Ustawa o ochronie zdrowia w epidemii – jak oceniła ją senacka Komisja Zdrowia?

opublikowano: 11-08-2020, 12:34

Senacka Komisja Zdrowia w poniedziałek rozpatrywała ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Senacka Komisja Zdrowia 10 sierpnia zajęła się ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. Stronę rządową reprezentował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Najwięcej kontrowersji wzbudził zapis dot. rekompensaty w związku z organizacją wyborów korespondencyjnych. Komisja zaproponowała jego usunięcie.

iStock

Szeroki zakres ustawy

Rozpatrywana przez senatorów ustawa modyfikuje zapisy kilkunastu innych aktów prawnych. Jej zapisy dotyczą różnorodnych kwestii od funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia po egzaminy zawodowe poszczególnych zawodów medycznych. Jakie najbardziej kluczowe zmiany zostały zawarte w omawianej ustawie – zarówno w trakcie prac rządowych, jak i późniejszych toczących się w Sejmie?

„Najważniejsze zmiany są związane m.in. z kształceniem, informatyzacją systemu ochrony zdrowia. Ustawa wprowadza bardzo istotne narzędzie, jakim jest możliwość zakontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia platformy, której celem będzie udzielanie świadczeń na odległość w sposób o wiele bardziej uporządkowany niż dziś. Pozwoli to na zapewnienie jednolitych standardów organizacyjnych. Ponadto [uruchomienie platformy – red.] będzie wstępem do działań, których sfinalizowanie zaplanowaliśmy na koniec 2021 r.: za 120 mln zł pozyskanych ze środków europejskich stworzymy pełną platformę telemedyczną, z której będzie mógł skorzystać każdy podmiot” – powiedział Janusz Cieszyński.

Dodał, że platforma umożliwi zdalną rejestrację do poradni specjalistycznych, co jest jedną z najczęściej zgłaszanych przez pacjentów potrzeb związanych z informatyzacją ochrony zdrowia. Wiceminister odniósł się również do informacji jakie pojawiły się w mediach, według których omawiana przez senatorów ustawa w istotny sposób zmienia działanie Narodowego Funduszu Zdrowia – szczególnie w kontekście przekazywania pieniędzy na realizację świadczeń. Janusz Cieszyński temu zaprzeczył. Jak wskazał ustawa ma jedynie na celu pełną integrację, pionizację i lepszą organizację NFZ np. w zakresie ujednolicenia systemów informatycznych (dziś w ramach tej samej instytucji funkcjonują dwa osobne).

W toku prac legislacyjnych opozycja zarzucała stronie rządowej, że w ostatniej chwili do ustawy dodano zapis, umożliwiający wicepremierowi Jackowi Sasinowi uniknięcie odpowiedzialności za wydatki poniesione w związku z przygotowaniem wyborów korespondencyjnych, które ostatecznie się nie odbyły. Przedstawiciel MZ stanowczo się z tym nie zgodził. W jego ocenie wydatki te były zasadne, a ustawa jedynie ich kwestię porządkuje. Janusz Cieszyński zapewnił, że wysokość rekompensat zostanie oszacowana przez niezależnych ekspertów z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W tej sprawie będzie także wymagana opinia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Opozycja rozczarowana propozycjami resortu

W ocenie senator Koalicji Obywatelskiej Beaty Małeckiej-Libery rozpatrywana ustawa, choć precyzuje i modyfikuje zapisy aż 16 innych, obowiązujących już aktów prawnych nie jest wystarczającym wsparciem dla systemu opieki zdrowotnej. Senator wyraziła także wątpliwość co do realnej efektywności części porad lekarskich odbywających się drogą zdalną. Jak oceniła to czy telemedycyna rzeczywiście poszerzyła dostęp do usług medycznych w dobie pandemii to temat na osobną, pogłębioną dyskusję. Senator Małecka-Libera bardzo krytycznie oceniła zawarte w ustawie przepisy dotyczące rekompensat w zamian za korespondencyjne wybory. Odniosła się ponadto do zapisów modyfikujących zasady funkcjonowania narodowego płatnika.

„Minister Cieszyński zapewnia, że omawiane przepisy to kwestia wyłącznie lepszej organizacji i pionizacji NFZ, ale to nieprawda. Ustawa oznacza fundamentalną zmianę w funkcjonowaniu Funduszu, jego centralizację. (…) Głównym celem działającego wcześniej systemu kas chorych było rozdzielenie decyzji o charakterze finansowym i politycznym. Omawiana ustawa oznacza, że wszystkie decyzje będą zapadały centralnie” – wskazała Beata Małecka-Libera.

