URPL skarży się na problemy kadrowe. Przyczyną zbyt niskie wynagrodzenia

opublikowano: 24-06-2022, 15:52

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zajmuje dopiero 24. miejsce wśród 32 urzędów centralnych pod względem poziomu przeciętnego wynagrodzenia. Jak podkreśla URPL w sprawozdaniu ze swojej działalności, ma to wpływ na bardzo dużą rotację kadr i utratę doświadczonych pracowników.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Jak podkreśla URPL, ważnym problemem mającym wpływ na funkcjonowanie Urzędu i realizację zadań statutowych w 2021 roku był niski poziom oferowanych wynagrodzeń w stosunku do średniego wynagrodzenia.
FOT: iStock

Urząd Rejestracji Leków odpowiada m.in. za dopuszczanie do obrotu leków, sprawuje nadzór nad wyrobami medycznymi i badaniami klinicznymi. Na koniec grudnia 2021 roku Urząd Rejestracji Leków zatrudniał 469 pracowników. Największa liczba składanych do Urzędu wniosków dotyczy produktów leczniczych, więc niemal połowa pracowników (49%) zatrudniona jest w komórkach organizacyjnych nadzorowanych przez wiceprezesa ds. produktów leczniczych.

Kto pracuje w URPL

Ponad połowa (52%) osób zatrudnionych w Urzędzie nie przekroczyła 40. roku życia.

Pracownicy o stażu pracy powyżej 10 lat stanowią 33% kadry, w tym 6% to pracownicy z ponad 20-letnim doświadczeniem.

Wśród pracowników dominującym wykształceniem są nauki o profilu biologicznym i pokrewnym (16%), chemicznym (15%), farmaceutycznym (12%) oraz medycznym (7%). Stopień naukowy doktora posiada 8% pracowników.

Pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania w służbie cywilnej stanowią blisko 1,5% kadry Urzędu, co stanowi znaczny wzrost o niemal 0,33% w stosunku do roku poprzedniego.

W URPL gorsze zarobki niż w innych urzędach

Jak podkreśla URPL, ważnym problemem mającym wpływ na funkcjonowanie Urzędu i realizację zadań statutowych w 2021 roku był niski poziom oferowanych wynagrodzeń w stosunku do średniego wynagrodzenia na analogicznych stanowiskach w służbie cywilnej, skutkujący wysokim i systematycznie rosnącym poziomem rotacji kadr.

Pod względem wysokości zarobków URPL zajmuje dopiero 24. miejsce wśród 32 urzędów centralnych, według sprawozdania szefa służby cywilnej za 2020 r. To powoduje, że rotacja na stanowiskach jest wysoka. Z pracy odchodzi też wielu doświadczonych pracowników. Jak wskazuje URPL, pomimo podjętych starań wskaźnik rotacji w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrósł z poziomu 11,2% do poziomu 13,7%.

Problemy URPL z zatrudnianiem nowych pracowników

Z uwagi na wysokospecjalistyczny charakter Urzędu oraz niesatysfakcjonujący poziom oferowanych wynagrodzeń Urząd ma problemy z zatrudnianiem nowych pracowników. Z powodu braku ofert na wolne stanowiska pracy wiele etatów pozostawało przez dłuższy czas nieobsadzonych.

Jednocześnie URPL podkreśla, że na sytuację kadrową, podobnie jak na inne obszary funkcjonowania Urzędu, niewątpliwy wpływ wywarła epidemia wirusa SARS-CoV-2. Niepewna sytuacja rynku pracy, realizacja procesów rekrutacji w formie zależnej od bieżącej sytuacji epidemicznej i odgórnych zaleceń częściowo zdalnie, częściowo w ramach spotkań bezpośrednich, zagrożenie zdrowotne, z jakim wiąże się zmiana środowiska pracy, nie sprzyjały ruchom na rynku pracy.

Jednakże w 2021 roku, pomimo trudności na rynku pracy, związanych z ograniczonymi możliwościami budżetowymi, konkurencją na rynku pracy oraz stanem epidemii, Urząd zatrudnił nowych pracowników w liczbie odpowiadającej stosunkom pracy ustanym w tym okresie.

Problemy kadrowe URPL jedną z przyczyn opóźnień w procedowaniu wniosków

Przypomnijmy, w niedawno opublikowanym raporcie NIK przedstawiła wyniki kontroli, która dotyczyła rejestracji i zmian porejestracyjnych produktów leczniczych (objęto nią okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.). Kontrola wykazała, że spośród wydanych wówczas 279 decyzji o dopuszczeniu do obrotu produktów leczniczych w procedurze narodowej, jedynie 23 postępowania zakończono w ustawowym terminie. Jako jedną z głównych przyczyn opóźnień w procedowaniu wniosków o rejestracje i zmiany porejestracyjne produktów leczniczych NIK wskazała właśnie problemy kadrowe URPL.

W okresie objętym kontrolą z departamentów URPL zajmujących się dopuszczaniem produktów leczniczych do obrotu i procedowaniem zmian porejestracyjnych odeszło 53 pracowników, z czego 30 na własną prośbę. Na 111 naborów do pracy w URPL, 38 nie zakończyło się zatrudnieniem pracowników, w tym dziewięć z uwagi na brak kandydatów. Powodem rezygnacji z pracy w Urzędzie był głównie niski poziom wynagrodzeń oferowanych pracownikom.

W badanym okresie średnie wynagrodzenie brutto w Urzędzie wyniosło:

  • w 2019 r. – 4690 zł,
  • w 2020 r. – 6091 zł,
  • w 2021 r. (I połowa) – 5430 zł.

Źródło: URPL

ZOBACZ TAKŻE: URPL: w 2021 roku zgłoszono blisko 57 tys. działań niepożądanych leków

Dr hab. Sierpiński: kadry wąskim gardłem w badaniach klinicznych

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.