Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami weszła w życie

  • PAP
opublikowano: 13-09-2019, 10:30

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami, która weszła w życie 12 września, ma zapewnić każdemu uczniowi opiekę pielęgniarki lub higienistki oraz dentysty. Ustawa określa również zasady współpracy między personelem medycznym, dyrekcją szkoły i organami prowadzącymi placówkę.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko zaznaczyła na konferencji prasowej, że ustawa kładzie nacisk "na profilaktykę, promocję zdrowia oraz kształtowanie nawyków prozdrowotnych wśród uczniów". Ponadto uczniowie będą mogli korzystać z opieki stomatologicznej: w szkolnych gabinetach, w placówkach stomatologicznych, które podpiszą umowę na świadczenia z NFZ, lub w mobilnych gabinetach – dentobusach.

Opieka stomatologiczna nad dziećmi ma być oparta na trzech filarach. "Pierwszy to gabinety zlokalizowane w szkołach. Obecnie w Polsce mamy około 700 gabinetów umiejscowionych w szkołach. Te gabinety mają kontrakt z NFZ i dzieci mogą korzystać na terenie szkoły z opieki stomatologicznej. Świadczenia są w stu procentach finansowane przez NFZ" – wyjaśniła wiceminister. - "Kolejnym elementem (...) jest obowiązek podpisania przez dyrektora lub podmiot prowadzący szkołę, np. gminę, porozumienia z gabinetem stomatologicznym działającym w otoczeniu szkoły. Bardzo często w środowiskach miejskich gabinety tak są ulokowane. Jeśli nie ma gabinetu w szkole, to pozostaje to rozwiązanie – podpisanie stosownego porozumienia, na którego podstawie dzieci uczęszczające do tej szkoły mają zagwarantowany priorytetowy dostęp do świadczeń z zakresu stomatologii. A uzupełnieniem tej opieki stomatologicznej są dentobusy (...)" – dodała.

Obecnie w każdym województwie jest dentobus. Od IV kwartału 2017 r. skorzystało z nich ponad 52 tys. uczniów. "To są mobilne gabinety stomatologiczne, które odpowiadają wymogom gabinetu stacjonarnego. Wyposażenie tego gabinetu, jak również zakres usług w nim wykonywanych, jest taki sam jak w gabinecie stacjonarnym" – powiedziała wiceminister.

Dodała, że świadczenia stomatologiczne dla uczniów będą wyżej wycenione: "Jest to stawka o 50 procent wyższa dla świadczenie stomatologicznego wykonywanego na rzecz ucznia".

Ponadto Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami określa precyzyjnie zasady współpracy i wymiany informacji między personelem medycznym, rodzicami, dyrekcją szkoły i organami prowadzącymi placówkę. Opiekę zdrowotną nad uczniami koordynować ma pielęgniarka szkolna.

"Ważną rolę w realizacji tych świadczeń będzie odgrywała pielęgniarka szkolna. Konkretne role przypisujemy też dyrektorom, wójtom, burmistrzom, prezydentom miast. Im również w ramach tej ustawy dajemy do wykonania pewne zadania. Dyrektor w trosce o dobro dzieci jest odpowiedzialny za organizację opieki w środowisku nauczania. Wójt, burmistrz czy prezydent ma powierzoną rolę w zakresie ułatwienia dostępu dzieci do gabinetów stomatologicznych. Dużą rolę odrywają również lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, którzy uzupełniają ten system opieki" – powiedziała na konferencji wiceminister.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

W ustawie przewidziano też objęcie specjalną opieką dzieci z przewlekłymi chorobami.

"Kolejnym elementem jest kwestia opieki nad dziećmi z problemami zdrowotnymi, przewlekłymi chorobami, które wymagają kontynuacji leczenia w trakcie pobytu w szkole. Nakładamy na pielęgniarkę obowiązek odpowiedniego postępowania z dzieckiem z niepełnosprawnościami, z problemami zdrowotnymi - otoczenia go opieką, pozyskania wiedzy na temat jego zdrowia. Pielęgniarka zobligowana jest do kontaktu z lekarzem rodzinnym w sprawie zdrowia dziecka, z opiekunami dziecka, by czuło się bezpieczne" – powiedziała wiceminister.

"Akcentujemy kwestie aktualnego przeszkolenia nauczycieli w zakresie pomocy i sytuacji wymagającej interwencji związanej z opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnościami. Dyrektorzy są zobligowani do przeprowadzenia takich szkoleń. Oczywiście udział w tym szkoleniu jest dobrowolny. Nauczyciele wyrażają na to zgodę" – dodała.

Wiceminister zaznaczyła, że nad całością realizowanych zadań czuwa Instytut Matki i Dziecka, "który będzie analizował sposób realizacji opieki nad uczniami". "Będzie raportował ministrowi zdrowia efekty wprowadzania tej nowej organizacji opieki zdrowotnej nad uczniami" – powiedziała.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Klaudia Torchała (PAP)

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.