Udar mózgu jest chorobą w zdecydowanej większości leczoną zachowawczo

Prof. dr hab. med.; Anna Członkowska; Narodowy Program Profilaktyki; i Leczenia Udaru Mózgu; ; Prof. dr hab. med. ; Hubert Kwieciński; Konsultant Krajowy ds. Neurologii ; ; Doc. dr hab. med.; Danuta Ryglewicz; Dyrektor Instytutu ; Psychiatrii i Neurologii; ; Prof. Zbigniew Stelmasiak; Prezes Zarządu Głównego ; Polskiego Towarzystwa ; Neurologicznego
opublikowano: 10-07-2002, 00:00
Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Jesteśmy głęboko zaniepokojeni treścią artykułu, który ukazał się w 10 numerze Pulsu Medycyny z 2002 r. pt. ,Agresywna terapia w udarze mózgu". Autorom tego artykułu przypominamy, że zasady medycyny opartej na dowodach naukowych (evidence-based medicine) powinny obowiązywać także i w Polsce.
Udar mózgu jest chorobą w zdecydowanej większości leczoną zachowawczo. Jedynie nieliczni pacjenci wymagają interwencji chirurgicznej. Zgodnie z zaleceniami i standardami międzynarodowych organizacji, w tym także polskiej grupy Ekspertów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu, pacjenci z udarami mózgu powinni być diagnozowani i leczeni w oddziałach udarowych o charakterze niezabiegowym. Zasadą postępowania w oddziałach udarowych jest szybka diagnostyka, połączona z monitorowaniem podstawowych funkcji życiowych i stanu neurologicznego, a także wczesna rehabilitacja.
Jedynym udokumentowanym wskazaniem do natychmiastowego leczenia zabiegowego jest krwotok podpajęczynówkowy. Wszystkie inne metody chirurgicznej interwencji w leczeniu udarów mózgu są dopiero w fazie badań klinicznych. Niektóre ośrodki specjalistyczne podejmują co prawda próby udrażniania tętnic szyjnych w ostrym okresie udaru mózgu, ale brak jest wystarczających dowodów na skuteczność i bezpieczeństwo tego typu postępowania. Także leki trombolityczne w leczeniu udarów mózgu nie mają jeszcze rejestracji w wielu krajach, w tym również w Polsce.
W krajach, w których leczenie trombolityczne jest zarejestrowane, chorzy leczeni są tą metodą w oddziałach udarowych przez neurologów we współpracy z radiologami o specjalności neuroradiologicznej (tak jak w przypadkach trombolizy stosowanej w zawale serca, która przeprowadzana jest przez kardiologów).
Należy podkreślić również, że do leczenia trombolitycznego w ostrej fazie udaru kwalifikuje się około 3-5 proc. pacjentów, a kryteria kwalifikacji są bardzo zawężone i muszą być ściśle przestrzegane, aby uniknąć powikłań w postaci krwotoku śródmózgowego.
W oparciu o najnowsze wyniki badań eksperci są zdania, że do tego typu leczenia powinni być kwalifikowani chorzy po wykonanych badaniach DW i PWMRI, w których można ocenić zjawisko miss-match oraz przezczaszkowej ultrasonografii w celu stwierdzenia obecności przepływu rezydalnego. Ze względu na dużą liczbę powikłań krwotocznych leczenia trombolitycznego badania te w niedługim czasie będą niezbędne do kwalifikacji chorego.
Polska oczywiście może i powinna przyłączyć się do prowadzonych na świecie międzynarodowych badań klinicznych, mających na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa nowych, bardziej radykalnych metod postępowania, ale z pewnością w chwili obecnej nie można ich zalecać jako standardów.
Grupa Ekspertów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu zgadza się z tym, że pacjenci z udarami mózgu powinni być leczeni w specjalistycznych oddziałach udarowych. W ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu opracowano projekt sieci oddziałów udarowych na terenie Polski, co więcej, powstało w kraju już 50 takich ośrodków, w których chorzy leczeni są zgodnie ze światowymi standardami. Powinny one prowadzić ścisłą współpracę z terenowymi oddziałami neurochirurgii.


Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Prof. dr hab. med.; Anna Członkowska; Narodowy Program Profilaktyki; i Leczenia Udaru Mózgu; ; Prof. dr hab. med. ; Hubert Kwieciński; Konsultant Krajowy ds. Neurologii ; ; Doc. dr hab. med.; Danuta Ryglewicz; Dyrektor Instytutu ; Psychiatrii i Neurologii; ; Prof. Zbigniew Stelmasiak; Prezes Zarządu Głównego ; Polskiego Towarzystwa ; Neurologicznego

× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.