W poszukiwaniu skutecznych metod hamowania włóknienia płuc w przebiegu COVID-19

KM
opublikowano: 23-06-2022, 14:00

Włóknienie płuc jest jednym z powikłań występujących w przebiegu COVID-19. Ciężkie przechorowanie infekcji wywoływanej przez SARS-CoV-2 wiąże się ze znaczącym ryzykiem obniżenia wydolności układu oddechowego oraz włóknienia płuc. Co więcej, nie można wykluczyć, że włóknienie i związane z nim dolegliwości będą miały u części chorych charakter przewlekły.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Laureaci XX edycji konkursu grantowego Naukowej Fundacji Polpharmy „COVID-19 - etiopatologia, klinika, zdrowie publiczne”.

Dr hab. n. med. Tomasz Skirecki z Zakładu Cytologii Klinicznej i Pracowni Cytometrii Przepływowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Dr hab. n. med. Tomasz Skirecki jest laureatem XX edycji konkursu grantowego Naukowej Fundacji Polpharmy “COVID-19 - etiopatologia, klinika, zdrowie publiczne”, autorem wyróżnionego projektu pt. „Włóknienie płuc w przebiegu COVID-19: opracowanie nowego modelu in vivo i poznanie roli osi inflamasom-TGF-ß1-perycyty w patomechanizmie włóknienia”.

„W momencie wybuchu pandemii i w jej początkach uwaga badaczy była skierowana na ostrą odpowiedź zapalną organizmu na zakażenie. Po pewnym czasie zwrócono uwagę na objawy włóknienia płuc, wywołanego przebytym COVID-19. Dane z praktyki klinicznej wskazywały, że u znacznej części pacjentów, którzy ciężko przechorowali infekcję, odnotowywano w badaniach radiologicznych i czynnościowych cechy włóknienia. Były też one identyfikowane w badaniach autopsyjnych u osób zmarłych z powodu COVID-19” – opisuje badacz.

W jego ocenie najbardziej interesujące jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o mechanizm odpowiedzialny za rozwój włóknienia płuc, które jest trwałym powikłaniem przebytej infekcji. „Jak dotąd istnieją tylko hipotezy dotyczące patogenezy rozwoju włóknienia płuc. Brakuje również prac, które w sposób jednoznaczny potwierdziłyby czynniki ryzyka włóknienia płuc w przebiegu COVID-19, choć na podstawie dotychczasowych publikacji wydaje się, że można wśród nich wskazać m.in. wiek oraz uzależnienie od papierosów” – mówi dr hab. Tomasz Skirecki.

Celem projektu jest zbadanie mechanizmu odpowiedzialnego za rozwój włóknienia płuc, wywołanego przez białka wirusa SARS-CoV-2 w nowym, niezakaźnym modelu tego powikłania.

„Pierwszym etapem realizacji projektu jest stworzenie przedklinicznego modelu włóknienia płuc umożliwiającego w sposób bezpieczny i sprawny adaptację prac badawczych do nowych wariantów wirusa SARS-CoV-2. Kolejnym celem badania jest wyjaśnienie mechanizmu odpowiedzialnego za proces włóknienia płuc u chorych z COVID-19” – przedstawia etapy prac naukowiec.

Opierając się na analizie materiału pochodzącego od pacjentów, badacze postawili wstępną hipotezę. „Zgodnie z nią, chorzy z ostrym uszkodzeniem płuc na skutek ciężkiego przebiegu infekcji mają w płucach wyższe stężenie cytokin odpowiedzialnych za patologiczny proces włóknienia. Na podstawie własnych badań in vitro zidentyfikowaliśmy indukowany infekcją COVID-19 mechanizm śmierci komórkowej, który może pobudzać produkcję prozapalnych cytokin” – wyjaśnia dr hab. Tomasz Skirecki.

Finalnym etapem nagrodzonego projektu, uzależnionym od pozytywnej weryfikacji postawionych przez badaczy hipotez, będą próby terapeutycznych interwencji z wykorzystaniem dostępnych leków. Ich celem będzie, poprzez oddziaływanie na zidentyfikowane czynniki włóknienia, zahamowanie tego procesu.

„Aktualnie realizujemy pierwszy etap projektu, czyli opracowywanie przedklinicznego modelu włóknienia płuc u pacjentów z COVID-19. Jakie mogą być podstawowe implikacje terapeutyczne naszych prac? To przede wszystkim zbadanie w ściśle kontrolowanych warunkach metod zapobiegania i leczenia włóknienia pod kątem skuteczności” – podsumowuje dr Tomasz Skirecki.

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.