Ubezpieczenia od zdarzeń medycznych — tańsze i dobrowolne

  • Sławomir Molęda
opublikowano: 13-06-2012, 14:17

Niewiele szpitali wywiązało się z obowiązku zawarcia umowy dodatkowego ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych, jaki ciąży na nich od początku tego roku. Powodem są wygórowane ceny ubezpieczeń. By ulżyć szpitalom i zalegalizować powstałą sytuację, Ministerstwo Zdrowia proponuje zmniejszenie sumy gwarancyjnej i przesunięcie obowiązku ubezpieczenia na 1 stycznia 2014 r.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) w 12-miesięcznym okresie ubezpieczeniowym w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych wynosi obecnie 1,2 mln zł. Owa suma gwarancyjna, której pochodną jest wysokość składki ubezpieczeniowej, dotyczy wszystkich szpitali, bez względu na ich wielkość. Ministerstwo proponuje, by suma ta wynosiła co najmniej 300 tys. zł i była uzależniona od liczby łóżek w szpitalu — minimum 1 tys. zł na jedno łóżko oddziałowe, zarówno zabiegowe, jak i zachowawcze. Oznacza to, że szpitale posiadające nie więcej niż 300 łóżek byłyby objęte minimalną sumą gwarancyjną. Suma gwarancyjna, ustalona w zależności od liczby łóżek, byłaby pomniejszana o 10 proc. dla szpitali posiadających certyfikat akredytacyjny. W celu dalszego obniżenia składki dopuszcza się możliwość zawierania umów ubezpieczenia z udziałem własnym szpitala, który mógłby sięgać połowy sumy gwarancyjnej. Przy wykorzystaniu tej opcji minimalna suma, od której naliczano by wysokość składek w mniejszych zakładach, mogłaby wynieść zaledwie 150 tys. zł.

Maksymalne kwoty świadczeń w odniesieniu do jednego pacjenta pozostałyby bez zmian: 100 tys. zł w przypadku zakażenia, uszkodzenia lub rozstroju zdrowia i 300 tys. zł w przypadku śmierci. Natomiast szczegółowe zasady wyliczania tych kwot, które zostały przedstawione w artykule „Zasady wyliczania odszkodowań” („Puls Medycyny” nr 8 z 16 maja 2012 r., s. 26), obowiązywałyby nie dłużej niż do 1 lipca 2013 r. Do tego czasu minister zdrowia byłby zobowiązany wydać nowe rozporządzenie. Na marginesie warto zauważyć, że proponowana wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej została dostosowana do wysokości maksymalnego odszkodowania z tytułu śmierci pacjenta.

Ministerstwo proponuje ponadto, by ubezpieczenie na powyższych zasadach obowiązywało dopiero za półtora roku; do końca 2013 r. byłoby
dobrowolne. Jednakże szpital, który zdecydowałby się ubezpieczyć dobrowolnie, musiałby przekazać do rejestru dokumenty ubezpieczeniowe w terminie 7 dni od zawarcia umowy, tak jak w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego. Dla szpitali, które nie dopełniły obowiązku ubezpieczenia, przewiduje się abolicję: wszelkie postępowania o wykreślenie ich z rejestru podlegałyby umorzeniu z mocy prawa. Zaznacza się również, że oferta złożona Narodowemu Funduszowi Zdrowia do końca 2013 r. nie mogłaby zostać odrzucona z powodu braku ubezpieczenia od zdarzeń medycznych.

Omawiane propozycje zostały zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, który został udostępniony na stronach internetowych MZ. Projekt jest na etapie konsultacji społecznych, które będą trwały co najmniej do 17 czerwca. Termin wejścia w życie nowelizacji, który został przewidziany na 30 czerwca 2012 r., wydaje się nierealny.


PODSTAWA PRAWNA:

art. 1 pkt 9, art. 6, 10, 13 i 14 projektu z 17 maja 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej.


Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Puls Medycyny
Prawo / Ubezpieczenia od zdarzeń medycznych — tańsze i dobrowolne
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.