Unikatowa szansa pogłębienia wiedzy o patomechanizmie TRU

KM
opublikowano: 23-06-2022, 14:15

Toczeń rumieniowaty układowy (TRU) to choroba autoimmunologiczna o zróżnicowanym obrazie klinicznym. Jej objawy mogą dotyczyć wielu narządów i układów organizmu, a jedną z często diagnozowanych jest postać nerkowa tej choroby.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Dr hab. Anna Wardowska z Katedry i Zakładu Fizjopatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr hab. Anna Wardowska z Katedry i Zakładu Fizjopatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest laureatką XX edycji konkursu grantowego Naukowej Fundacji Polpharmy „COVID-19 - etiopatologia, klinika, zdrowie publiczne”, autorką projektu „Układ immunologiczny pacjentów z nerkową postacią tocznia rumieniowatego układowego po przebytej infekcji SARS-CoV-2”.

Ze względu na specyfikę procesu chorobowego oraz charakter terapii populacja pacjentów z TRU jest w sposób szczególny wystawiona na zagrożenie związane z infekcjami wirusowymi. Układ immunologiczny u takich osób jest na tyle rozregulowany, że nie potrafi efektywnie zwalczyć patogenu, stąd u wielu chorych infekcje mają ciężki przebieg.

Zagadnienie wpływu infekcji wirusowych na funkcjonowanie układu odpornościowego chorych na TRU zyskało na znaczeniu w okresie pandemii COVID-19. Wielu badaczy i klinicystów zaczęło poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy pacjenci z TRU znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 i ciężkiego przebiegu COVID-19. A jeśli tak, to czy przyczyny tego należy upatrywać w leczeniu immunosupresyjnym, czy w patomechanizmach choroby.

„W początkach pandemii, gdy ruszyły prace koncepcyjne związane z naszym projektem, brakowało usystematyzowanych i szczegółowych danych na ten temat. W dostępnych wówczas pojedynczych publikacjach potwierdzono zwiększone ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 u pacjentów z TRU, ale dane dotyczyły niewielkich populacji. Autorom tych prac udało się jednak wykazać związek pomiędzy aktywnością choroby a przebiegiem COVID-19. Chorzy z aktywnym TRU byli obarczeni ryzykiem cięższego przebiegu infekcji oraz zgonu. Warto podkreślić, że prace, o których mowa, powstały na podstawie badań obserwacyjnych. Na ich tle projekt realizowany w naszym ośrodku wydaje się unikatowy” – zaznacza dr hab. Anna Wardowska.

„Każda infekcja o podłożu wirusowym u osoby z toczniem rumieniowatym układowym wiąże się z ryzykiem zaostrzenia choroby i pogorszenia stanu zdrowia. Podstawowym celem badawczym wyróżnionego projektu jest właśnie poznanie mechanizmu wpływu zakażenia SARS-CoV-2 na układ immunologiczny pacjentów z TRU oraz ocena, jak długofalowe jest to oddziaływanie. Toczeń rumieniowaty układowy to schorzenie przewlekłe, wymagające długotrwałego leczenia. Dlatego tak ważne jest ustalenie, jak długo w organizmie chorych utrzymują się skutki COVID-19. Może to bowiem być czynnikiem wymuszającym np. modyfikację dotychczasowej terapii lub przyczyną dodatkowych objawów ze strony kolejnych układów organizmu chorego” – wskazuje dr hab. Anna Wardowska.

Uczestnicy badania zostaną podzieleni na trzy grupy. Pierwszą będą stanowili pacjenci, którzy przeszli infekcję COVID-19, drugą chorzy z TRU bez historii zakażenia SARS-CoV-2 w wywiadzie. W grupie kontrolnej znajdą się osoby zdrowe bez wcześniejszego kontaktu z wirusem SARS-CoV-2. Od uczestników badania trzykrotnie zostaną pobrane próbki krwi: w 3., 6. i 12. miesiącu po przejściu infekcji.

Projekt wystartował w połowie stycznia. W czerwcu rozpocznie się kwalifikacja pacjentów do badania.

W ramach prac badawczych planowane jest przeprowadzenie szerokiej oceny fenotypu oraz aktywności limfocytów T i B, monocytów, komórek dendrytycznych oraz komórek NK za pomocą cytometrii przepływowej. Z wykorzystaniem tej samej metody badacze ocenią zdolność neutrofili i monocytów do produkcji wolnych rodników tlenowych, które powstają w kontakcie z patogenami. Stężenia wybranych cytokin, chemokin i czynników wzrostowych w surowicy pacjentów oraz specyficznych przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom wirusa SARS-CoV-2 zostaną poddane ocenie z wykorzystaniem technologii Luminex.

„Gdyby finalnie udało się udowodnić wpływ zakażenia i infekcji na przebieg TRU oraz zgłębić mechanizm tego procesu, byłyby to informacje niezwykle cenne z perspektywy monitorowania przebiegu choroby oraz ustalania schematu leczenia. Co więcej, wyniki prac badawczych zwiększyłyby naszą wiedzę o patomechanizmie tocznia rumieniowatego układowego, który wciąż nie do końca jest poznany” – podsumowuje dr hab. Anna Wardowska.

ZOBACZ TAKŻE: W poszukiwaniu skutecznych metod hamowania włóknienia płuc w przebiegu COVID-19

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.