Zastrzeżenia do ustawy zgłosiło również Biuro Legislacyjne Senatu. Najważniejsze to te o charakterze konstytucyjnym: dotyczą m.in. sposobu procedowania przepisów w sposób zasadniczy zmieniających działanie NFZ. Ponadto senator KO Agnieszka Gorgoń-Komor (z zawodu lekarz, specjalista kardiologii) oceniła, że ustawa nie przynosi żadnej realnej poprawy warunków pracy personelu medycznego. Dodatkowo nie zawiera żadnych propozycji rozwiązań na sezon jesienno-zimowy, gdy najprawdopodobniej pandemia COVID-19 pokryje się z sezonem grypowym, co może zaburzyć sprawne działanie podstawowej opieki zdrowotnej. Podobną opinię wyraził senator Wojciech Konieczny, który dodał, że w ustawie brakuje propozycji rozwiązań, które poprawiłyby fatalną sytuację finansową szpitali.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

W trakcie posiedzenia senatorowie poparli poprawkę zaproponowaną przez wicemarszałek Gabrielę Morawską-Stanecką (Lewica) skreślającą przepis umożliwiający wypłacenie z budżetu państwa rekompensaty na pokrycie zasadnie poniesionych kosztów, związanych bezpośrednio z organizacją wyborów korespondencyjnych. Komisja nie zgodziła się natomiast na inną ze zmian zgłoszonych przez senator Morawską-Stanecką - przewidywała ona wykreślenie przepisów obligujących do złożenia oświadczenia lustracyjnego przez osoby ubiegające się o stanowisko prezesa, wiceprezesa lub dyrektorów oddziałów NFZ.

Jakie zmiany wnosi omawiana ustawa?
 • Ustawa pozwala na to, by na czas pandemii zrezygnować z obowiązku posiadania skierowań do psychologów dla dorosłych. Przesunięto także termin wejścia w życie ustawy o tzw. opłacie cukrowej z 1 lipca 2020 pierwotnie zapisanego w projekcie na 1 stycznia 2021 r.
 • Położne w czasie epidemii będą mogły – jeśli wyrazi na to zgodę kierownik placówki – udzielać świadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom (niezależnie od wieku i płci). Wraz z pielęgniarkami otrzymają także możliwość zdalnego kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego oraz będą mogły indywidualnie odbywać szkolenia praktyczne.
 • Wydłużeni terminu, w którym osoby po odbyciu szkolenia na specjalistę psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień mogą przystąpić do egzaminu certyfikującego.
 • Fizjoterapeuci będą mogli składać elektronicznie wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, co umożliwi wszczęcie procedury postępowania kwalifikacyjnego, a przewidziane na II połowę 2020 r. wybory organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów będą mogły odbyć się zdalnie.
 • Zmiana elektronizacji obsługi zapotrzebowań składanych w tzw. trybie importu docelowego, który polega na sprowadzaniu z zagranicy produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce, a niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.
 • Stworzenie Systemu Obsługi Importu Docelowego, zwanego SOID, który ma zapewnić elektroniczny obieg zapotrzebowania między lekarzem wystawiającym takie zapotrzebowanie, konsultantem potwierdzającym jego zasadność oraz ministrem zdrowia.
 • Pacjent będzie mógł otrzymywać informację o e-recepcie nie tylko droga elektroniczną i SMS-em, ale także w aplikacji mobilnej.
  Źródło: PAP
 • Ustawa pozwala na to, by na czas pandemii zrezygnować z obowiązku posiadania skierowań do psychologów dla dorosłych. Przesunięto także termin wejścia w życie ustawy o tzw. opłacie cukrowej z 1 lipca 2020 pierwotnie zapisanego w projekcie na 1 stycznia 2021 r.
 • Położne w czasie epidemii będą mogły – jeśli wyrazi na to zgodę kierownik placówki – udzielać świadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom (niezależnie od wieku i płci). Wraz z pielęgniarkami otrzymają także możliwość zdalnego kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego oraz będą mogły indywidualnie odbywać szkolenia praktyczne.
 • Wydłużeni terminu, w którym osoby po odbyciu szkolenia na specjalistę psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień mogą przystąpić do egzaminu certyfikującego.
 • Fizjoterapeuci będą mogli składać elektronicznie wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, co umożliwi wszczęcie procedury postępowania kwalifikacyjnego, a przewidziane na II połowę 2020 r. wybory organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów będą mogły odbyć się zdalnie.
 • Zmiana elektronizacji obsługi zapotrzebowań składanych w tzw. trybie importu docelowego, który polega na sprowadzaniu z zagranicy produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce, a niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.
 • Stworzenie Systemu Obsługi Importu Docelowego, zwanego SOID, który ma zapewnić elektroniczny obieg zapotrzebowania między lekarzem wystawiającym takie zapotrzebowanie, konsultantem potwierdzającym jego zasadność oraz ministrem zdrowia.
 • Pacjent będzie mógł otrzymywać informację o e-recepcie nie tylko droga elektroniczną i SMS-em, ale także w aplikacji mobilnej.
  Źródło: PAP

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Emilia Grzela/PAP

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.