Ustawa o Internetowym Koncie Pacjenta podpisana przez prezydenta

EG
opublikowano: 06-08-2018, 14:22

Andrzej Duda podpisał ustawę o Internetowym Koncie Pacjenta. Jakie zmiany dla pacjentów i personelu medycznego wniosą nowe przepisy?

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Ustawa zakłada integrację Internetowego Konta Pacjenta z systemem prowadzonym przez NFZ, czyli Zintegrowanym Informatorem Pacjenta, przez który pacjent będzie miał dostęp do swoich danych w IKP. Jakiego rodzaju będą to informacje?

Co zmieni ustawa o Internetowym Koncie Pacjenta?
Co zmieni ustawa o Internetowym Koncie Pacjenta?
iStock

Pacjent otrzyma dzięki temu wgląd do udzielonych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej zgromadzonych w Systemie Informacji Medycznej, wystawianych zaświadczeń, wysokości płaconej składki oraz refundacji poszczególnych leków. Będzie mógł również sam udostępniać poprzez IKP upoważnienia czy zgody na udzielanie informacji o swoim stanie zdrowia lub określonych świadczeń.

Ustawa o Internetowym Koncie Pacjenta wprowadza dla usługodawców i podmiotów prowadzących rejestry medyczne obowiązek zapewnienia zgodności ich systemów teleinformatycznych z minimalnymi wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi Biuletynu Informacji Publicznej. Nowe regulacje zawierają także przepis umożliwiający wysyłkową sprzedaż leków na receptę (Rx) osobom niepełnosprawnym, która wzbudziła spore kontrowersje w środowisku farmaceutycznym.

Podpisana przez prezydenta ustawa o IKP wprowadza ponadto zmiany w innych aktach prawnych: 

  • w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty – zmiany dotyczą orzekania o stanie zdrowia oraz przekazywania recept;
  • w ustawie z dnia 6 września 2001 – Prawo farmaceutyczne – zmiany dotyczą dopuszczenia sprzedaży wysyłkowej niektórych produktów leczniczych przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne, uregulowania kwestii realizacji recept w postaci elektronicznej w przypadku awarii systemu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analiz i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, realizacja recept w takiej sytuacji realizowana będzie na podstawie wydruku po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Ponadto wprowadzono przepis uprawniający Głównego Inspektora Farmaceutycznego do udostępniania Narodowemu Funduszowi Zdrowia danych objętych wpisem do Krajowego Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych;
  • w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – zmiany obejmują wprowadzenie regulacji dotyczącej zakresu i celu przetwarzania danych przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Wprowadzono również zmianę polegającą na dodaniu Narodowemu Funduszowi Zdrowia nowego zadania w postaci organizacji wspólnych postępowań na zakup leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom, w przypadku gdy umowa o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej będzie przewidywała, że świadczenie zdrowotne rzeczowe będzie dostarczane świadczeniodawcy po przeprowadzeniu wspólnego postępowania;
  • w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – zmiany dotyczą wprowadzenia regulacji, zgodnie z którą w przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę na przeprowadzenia badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych, w przypadku zgód udzielonych za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, wyraża się w formie dokumentowej. Ponadto dodano przepis, zgodnie z którym informacja o kwocie środków publicznych należnych podmiotowi udzielającemu świadczeń opieki zdrowotnej za udzielenie tych świadczeń będzie mogła być zamieszczona także w dokumentacji medycznej; 
  • w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – wprowadzono obszerne zmiany dotyczące zaopatrzenia i zlecenia napraw wyrobów medycznych;
  • w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej – wprowadzono zmianę dotyczącą wystawiania recept przez pielęgniarki i położne;
  • w ustawie z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw – wprowadzono zmianę dotyczącą kolejnego przesunięcia terminu z 30 września 2018 r. na 1 kwietnia 2019 r. obowiązku raportowania danych przez podmioty za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.  
Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: EG

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.