Trwa uszczelnienie systemu monitorowania losów dziecka

  • Monika Wysocka
opublikowano: 18-09-2015, 10:58

Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie nakazujące szpitalom sprawującym opiekę nad noworodkiem przekazanie do dnia wypisu noworodka zgłoszenia o porodzie położnej POZ lub podmiotowi wykonujący działalność leczniczą POZ. Do konsultacji społecznych trafił natomiast projekt określający standardy z zakresu medycznej opieki profilaktycznej nad najmłodszymi pacjentami.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Wprowadzono również obowiązek dokumentowania faktu objęcia ciężarnej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej w dokumentacji wewnętrznej oraz dokumentach zewnętrznych (karta przebiegu ciąży oraz plan opieki przedporodowej i plan porodu). „Dzięki temu uzyskamy możliwość równoczesnego potwierdzenia faktu objęcia ciężarnej opieką położnej podstawowej opieki zdrowotnej, jak i dostarczenia informacji osobom sprawującym opiekę nad rodzącą i noworodkiem o adresacie zawiadomienia o porodzie” – uważa Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. „Jeśli rodzice nie dopilnują tego lub nie zrobią tego świadomie, dziecko żyjąc, nie funkcjonuje w przestrzeni publicznej” – dodaje.

Wprowadzono również konieczność informowania powiatowego centrum pomocy rodzinie o każdym przypadku, w którym podmiot leczniczy sprawujący opiekę nad noworodkiem podejrzewa możliwość wystąpienia problemów opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie noworodka i braku współpracy matki lub opiekunów prawnych noworodka w ustaleniu położnej podstawowej opieki zdrowotnej lub podmiotu. 

Zmiany te są niezbędne dla „uszczelnienia" systemu obiegu informacji o konieczności objęcia noworodka opieką w miejscu zamieszkania, a tym samym uniknięcia niepożądanych zjawisk, np. zaniedbań w opiece nad noworodkiem. 

Standardy już niebawem

Do konsultacji społecznych trafił natomiast projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą.

Opracowany dokument jest polskim standardem profilaktycznej opieki pediatrycznej nad dzieckiem do ukończenia pełnoletności. Określono w nim poszczególne elementy opieki medycznej mającej na celu uzyskanie dobrego stanu zdrowia dziecka, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego. Podstawę dokumentu stanowią badania i opinie ekspertów oraz instytucji w zakresie opieki medycznej nad dzieckiem, m.in. Instytutu Matki i Dziecka, Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” czy Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Standard określa, kto i w jaki sposób realizuje opiekę, a także warunki, zakres oraz częstotliwość tej opieki. W projekcie rozporządzenia wymieniono zadania pracowników ochrony zdrowia w identyfikowaniu problemów dziecka i jego rodziny. Ma to istotne znaczenie w kontekście informacji o występowaniu krzywdzenia i zaniedbywania dzieci. Standard umożliwi np. pielęgniarce sprawującą opiekę nad dzieckiem wczesną identyfikację rodzin potrzebujących wsparcia przez większą liczbę wizyt w domu i wdrożenie działań prewencyjnych.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 16 października 2015 r.

Źródło: brpd.gov.pl

 

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: mw

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.