Utajone nadciśnienie u chorych z cukrzycą typu 2

dr n. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka;
opublikowano: 14-11-2007, 00:00

Utajone nadciśnienie rozpoznawane jest wówczas, gdy wartości ciśnienia mierzonego pod kontrolą lekarską są prawidłowe, a mierzonego w domu - podwyższone. Wyniki opublikowanych dotychczas badań sugerują, że tę formę nadciśnienia ma około 10 proc. populacji.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Utajone nadciśnienie wiąże się z ryzykiem uszkodzenia niektórych narządów oraz z wyższą zachorowalnością na choroby układu krążenia i wyższą śmiertelnością. Cukrzyca typu 2 często współwystępuje z nadciśnieniem. Związek taki ma addytywny, negatywny wpływ na powstawanie morfologicznych zmian w obrębie lewej komory serca oraz na ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. Oznacza to, że zidentyfikowanie w grupie osób z cukrzycą typu 2 tych, którzy mają utajone, a więc nieleczone nadciśnienie, jest kluczowe.
Badaniu poddano pacjentów z cukrzycą typu 2, kolejno zgłaszających się do poradni, których ciśnienie tętnicze nie było wyższe niż 130/85 mm Hg i którzy nigdy nie przyjmowali leków obniżających ciśnienie krwi. Do badania zakwalifikowano 45 takich pacjentów (średni wiek 55 +/- 9 lat, średni BMI 26 +/-3 kg/m2). Do grupy kontrolnej zakwalifikowano 26 pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy mieli jawne nadciśnienie, ale nigdy go nie leczyli (wartości ciśnienia mierzonego pod kontrolą lekarską powyżej lub równe 140 mm Hg skurczowe lub powyżej lub równe 90 mm Hg rozkurczowe, lub średnie wartości ciśnienia z monitoringu 24-godzinnego powyżej lub równe 125 mm Hg skurczowe lub powyżej lub równe 80 mm Hg rozkurczowe). Osoby te nie różniły się od grupy badanej pod względem wieku, płci, BMI i długości trwania cukrzycy.
W grupie badanej utajone nadciśnienie rozpoznawano wówczas, gdy osoby z prawidłowymi wartościami ciśnienia mierzonymi jednorazowo miały średnią wartość ciśnienia skurczowego z monitoringu 24-godzinnego powyżej lub równe 125 mm Hg lub ciśnienia rozkurczowego powyżej lub równe 80 mm Hg. 21 osób spośród 45 pacjentów (47 proc.) uważanych za wolnych od nadciśnienia spełniło te kryteria. Osoby bez nadciśnienia, z nadciśnieniem utajonym i z nadciśnieniem jawnym nie różniły się od siebie pod względem płci, wieku, BMI, długości trwania cukrzycy, stężenia hemoglobiny glikozylowanej i kreatyniny. rednie ciśnienie skurczowe z monitoringu 24-godzinnego oraz średnie skurczowe ciśnienie dzienne znamiennie różniły się pomiędzy tymi trzema grupami (p<0,001), a ich wartości stopniowo rosły, poczynając od pacjentów bez nadciśnienia, osoby z nadciśnieniem utajonym, aż do osób z nadciśnieniem jawnym. rednie nocne ciśnienie skurczowe oraz średnie dzienne, nocne i 24-godzinne ciśnienie rozkurczowe nie różniły się znamiennie pomiędzy grupami. Stwierdzono, że późnorozkurczowa grubość ściany lewej komory była w granicach normy i nie różniła się pomiędzy grupami, podczas gdy grubość przegrody międzykomorowej stopniowo rosła, począwszy od osób bez nadciśnienia, przez osoby z nadciśnieniem utajonym, aż do osób z nadciśnieniem jawnym. Współczynnik masy lewej komory, wyrażony w g/m2 powierzchni ciała, był znamiennie wyższy u osób z nadciśnieniem niż u osób bez tego schorzenia (p=0,005). Po znormalizowaniu względem wieku, płci, BMI i wartości ciśnienia tętniczego mierzonego jednorazowo, średnie 24-godzinne ciśnienie było niezależnym czynnikiem prognostycznym wysokości współczynnika masy lewej komory serca.
Autorzy pracy po raz pierwszy wykazali, że znaczący odsetek pacjentów z cukrzycą typu 2, uważanych za wolnych od choroby nadciśnieniowej, w rzeczywistości cierpi na utajoną jej postać, charakteryzującą się nie tylko podwyższonymi wartościami ciśnienia, ale i zwiększeniem masy lewej komory serca oraz upośledzeniem jej funkcji rozkurczowej. Pacjenci tacy powinni jak najszybciej otrzymać leki obniżające ciśnienie krwi.

Źródło: Am. J. Hyper. 2007, październik, 20: 1079-1084.

Kardiologia
Ekspercki newsletter przygotowywany we współpracy z kardiologami
ZAPISZ MNIE
×
Kardiologia
Wysyłany raz w miesiącu
Ekspercki newsletter przygotowywany we współpracy z kardiologami
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: dr n. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka;

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.