Trwa zamieszanie wokół wystawiania recept pro auctore i pro familia

  • Sławomir Molęda
09-03-2012, 00:00

„Zwracam się z prośbą o omówienie aktualnej sytuacji prawnej w sprawie wypisywania recept refundowanych pro auctore i pro familia. Jestem lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, prowadzę jako osoba fizyczna NZOZ. Wystawiłam receptę pro auctore z numerem kontraktu w zakresie poz, jaki realizuję dla NFZ. W aptece odmówiono realizacji i poproszono o dodatkowy numer umowy na refundację pro auctore i pro familia. Przyznam się, że nie rozumiem, kiedy zaistniały ww. zmiany. Problem ten dotyczy wielu moich kolegów, którzy są lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego jako lekarze pracujący u świadczeniodawcy i nie mają praktyk prywatnych i indywidualnych umów z NFZ na recepty refundowane” — pisze czytelniczka.;

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Pozorne zmiany zasad realizacji recept pro auctore i pro familia nastąpiły od 1 stycznia 2012 r. w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Przepis § 4 ust. 2 pkt 4 tego rozporządzenia stanowi: „W przypadku gdy receptę wystawia osoba uprawniona, o której mowa w § 3 ust. 3, dane osoby uprawnionej obejmują dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny określony w umowie upoważniającej do wystawiania recept refundowanych”.

Osoby uprawnione 
do wystawiania recept

Zgodnie z ustawą refundacyjną, istnieją trzy kategorie lekarzy uprawnionych do wystawiania recept refundowanych:
1. lekarze ubezpieczenia zdrowotnego, czyli lekarze udzielający świadczeń zakontraktowanych przez NFZ, zarówno w ramach prywatnej praktyki, jak i zatrudnienia w zakładzie opieki zdrowotnej (podmiocie leczniczym);
2. lekarze udzielający świadczeń poza kontraktem, z którymi NFZ zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych;
3. lekarze nieudzielający świadczeń z powodu zaprzestania wykonywania zawodu, z którymi NFZ zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych wyłącznie pro auctore lub pro familia.

Określenie „osoba uprawniona”, jakie zostało użyte w treści § 4 ust. 2 pkt 4, obejmuje wszystkie wyżej wymienione kategorie lekarzy. Odwołanie do § 3 ust. 3 nic tu nie zmienia, ponieważ przepis ten określa zasady wystawiania recept pro auctore i pro familia, które dotyczą wszystkich lekarzy. Stąd można wyciągnąć wniosek, że każdy lekarz, który wystawia receptę pro auctore lub pro familia, powinien mieć umowę upoważniającą go do wystawiania tych recept poza kontraktem. Wniosek ten, choć wydaje się poprawny formalnie, trzeba uznać za błędny z uwagi na ograniczenie praw lekarzy i ich rodzin do korzystania ze świadczeń refundowanych, jaki za sobą pociąga. Obligując lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego do zawierania umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych, uniemożliwiałby on zarazem wystawianie im tych recept w ramach kontraktu. Takie ograniczenie praw w drodze rozporządzenia należy uznać za niedopuszczalne.

Błąd legislacyjny

W związku z tym trzeba przyjąć, że mamy do czynienia z błędem legislacyjnym. Konkluzja ta znajduje potwierdzenie w projekcie kolejnego rozporządzenia w sprawie recept, które już w marcu ma wejść w życie w miejsce obowiązującego. Odwołanie do § 3 ust. 3 ma być zastąpione odwołaniem do odpowiedniego przepisu ustawy refundacyjnej, który wskazuje wyłącznie na trzecią spośród ww. kategorię lekarzy. Taka zmiana oznacza powrót do dotychczasowych zasad realizacji recept refundowanych.

Przypomnę, że zgodnie z dotychczasowymi zasadami, możliwość wystawiania recept pro auctore i pro familia nie dotyczy wyłącznie tych lekarzy, którzy nie wykonują zawodu. Mogą z niej korzystać także lekarze aktywni zawodowo w celu wystawiania recept poza kontraktem. Muszą tylko pamiętać o tym, że inaczej wystawia się recepty w ramach kontraktu, a inaczej poza kontraktem. Jeżeli recepta wystawiana jest w ramach kontraktu, to w rubryce przeznaczonej na dane świadczeniodawcy wpisuje się dane zakładu opieki zdrowotnej lub prywatnej praktyki oraz ich identyfikator, stanowiący dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON. Jeżeli recepta wystawiana jest poza kontraktem, np. w domu lekarza, to jako dane świadczeniodawcy należy podać dane lekarza oraz numer umowy upoważniającej do wystawiania recept.
Sławomir Molęda

PODSTAWA PRAWNA

1. art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych;

2. § 2 ust. 1 pkt 2, § 3 ust. 3 i § 4 rozporządzenia ministra zdrowia z 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 294, poz. 1739);

3. projekt z 9 lutego 2012 r. rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
Tematy
Puls Medycyny
Prawo / Trwa zamieszanie wokół wystawiania recept pro auctore i pro familia
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.