Uprawnienie do badań kierowców

Sławomir Molęda
opublikowano: 21-01-2004, 00:00

Jestem lekarzem z I stopniem specjalizacji z chorób wewnętrznych, w trakcie medycyny rodzinnej. Chcę zdobyć uprawnienia do badań kierowców. Gdzie powinnam się zgłosić? - pyta czytelniczka.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Prowadzenie badań lekarskich kierowców, jak popularnie określa się badania lekarskie w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi oraz tramwajami, wymaga specjalnych uprawnień. Bez dodatkowych kwalifikacji uprawnienia te uzyskują jedynie lekarze posiadający specjalizację z dziedziny medycyny transportu. O uprawnienia do badań kierowców mogą ubiegać się ponadto lekarze posiadający specjalizację z następujących dziedzin: medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny kolejowej, medycyny tropikalnej, medycyny lotniczej, medycyny sportowej, medycyny ogólnej, medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych. Mogą to być także lekarze spełniający wymagania do prowadzenia badań profilaktycznych pracowników, którzy kontynuują takie badania z uwagi na staż pracy na odpowiednich stanowiskach, po ukończeniu specjalnego kursu doskonalącego.
Uzupełnianie kwalifikacji
Warunkiem wstępnym do uzyskania uprawnień do badań kierowców jest zatem posiadanie odpowiedniej specjalizacji lub prowadzenie badań pracowników. Jeżeli nie posiada się specjalizacji wystarczającej, tj. z medycyny transportu, to należy uzupełnić swoje kwalifikacje o szkolenie z zakresu przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców. Szkolenie to obejmuje co najmniej 60 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z następujących przedmiotów:
1) -podstawy prawne orzecznictwa o zdolności do kierowania pojazdami,
2) -zasady orzecznictwa lekarskiego o zdolności do kierowania pojazdami,
3) -metodyka badań stanu narządu wzroku oraz narządu słuchu i równowagi,
4) -ocena zdolności do kierowania pojazdami ze względu na ewentualne schorzenia, takie jak zaburzenia psychiczne, cukrzyca, niewydolność nerek czy inne istotne zaburzenia stanu zdrowia, alkoholizm lub narkomanię oraz stan narządu wzroku, ruchu, słuchu i równowagi, a także stan układu nerwowego i sercowo-naczyniowego,
5) -wypadkowość drogowa.
Gdzie na szkolenie
Szkolenie kończy się sprawdzianem i wydaniem urzędowego zaświadczenia o uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji. Szkolenia takie prowadzą następujące jednostki badawczo-rozwojowe medycyny pracy: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego w Sosnowcu, Akademia Medyczna w Gdańsku - Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie, Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej w Warszawie.
Nasza czytelniczka, posiadająca specjalizację z chorób wewnętrznych, powinna zatem zgłosić się do jednej z tych jednostek i ukończyć szkolenie. Następnie powinna złożyć wniosek o stwierdzenie uzyskania uprawnień do badań lekarskich kierowców do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Po odebraniu od wojewody zaświadczenia pozostaje już tylko wyrobić odpowiednią pieczątkę imienną, zawierającą numer tego zaświadczenia oraz oznaczenie prawa wykonywania zawodu.
Nowe rozporządzenie ministra zdrowia
Przedstawione wyżej uregulowania, a także szczegółowe warunki kierowania na badania, prowadzenia ich i dokumentowania oraz maksymalne stawki opłat za te badania i wzory stosowanych dokumentów znajdują się w rozporządzeniu ministra zdrowia z 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. nr 2, poz. 15), dostępnym na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia. Rozporządzenie to weszło w życie 9 stycznia br.
Lekarze, którzy nabyli uprawnienia do przeprowadzania badań kierowców na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują je. Badania lekarskie, rozpoczęte przed wejściem w życie nowych przepisów odbywają się na podstawie przepisów dotychczasowych. Wzory dokumentów określone w dotychczasowych przepisach zachowują moc do 30 czerwca 2004 r.
Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.