W marcu rozpoczną się szkolenia farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów z wykonywania szczepień przeciwko COVID-19

opublikowano: 15-02-2021, 16:04

Ministerstwo Zdrowia przygotowało przepisy o szkoleniu diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów, by mogli szczepić przeciw COVID-19. Projekt rozporządzenia skierowano 15 lutego do ogłoszenia.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Chodzi o projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19. Ma ono określić podstawy uzyskania kwalifikacji do wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 na podstawie dedykowanego szkolenia przez osoby, które w ramach kształcenia zawodowego nie zostały przeszkolone do wykonywania szczepień.

Projekt przewiduje możliwość przeszkolenia w zakresie szczepień chętnych fizjoterapeutów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych.

W uzasadnieniu projektu przypomniano, że zgodnie z art. art. 21c ust. 2 pkt 2 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 przeprowadzają:

  1. lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy i ratownicy medyczni;
  2. fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni, posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21c ust. 5 tejże ustawy.

Ponieważ programy kształcenia osób wykonujących zawody wymienione w pkt 2 ww. ustawy nie przewidują nabycia umiejętności w zakresie wykonywania szczepień ochronnych, projektowane rozporządzenie przewiduje możliwość wykonywania przez te osoby szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 po ukończeniu szkolenia.

Przebieg szkolenia z wykonywania szczepień

Szkolenie ma składać się z części teoretycznej i praktycznej:

  • szkolenie teoretyczne będzie dostępne na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;
  • szkolenie praktyczne, którego program zatwierdziło Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ma obejmować naukę podania szczepionki w postaci iniekcji domięśniowej oraz podjęcia działań w przypadku wystąpienia nagłej reakcji alergicznej lub innego stanu zagrożenia życia pacjenta następującego bezpośrednio po przeprowadzeniu szczepienia, realizowanego w warunkach symulowanych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego lub uczelni prowadzącej kształcenie na kierunku lekarskim, pielęgniarskim.

Za opracowanie programu kursu jest odpowiedzialne Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Rolę uczelni certyfikujących będzie spełniło CMKP oraz każda uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku lekarskim lub pielęgniarskim, jeżeli podmioty te posiadają centrum symulacji medycznej.

Wykonywanie szczepień przez higienistki

W uzasadnieniu rozporządzenia przypomniano, że higienistki szkolne aktualnie mogą wykonywać szczepienia obowiązkowe na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W odniesieniu do szczepień przeciwko COVID-19 na mocy rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 r. poz. 2212) higienistki szkolne wykonują szczepienia na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Koszt szkoleń w zakresie szczepień przeciwko COVID-19

Kursy są przeznaczone jedynie dla zainteresowanych farmaceutów, diagnostów i fizjoterapeutów i będą dostępne nieodpłatnie. Program szkolenia zostanie sfinansowany ze środków publicznych dedykowanych i zabezpieczonych w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Koszt całościowy wdrożenia regulacji nie został precyzyjnie określony, co wynika z określenia docelowej liczby osób podlegających przeszkoleniu. W ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu wskazano, że obecnie, wstępnie, chęć przeszkolenia zgłosiło 53 000 osób:

  • 3830 farmaceutów (spośród 35 199 farmaceutów),
  • 1500 diagnostów laboratoryjnych (na 17 096 diagnostów),
  • 47 598 fizjoterapeutów (na 64 011 fizjoterapautów).

Wycena kursu uprawniającego do uzyskania certyfikatu ze szkolenia dla jednego uczestnika wynosi 1000 zł. Planowane jest przeszkolenie w 2021 r. 50 000 osób (3125 osób na województwo). Całościowy koszt szkolenia to zatem 50 mln zł w ciągu całego 2021 roku. W pierwszym półroczu planowane jest przeszkolenie 8000 osób (500 osób na województwo).

Kiedy rozpoczną się szkolenia z wykonywania szczepień przez fizjoterapeutów, farmaceutów i diagnostów

Jak wskazano w OSR, rozpoczęcie szkoleń zaplanowane zostało na marzec 2021 r.

ZOBACZ TAKŻE: Resort zdrowia o wykonywaniu szczepień przez farmaceutów: konieczne zmiany prawno-organizacyjne

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.