jednak wymagało zgody wynajmującego, której ten może po prostu nie udzielić. W przypadku zastępstwa można poprzestać na udostępnieniu swojego gabinetu zastępcy i potrącaniu sobie kosztów najmu przy dokonywaniu z nim rozliczeń. Takie rozwiązanie nie wymaga zgody wynajmującego, ponieważ udostępnienie lokalu zastępcy nie jest równoznaczne z oddaniem mu go do bezpłatnego używania.

Podstawa prawna:
1) art. 155 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135),
2) § 11 i 35 Warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2004 prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia wzorów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2005 r.,
3) art. 688 (2) Kodeksu cywilnego.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.