W 2018 r. NFZ przeprowadził 1400 kontroli

EG
opublikowano: 04-01-2019, 15:00

Skutki finansowe przeprowadzonych przez NFZ kontroli w trzech kwartałach 2018 r. to łącznie 55 187 870,01 zł. Najczęściej kontrolowano świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego, stomatologicznego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W minionym roku wojewódzkie oddziały NFZ przeprowadziły 1400 kontroli świadczeń w obszarze opieki zdrowotnej w ramach których skontrolowały 1474 umowy - 672 umowy w ramach kontroli planowych oraz 802 umowy w ramach kontroli doraźnych. Kontrole były spowodowane nagłymi zdarzeniami, np. skargami, doniesieniami prasowymi czy bieżącymi analizami kierownictwa Funduszu.

iStock

Najczęściej kontroli podlegały świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego (653), stomatologicznego (232), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (177), rehabilitacji leczniczej (155) i podstawowej opieki zdrowotnej (63). Najwięcej z nich objęło obszary systemu związane z najdroższymi świadczeniami, gdzie ryzyko popełnienia kosztownych błędów lub niedopatrzeń jest największe.  

Typowe nieprawidłowości ujawniane w toku kontroli:

 • niezasadne lub nieprawidłowe rozliczanie świadczeń, niezgodnie ze stanem faktycznym;
 • sprawozdanie i rozliczenie świadczeń nie znajdujących potwierdzenia w dokumentacji medycznej (procedury/porady/inne);
 • realizacja świadczeń w warunkach leczenia szpitalnego, które powinny zostać zrealizowane w trybie ambulatoryjnym;
 • udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie;
 • niewykonywanie wszystkich wymaganych badań i konsultacji specjalistycznych;
 • brak spełnienia warunków realizacji świadczeń w zakresie personelu udzielającego świadczeń (brak wymaganego personelu, udzielanie świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny);
 • brak bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym (personel, aparatura i sprzęt medyczny, harmonogram udzielania świadczeń);
 • brak lub ograniczenie dostępności do świadczeń, nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie, udzielanie świadczeń niezgodnie z harmonogramem;
 • brak wymaganego wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną;
 • brak wymaganych certyfikatów, atestów lub innych dokumentów potwierdzających dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku;
 • gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób naruszający przepisy prawa;
 • prowadzenie list oczekujących w sposób naruszający przepisy prawa (nieprowadzenie list oczekujących, przekazanie danych z zakresu listy oczekujących niezgodnych ze stanem rzeczywistym, nieprawidłowy zakres danych gromadzonych na liście oczekujących).

Źródło: NFZ

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.