Trzeba przyspieszyć ograniczenie emisji dwutlenku węgla przez system opieki zdrowotnej

Artykuł sponsorowany. Oprac. Monika Rachtan
opublikowano: 24-11-2021, 13:01

Philips zapowiada szybszą realizację swoich celów związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla. Ma też wspierać swoich dostawców, by do 2025 r. co najmniej 50 proc. z nich zobowiązało się do spełnienia celów związanych ze zmniejszeniem emisji CO₂.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
“Szpitale wytwarzają średnio 13 kg odpadów na łóżko dziennie, z czego 15-20 proc. stanowią odpady niebezpieczne. Te dane przekonują nas, że już teraz musimy podjąć konkretne działania, aby zacząć budować zrównoważoną opiekę zdrowotną“ - mówi Robert Metzke.
Fot. Frank van Beek

Robert Metzke, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Philips, w rozmowie z nami przedstawił najważniejsze cele firmy związane z ochroną klimatu na najbliższe lata oraz podsumował jej ostatnie dokonania w tym zakresie. Nakreślił też plany koncernu dotyczące wspierania swoich dostawców w przyspieszeniu tempa redukcji emisji CO₂.

Kryzys klimatyczny i zrównoważony rozwój to wyzwania, które odgrywają coraz ważniejszą rolę w strategii dużych firm. Z uwagi na skalę swojej działalności i oddziaływanie na środowisko naturalne, globalne firmy będą mieć w nadchodzących latach decydujące znaczenie w przeciwdziałaniu zmianom klimatu i rozwiązywaniu związanych z tym światowych problemów. Tylko odpowiedzialne, zaplanowane działanie w tym zakresie pozwoli na redukcję niebezpiecznych dla środowiska zjawisk.

Globalne wyzwania

W systemach opieki zdrowotnej wielu krajów obserwowane są poważne problemy, związane nie tylko z wybuchem i trwaniem pandemii COVID-19, ale także ze wzrostem liczby chorób nowotworowych czy epidemią otyłości, która już za kilka lat spowoduje zwiększenie liczby chorych na schorzenia przewlekłe, takie jak cukrzyca typu 2 czy nadciśnienie tętnicze. Już dziś widzimy, że leczenie chorób cywilizacyjnych jest potężnym wyzwaniem nie tylko dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce, ale także na całym świecie.

Można się spodziewać, że w najbliższych latach dług zdrowotny, związany z wymienionymi problemami, będzie generował ogromne potrzeby finansowe oraz wymagał dodatkowego nakładu pracy wielu medyków. Dane prezentowane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne (American Medical Association) w 2019 r., jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19, wskazywały, że wydatki na opiekę zdrowotną w USA wzrosły o 4,6 proc.

Innym, niezwykle istotnym problemem jest niemal całkowity brak opieki zdrowotnej w niektórych krajach. Dziś szacuje się, że niemal 50 proc. światowej populacji nie ma dostępu do pełnej, podstawowej opieki zdrowotnej. Takie osoby nie mają więc szansy na diagnozowanie chorób przewlekłych oraz ich leczenie.

Wzywania w globalnej opiece zdrowotnej nie są jednak związane jedynie z zapewnieniem dostępu do lekarza rodzinnego czy z finansowaniem opieki podstawowej. Palącym problemem, mającym znaczący wpływ na stan zdrowia ludzkości, stała się w ostatnich latach zwiększona emisja gazów cieplarnianych, w tym CO₂.

W kierunku zrównoważonej opieki zdrowotnej

Philips od początku swojej działalności chce mieć wpływ na kształtowanie środowiska i wspierać inicjatywy związane z polepszeniem klimatu. W związku z tym firma zobowiązała się do odpowiedzialnego i zrównoważonego działania zgodnie z preferowanym celem Porozumienia Paryskiego, czyli ograniczeniem globalnego ocieplenia do 1,5 st. C. Aby wypełnić zobowiązanie, Philips koncentruje swoje wysiłki w zakresie redukcji emisji CO₂ w trzech kluczowych obszarach:

  • innowacji związanych z rozwojem produktów,
  • Innowacji związanych z modelem biznesowym,
  • osiągnięciem neutralności klimatycznej w obrębie swojej własnej działalności, a także ograniczeniem emisji CO₂ w łańcuchu dostaw.

