W Polsce czas oczekiwania na nowe leki wynosi 844 dni. Będzie szybciej?

MS/EFPIA
opublikowano: 12-04-2022, 16:31

Europejskie, innowacyjne firmy farmaceutyczne zobowiązały się do składania wniosków o refundację we wszystkich krajach UE tak szybko, jak to możliwe i nie później niż 2 lata od dopuszczenia leku w procedurze centralnej Unii Europejskiej. Zobowiązanie ma na celu zapewnienie szybszego i bardziej sprawiedliwego dostępu do leków dla pacjentów w całej Europie.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
W Polsce czas oczekiwania na nowe leki wynosi 844 dni.
FOT. Pixabay

O inicjatywie mającej na celu zapewnienie równego dostępu wszystkim mieszkańcom Unii Europejskiej do innowacyjnych leków poinformował w mediach społecznościowych Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Napisał on: “Różnice w czasie dostępu pacjentów do nowych leków w różnych państwach członkowskich UE pogłębiają się. Opublikowane jak dotąd najbardziej kompleksowe [email protected] wykazało, że polscy pacjenci muszą czekać na udostępnienie innowacyjnych leków śr. aż 844 dni”.

EFPIA: Polska jednym z państw najdłużej czekających na innowacyjne terapie

W poniedziałek, 11 kwietnia, firmy należące do Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) zadeklarowały, że będą składały wnioski refundacyjne we wszystkich krajach UE tak szybko, jak to możliwe i nie później niż 2 lata od daty dopuszczenia leku na rynek z procedurze centralnej, pod warunkiem, że pozwalają na to lokalne systemy.

Nowe zobowiązanie, w ocenie firm członkowskich powinno drastycznie zwiększyć dostępność innowacyjnych leków w krajach UE i skrócić czas oczekiwania pacjentów na nowe leki o kilka miesięcy.

Deklaracja ta to pokłosie danych będących w posiadaniu EFPIA, zgodnie z którymi pacjenci z różnych państw członkowskich mają różny czas oczekiwania na dostęp do nowoczesnych technologii lekowych.

I tak w Niemczech pacjenci czekają około 133 dni na dostęp do nowych leków, podczas gdy w Rumunii - 899 dni. W Polsce z kolei, czas oczekiwania na nowe leki wynosi 844 dni. To skutkuje różnicami w dostępie do innowacyjnych terapii. O ile w Niemczech pacjenci mają dostęp do 92 proc. takich leków, a w Unii Europejskiej średnio do 46 proc., w krajach "nowej EU" to mniej niż 30 procent.

Nowe zobowiązanie skróci czas oczekiwania na leki do 5 miesięcy

Modelowanie prowadzone przez IQVIA, na którym opiera się EFPIA przewiduje, że zobowiązanie do złożenia wniosku zwiększy dostępność leków z 18% do 64% w kilku krajach, w zależności od zasobów płatnika danego kraju do oceny zwiększonej liczby wniosków.

Modelowanie szacuje również, że zobowiązanie skróciłoby czas oczekiwania pacjentów na nowe leki o 4 do 5 miesięcy w kilku krajach, takich jak Bułgaria (-179 dni), Polska (-129 dni) i Rumunia (-155 dni).

Jednak czas między uzyskaniem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu a złożeniem przez firmy wniosku o ustalenie cen i refundację w danym kraju to tylko jeden z elementów.

Bariery utrudniające wczesny dostęp do leków

Według analizy przeprowadzonej przez Charles River Associates istnieje 10 powiązanych ze sobą czynników, które powodują bariery i opóźnienia w dostępie pacjentów do nowych leków. Przyczyny te są zakorzenione w systemach i procesach dostępu państw członkowskich oraz ich wpływie na podejmowanie decyzji handlowych.

Dlatego zobowiązanie do składania wniosków jest wspierane przez uruchomienie portalu internetowego, na którym posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu mogą dostarczać na czas informacje dotyczące harmonogramu i rozpatrywania wniosków o ustalenie cen i refundację w krajach UE-27.

Zapewnienie większej przejrzystości barier i opóźnień w dostępie ułatwi znalezienie rozwiązań w partnerstwie. Dalsze szczegóły dotyczące zarówno zobowiązania do składania wniosków, jak i portalu internetowego znajdują się w dokumencie dotyczącym zajmowania się nierównościami pacjentów w Europie, opublikowanym przez EFPIA.

Konieczna zmiana mechanizmu ustalania cen referencyjnych

Oprócz bardziej sprawiedliwego systemu dla pacjentów, EFPIA otwiera dyskusje na temat bardziej sprawiedliwego systemu dla państw członkowskich UE, w których ceny innowacyjnych leków mogą różnić się w poszczególnych krajach w zależności od ich poziomu ekonomicznego i możliwości płatniczych.

W opublikowanym dokumencie mającym być przyczynkiem do dyskusji, zatytułowanym „Wspólne podejście do wspierania cen opartych na kapitale własnym” przedstawione zostały kluczowe cechy systemu ustalania cen, opartego na kapitale, zakorzenionego w zasadzie solidarności między państwami członkowskimi i zapisanego w traktatach UE.

Aby zapewnić sprawiedliwszy system, Komisja i państwa członkowskie muszą zmienić zewnętrzne systemy cen referencyjnych i wprowadzić mechanizmy zapobiegające niezamierzonym skutkom wewnętrznego handlu lekami.

To pierwszy krok w stronę równego dostępu do leków dla całej Europy

Mówiąc o wprowadzeniu nowych zobowiązań, dyrektor generalna EFPIA, Nathalie Moll, podkreślił, że „ poprzez skrócenie czasu potrzebnego na złożenie wniosku o wycenę i refundację we wszystkich 27 państwach członkowskich UE, zwiększenie przejrzystości barier i opóźnień w dostępie, współtworzenie systemu cen opartego na zasadach równości i przyjęcie efektywnego systemu mogą dokonać się skokowe zmiany w dostępie do leków dla pacjentów w całej Europie“.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Krajowi Producenci Leków: dotacje FENG szansą na dostęp polskich pacjentów do oczekiwanych terapii

5 nowych leków z pozytywną opinią CHMP w marcu

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.