Unijny certyfikat COVID dla osób zaszczepionych preparatem z wykazu NIZP PZH

KM
opublikowano: 18-10-2021, 17:23

Unijny certyfikat COVID lub zwolnienie z kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski może uzyskać również osoba zaszczepiona poza Polską preparatem umieszczonym w wykazie, który ogłosi Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Unijne cyfrowe zaświadczenie o zaszczepieniu przeciw COVID-19 ma być rozszerzone na preparaty znajdujące się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski, prowadzonym przez NIZP PZH – Państwowy Instytut Badawczy.
Fot. Pixabay

18 października w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z regulacją, za równoważne - z perspektywy prawnej - ze szczepionkami przeciw COVID-19 dopuszczonymi do obrotu w Unii Europejskiej będą odpowiedniki szczepionek, których wykaz będzie ogłaszany przez Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy.

Osoby zaszczepione szczepionkami uwzględnionymi w tym wykazie będą mogły - po spełnieniu określonych formalności - uzyskać unijne cyfrowe zaświadczenie COVID (tzw. paszport szczepionkowy), będą także zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że ogłaszając przedmiotowy wykaz, Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy będzie się kierować aktualną sytuacją w innych krajach Unii Europejskiej dotyczącą uznawania innych preparatów za równoważne szczepionkom dopuszczonym do obrotu w Unii Europejskiej.

Przypomnijmy - od 30 września została wprowadzona możliwość wydawania tzw. paszportu covidowego osobie, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Polski szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej. CZYTAJ WIĘCEJ: Będą paszporty covidowe dla osób zaszczepionych poza Polską

Otrzymanie certyfikatu COVID przez osoby zaszczepione preparatem dopuszczonym przez NIZP - PZH: jakie wymagania trzeba spełnić?

Zgodnie z rozporządzeniem, w celu wydania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID osoba, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Polski szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski, prowadzonym przez NIZP PZH – Państwowy Instytut Badawczy, przedstawia podmiotowi przeprowadzającemu szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zgodny ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19, oraz tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego, a także oświadczenie zawierające zgodę tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Zmiany dotyczące zakrywania nosa i ust na uczelniach

Rozporządzenie modyfikuje także regulacje dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa na uczelniach i w innych niż uczelnia podmiotach prowadzących kształcenie doktorantów. Zgodnie z regulacją, zakrywanie ust i nosa na uczelni i w podmiocie prowadzącym kształcenie doktorantów lub studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia będzie obowiązkowe, chyba że inaczej zdecyduje rektor albo kierujący podmiotem prowadzącym kształcenie doktorantów, studia podyplomowe lub inne formy kształcenia.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Z kolei zakrywanie ust i nosa maseczką nie będzie obowiązywać zdających i innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, egzaminu sędziowskiego, egzaminu prokuratorskiego i egzaminu referendarskiego, egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – jeżeli w trakcie egzaminu lub konkursu odległość między poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Będą paszporty covidowe dla osób zaszczepionych poza Polską

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.