Ustawa dot. m.in. zdrowotnych programów pilotażowych z prezydenckim podpisem

PAP/kl
opublikowano: 10-11-2017, 12:23

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która tworzy ramy prawne do prowadzenia zdrowotnych programów pilotażowych oraz ma uprościć i doprecyzować procedury tworzenia samorządowych programów polityki zdrowotnej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

O podpisaniu znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, Kancelaria Prezydenta poinformowała w czwartek.

W regulacji zdefiniowano pojęcie programu pilotażowego, jako zespołu zaplanowanych działań z zakresu opieki zdrowotnej o charakterze testowym, dotyczących nowych warunków organizacji, realizacji lub nowego sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, poprzedzających wdrożenie rozwiązań systemowych.

Minister zdrowia został wskazany jako podmiot zobowiązany do opracowania i ustalenia - w drodze rozporządzenia - programu pilotażowego, a następnie jego nadzorowania i kontrolowania. Narodowy Fundusz Zdrowia ma wdrażać, finansować, monitorować i ewaluować programu.

Nowelizacja ma uprościć i doprecyzować procedury tworzenia programu polityki zdrowotnej, a także zapewnić standaryzację podejmowanych działań. Programy będą także mogły być tworzone na podstawie ujednoliconych dokumentów, opublikowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Samorządy, które zastosują się do takiej dokumentacji, nie będą już musiały uzyskiwać opinii AOTMiT.

Nowelizacja umożliwi też zawieszenie, w całości lub w części, realizacji programu zdrowotnego w przypadku braku możliwości jego finansowania lub ograniczenia środków finansowych na jego realizację. Program musiałby zostać wznowiony po ustaniu przyczyn zawieszenia. Jeśli w ciągu 2 lat program nie zostanie wznowiony, wówczas jego realizacja zostanie uznana za zakończoną, a podmiot go realizujący będzie obowiązany do złożenia raportu końcowego.

Program będzie też mógł zostać zakończony w przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na niecelowość jego dalszej realizacji, np. jeśli pojawią się nowe doniesienia naukowe, dotyczące danej choroby.

Zdaniem posłów opozycji, ustawa może uniemożliwić samorządom realizowanie samorządowych programów refundacji in vitro. Chodzi o przepis, który zakłada - jako warunek rozpoczęcia wdrożenia, realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej - konieczność uzyskania pozytywnej albo warunkowo pozytywnej opinii prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Ministerstwo Zdrowia odpowiadało, że AOTMiT w zakresie opiniowania programów polityki zdrowotnej jest niezależna od ministerstwa.

W noweli zniesiono ograniczenia dostępności do korzystania z leczenia uzależnień grupom pacjentów cierpiącym na zaburzenia obarczone negatywną oceną społeczną.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przepisy dopuszczające przekazywanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, które obejmują tylko świadczenia gwarantowane, oraz zwolnienie Narodowego Funduszu Zdrowia z obowiązku przeznaczania co najmniej 1,5 proc. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej na promocję i profilaktykę chorób, wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: PAP/kl

Najważniejsze dzisiaj
Puls Medycyny
Inne / Ustawa dot. m.in. zdrowotnych programów pilotażowych z prezydenckim podpisem
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.