Ukazało się zarządzenie ws. powołania zespołu do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej

MS/Dz.U
opublikowano: 07-10-2021, 14:00

W Dzienniku Urzędowym MZ znalazło się zarządzenie ws. powołania zespołu do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej. To regulacja, która ma zbudować ramy prawne gwarantujące tej grupie zawodowej właściwe miejsce w systemie.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
FOT. iStock

Przypomnimy, zapowiedź Ministerstwa Zdrowia, że planuje powołanie wspomnianego zespołu, pojawiła się we wtorek, 5 października.

Gotowy projekt zarządzenia ws. powołania Zespołu do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych wraz z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych przez farmaceutów, datowany na 6 października, został ogłoszony 7 października w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Czym zajmie się zespół do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej?

Zgodnie z zarządzeniem, do zadań zespołu należeć będzie:

 1. stworzenie modelu usług farmacji klinicznej, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97 i 1559), oraz określenie narzędzi do wykonywania obszarów aktywności zawodowych farmaceuty szpitalnego, realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z określeniem standardu świadczenia tych usług oraz sposobu monitorowania, w tym ewaluacji ich realizacji
 2. ustalenie przedmiotu i zakresu zadań farmaceuty klinicznego i szpitalnego w ramach usług, o których mowa w pkt 1
 3. określenie przedmiotu i zakresu niezbędnych zmian w kształceniu farmaceutów klinicznych i szpitalnych w celu urealnienia realizacji usług, o których mowa w pkt 1
 4. określenie kierunków i modelu przyszłej realizacji pilotaży w zakresie, o którym mowa w pkt 1
 5. określenie wykazu badań diagnostycznych, o których mowa w art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty.

Zespół opracuje raport, a minister zdrowia go zaakceptuje

W efekcie tych prac zespół będzie miał za zadanie wypracować propozycje lub rekomendacje dotyczące zakresu zadań, kształcenia farmaceutów klinicznych. Zabrane w formie raportu powinny zostać przedstawione ministrowi zdrowia nie później niż w terminie 11 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.

Akceptacja raportu powinna natomiast nastąpić nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.

W przypadku nieakceptowania raportu przez ministra w terminie określonym w ust. 3, termin ten, na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą ministra, może zostać jednorazowo przedłużony o kolejne trzy miesiące, a następnie każdorazowo o jeden miesiąc, do czasu akceptacji raportu.

Kto wejdzie w skład zespołu do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej?

Zgodnie z zarządzeniem, w skład zespołu wejdą:

 • przewodniczący zespołu – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Maciej Miłkowski
 • zastępca przewodniczącego – Główny Inspektor Farmaceutyczny – Ewa Krajewska
 • członkowie:
 1. konsultant krajowy w dziedzinie farmacji klinicznej
 2. konsultant krajowy w dziedzinie farmacji szpitalnej
 3. konsultant krajowy w dziedzinie farmakologii klinicznej
 4. przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia
 5. przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia
 6. przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii i w Ministerstwie Zdrowia
 7. przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia
 8. trzech przedstawicieli Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
 9. dwóch przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia
 10. dwóch przedstawicieli uczelni medycznych
 11. przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
 12. przedstawiciel Polskiej Federacji Szpitali
 13. przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej
 14. dwóch przedstawicieli Naczelnej Rady Aptekarskiej
 15. przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej
 16. przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Farmacji
 17. przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Farmaceutów Szpitalnych
 18. przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta

W pracach zespołu mogą również brać udział, bez prawa głosu, eksperci zewnętrzni zaproszeni przez przewodniczącego zespołu albo zastępcę przewodniczącego.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Niedzielski: będzie zespół ds. wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej

Aptekarze szpitalni do NRA: wycofanie się z protestu było błędem, czujemy się zaniedbani

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.