Robert Metzke, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Philips wskazuje, że system opieki zdrowotnej odpowiada dziś za 4,4 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla. „Ponad 4 proc. całkowitej emisji CO₂ stanowi bardzo dużą wartość. To znacznie więcej, niż generuje obecnie przemysł morski czy lotnictwo. Dodatkowo warto zauważyć, że łańcuch dostaw, czyli aspekt, na którym dziś chce się skupiać Philips, jest obecnie odpowiedzialny za 71 proc. emisji CO₂ w Unii Europejskiej” — zaznacza Robert Metzke.

Jego zdaniem, dziś wszyscy musimy przyjąć aktywną postawę wobec ochrony środowiska i rozpocząć wspólne działania.

– Wiedząc, że każde szpitalne łóżko generuje średnio 13 kg odpadów medycznych dziennie, z czego 15-20 proc. stanowią odpady niebezpieczne ,możemy zrozumieć, jak bardzo nasza działalność wpływa na stan środowiska. Te dane przekonują nas, że już teraz musimy podjąć konkretne działania, aby zacząć budować zrównoważoną opiekę zdrowotną — argumentował Robert Metzke.

Osiągnięte cele środowiskowe 2020

Celem firmy jest poprawa zdrowia ludzi poprzez wprowadzanie znaczących innowacji w technologiach medycznych. Do końca 2030 r. firma chce wpływać na poprawę 2,5 mld istnień ludzkich każdego roku.

– Chcemy dostarczać najwyższej jakości długoterminowe wartości dla naszych klientów i akcjonariuszy, działając jednocześnie odpowiedzialnie wobec naszej planety i społeczeństwa, we współpracy z naszymi interesariuszami — deklaruje Robert Metzke.

W 2020 r. firmie Philips udało się osiągnąć wyznaczone cele środowiskowe. - 70 proc. jej sprzedaży pochodziło z ekologicznych rozwiązań i produktów, a 15 proc. z produktów i rozwiązań pozyskanych w procesie recyklingu. W ciągu kilku ostatnich lat dokonano znaczących postępów w ograniczeniu emisji wytwarzanych przez firmę gazów cieplarnianych. Od 2020 r. działalność Philips jest neutralna dla klimatu, a całą energię potrzebną do produkcji produktów i rozwiązań firma pozyskuje ze źródeł odnawialnych — wylicza Robert Metzke.

Zebrane doświadczenia i wprowadzone rozwiązania mają pozwolić firmie w przyszłości osiągnąć ten sam cel na znacznie większą skalę, m.in. we współpracy z partnerami z łańcucha dostaw, którego ogólny wpływ na środowisko, jak wskazuje Robert Metzke, może być jeszcze większy.

Rozwiązania cyrkularne 
i odnawialne źródła energii

Na najbliższe lata firma stawia sobie ambitne cele, których realizację już rozpoczęła. Do 2025 r. planuje poprawę zdrowia i ogólnego samopoczucia u 2 mld ludzi rocznie poprzez wprowadzanie znaczących innowacji w sektorze opieki zdrowotnej.

Innym ważnym aspektem, jak wyjaśnia Robert Metzke, jest fakt, że już dziś 25 proc. produktów i przychodów jest generowanych przez Philips z rozwiązań o charakterze cyrkularnym.

– Zamykamy obieg naszych usług i rozwiązań, jednocześnie wspierając wymianę całego profesjonalnego sprzętu medycznego. Ponadto dbamy o odpowiedzialne ponowne wykorzystanie dotychczas używanego sprzętu. W dalszym ciągu w naszych zakładach wdrażamy praktyki cyrkularne i kontynuujemy działania mające na celu wyeliminowanie generowania odpadów na wysypiska śmieci. A to nie wszystkie zmiany, które planujemy wprowadzić w najbliższym czasie. Już dziś ograniczamy emisję CO₂, biorąc pod uwagę założenie globalnego ocieplenia klimatu o 1,5 st. C. Realizujemy to np. poprzez dalszą poprawę efektywności energetycznej naszych produktów w fazie użytkowania przez klienta. Ponadto pozyskujemy 100 proc. naszej energii elektrycznej i ponad 75 proc. naszego całkowitego zużycia energii ze źródeł odnawialnych — akcentuje Robert Metzke.

