Wakacje w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2: wytyczne dotyczące organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

  • PAP
opublikowano: 29-05-2020, 15:54

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wytyczne, które będą obowiązywały w 2020 r. podczas organizacji kolonii, obozów i innych form wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży. Resort edukacji zaznaczył, że celem tych procedur jest minimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 poprzez wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

"Obecna sytuacja epidemiczna w kraju pozwala na potwierdzenie, że wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2020 r. będzie mógł się odbyć, przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych" - czytamy na stronie MEN. W związku z tym resort edukacji, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym, przygotował wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

MaBraS/Pixabay

Kolonie i obozy w czasie pandemii COVID-19: wytyczne

  • oświadczenie dotyczące stanu zdrowia dziecka

Zgodnie z wytycznymi uczestnicy wypoczynku w dniu wyjazdu muszą być zdrowi. Mają to poświadczać rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji i objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzice poświadczają też, że dziecko nie mieszkało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku.

  • wzmożony reżim sanitarny podczas wypoczynku

Uczestnicy wypoczynku mają być przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa, związanych z zachowaniem dystansu (co najmniej 2 m) i z przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. Rodzice muszą też zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

  • max. 4 osoby zakwaterowane w jednym pokoju

W wytycznych znalazły się też zapisy o organizacji warunków zakwaterowania, transportu i wyżywienia. Organizator musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju lub w namiocie są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać czterech osób przy zachowaniu 4 m2. powierzchni noclegowej na 1 osobę.

  •  miejsce do izolacji dla osoby podejrzanej o zakażenie

Organizator musi dysponować infrastrukturą obiektu/obozowiska umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.

  • max. 12 lub 14 uczestników wycieczki

Liczba uczestników przebywających w obiekcie, zależnie od standardu obiektu, musi być dostosowana i zapewniająca dystans społeczny podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć. Dystans musi obowiązywać także przy korzystaniu z pionu sanitarnego.

Zaleca się, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10 lat) i do 14 osób (dzieci powyżej 10 lat). W przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny w świetlicy dopuszcza się inną liczebność.

  • regularny pomiar temperatury uczestnikom i kadrze wypoczynku

Organizator ma zapewnić stałą obecność pielęgniarki lub możliwość natychmiastowej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem i dostęp do termometru bezdotykowego, a także regularny pomiar temperatury uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku.

  • wiek kadry: poniżej 60. roku życia

W miarę możliwości nie należy angażować do prowadzenia zajęć z uczestnikami wypoczynku i innej kadry powyżej 60. roku życia.

W razie występowania u kadry wcześniejszych chorób lub chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy podczas wypoczynku.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Epidemia COVID-19: wytyczne GIS dla przedszkoli i żłobków

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: PAP/MJM

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.