Wspieranie proekologicznego rozwoju dostawców

Dodatkowo firma Philips przyspiesza realizację swojego programu wspierania zrównoważonego rozwoju wśród dostawców tak, aby do 2025 r. co najmniej 50 proc. z nich zobowiązało się do spełnienia opartych na badaniach celów związanych z redukcją emisji CO₂. Inicjatywa na rzecz ograniczenia śladu węglowego w łańcuchu dostaw będzie realizowana poprzez wspieranie i zachęcanie dostawców do przyjęcia i spełnienia założeń STB (Science-Based Targets). Nowo wyznaczony cel umożliwi firmie osiągnięcie siedmiokrotnie większej redukcji emisji CO₂, niż jest to możliwe w przypadku ograniczenia emisji pochodzących wyłącznie z jej własnej działalności.

Philips stworzył obszerny program zrównoważonego rozwoju dla swoich dostawców, w którym obecnie uczestniczy już ponad 200 kontrahentów. Program ten zakłada wzajemne podejście oparte na współpracy, które będzie koncentrować się na ulepszeniach strukturalnych. Jego celem jest maksymalizacja wpływu działań związanych z redukcją emisji CO₂. Firma już dziś oferuje swoim dostawcom zachęty, które pozwalają na budowanie potencjału firmy i dostarczają preferencyjne warunki płatności.

– Opierając się na postępach, jakie poczyniliśmy w zakresie zrównoważonego rozwoju na przestrzeni lat oraz na cennym wkładzie, uzyskanym podczas rozmów z naszymi interesariuszami, zgodnie z celem naszej firmy sformułowaliśmy udoskonalone i w pełni zintegrowane podejście do prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Podejście to obejmuje aspekty środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG), które kierują naszymi działaniami. Stajemy się motorem globalnych zmian, koncentrując się w szczególności na dostępie do opieki medycznej, gospodarce obiegowej i działaniach na rzecz klimatu. Dziś wiemy, że jeśli chcemy uczynić świat zdrowszym i bardziej zrównoważonym, nie mamy czasu do stracenia — podkreśla Frans van Houten, prezes Royal Philips.

Rezonans magnetyczny ze zredukowanym użyciem helu

Modelem działania Philips jest dostarczanie produktów medycznych wspierających transformację ochrony zdrowia w kierunku zrównoważonej i nieobciążającej środowiska naturalnego gospodarki. Przykładem takiego podejścia jest system Philips Ingenia Ambition X 1,5T, stosowany w badaniach obrazowych. Ten system wykorzystuje do chłodzenia mniej niż 0,5 proc. ciekłego helu w porównaniu z systemem konwencjonalnym (7 litrów zamiast 1500 l), co ma znaczący wpływ na środowisko.

Pamiętając, że hel jest nieodnawianym i ograniczonym zasobem naturalnym, najnowszy system rezonansu Philips wykorzystuje minimalną ilość tego surowca,.

To urządzenie jest już także dostępne w Polsce w Centrum Diagnostycznym Przychodni Specjalistycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie

Pewność diagnostyczna i komfort dla pacjenta

– Najważniejszą przesłanką dla wyboru systemu Ingenia Ambition 1.5 T była dla nas konieczność zapewnienia najwyższego komfortu i pewności diagnostycznej dla naszych pacjentów, ale także aspekty środowiskowe. Mamy świadomość, że hel nie jest zasobem odnawialnym, więc jego dostępność może okazać się wyzwaniem w najbliższym czasie, tak jak i cena — tłumaczy dr n. med. Aleksander Panek, dyrektor naczelny Centrum Diagnostycznego Przychodni Specjalistycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie.

Zrównoważony, prośrodowiskowy rozwój polskiej służby zdrowia to wizja przyszłości, która dopiero kształtuje się wśród decydentów administracyjnych oraz menadżerów placówek medycznych. Jak wskazuje raport Future Health Index przygotowany na zlecenie Philips, obecnie jedynie 2 proc. liderów polskiej ochrony zdrowia uważa wdrażanie praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju w swoim szpitalu lub placówce medycznej za priorytet. Jednak około połowa z nich oczekuje, że stanie się to jednym z ich głównych celów w ciągu najbliższych trzech lat, ważniejszym niż inne potrzeby, takie jak poprawa infrastruktury technologicznej czy ułatwienie przejścia na opiekę zdalną lub wirtualną.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.