Trafniejsza diagnoza dzięki Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

materiał partnera
opublikowano: 21-11-2022, 15:07

Dzięki Zdarzeniom Medycznym i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej lekarz ma wgląd w kompleksową wiedzę o historii leczenia pacjenta. Ta wiedza to trafniejsza diagnoza i skuteczniejsze leczenie. Podczas bezpłatnych szkoleń online prowadzonych przez ekspertów Akademii CeZ można zdobyć niezbędne informacje o EDM, a także dodatkowo 5 punktów edukacyjnych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
fot. Shutterstock

– Akademia CeZ ma za cel podnosić poziom kompetencji i wiedzy lekarzy oraz pozostałych pracowników medycznych w zakresie cyfrowych usług i systemów IT w ochronie zdrowia – wyjaśnia Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia, jednostki odpowiedzialnej za cyfryzację systemu ochrony zdrowia. - EDM pozwala na szybki dostęp do historii leczenia pacjenta, a tym samym usprawnia pracę personelu i podnosi jakość świadczonych usług. Dlatego warto zdobyć niezbędną wiedzę w tym zakresie. Takie możliwości dają bezpłatne szkolenia realizowane przez naszych ekspertów.

EDM – narzędzie, które ułatwia codzienną pracę

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna umożliwia sprawną wymianę informacji o stanie zdrowia pacjentów między placówkami i pracownikami medycznymi. Lekarze POZ, bez dodatkowej zgody na dostęp, mają pod ręką informacje o kompletnej historii leczenia pacjenta. W EDM zawarte są:

  • informacje o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach - w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala,
  • informacje dla lekarza kierującego pacjenta do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych,
  • karty informacyjne z leczenia szpitalnego,
  • opis badań diagnostycznych,
  • wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisami.

Wiedza, którą lekarz pozyskuje dzięki wglądowi w EDM, pozwala dobrać bardziej skuteczne leczenie. Wytworzone i wymieniane w jej ramach ustandaryzowane dokumenty medyczne zapewniają lepszą koordynację procesu leczenia i zapewniają większe bezpieczeństwo informacji medycznych i danych wrażliwych.

Istotne jest, że wgląd w dane pacjenta może uzyskać każdy pracownik medyczny, jednak to pacjent wyraża na to zgodę. Wykorzystuje do tego swoje IKP (bądź aplikację mojeIKP), gdzie w zakładce „Uprawnienia” wybiera placówkę medyczną lub pracownika medycznego, którym chce udostępnić swoją EDM. Takie upoważnienie można cofnąć lub zmodyfikować.

Uzyskanie dostępu do historii leczenia pacjenta na 24 godziny, na potrzeby jednorazowej konsultacji, jest możliwe nawet w czasie wizyty w gabinecie lekarskim. Jeśli pacjent w swoim IKP ma podany numer telefonu kontaktowego, to lekarz może zawnioskować o odpowiedni dostęp w swoim systemie gabinetowym. Gdy pacjent otrzyma SMS z kodem, lekarz wpisuje go w systemie i potwierdza nadanie dostępu.

Zdarzenia Medyczna to nie EDM

Dla poprawnego rozumienia różnicy pomiędzy Zdarzeniem Medycznym a Elektroniczną Dokumentacją Medyczną warto wyjaśnić oba pojęcia.

Pracownicy medyczni, dbając o kompleksowość danych o zdrowiu pacjentów, powinni przekazywać dane dotyczące Zdarzeń Medycznych (ZM) do systemu e-zdrowie (P1). Są to informacje o każdym świadczeniu zdrowotnym, niezależnie czy służy ono profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, czy poprawie zdrowia. Innymi słowy, to wszystkie działania medyczne, jakim poddawany jest pacjent, czyli np. pobyt w oddziale szpitalnym, leczenie jednego dnia, porada, wizyta, badanie. ZM nie są dokumentami jako takimi, ale są niezbędne dla wytwarzania i wymiany EDM. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna może, ale nie musi, zostać wytworzona w ramach danego Zdarzenia Medycznego.

Dokumentacja medyczna, wytworzona przez lekarzy, pielęgniarki czy położne jest przechowywana w repozytorium określonej placówki medycznej. Do systemu e-zdrowie trafiają tzw. indeksy EDM, które informują o istnieniu danego dokumentu i miejscu jego przechowywania. Zatem Zdarzenia Medyczne są swoistymi komunikatami, zapisywanymi w systemie i umożliwiają odnalezienie w konkretnym repozytorium EDM.

Cyfrowe rozwiązania w ochronie zdrowia – wiedza, którą warto mieć

Kompetencje cyfrowe są w dzisiejszej codziennej pracy niemal tak niezbędne, jak wiedza zawodowa. Okazją do ich podniesienia są szkolenia organizowane przez Akademię CeZ. Są one dostępne dla szpitali i podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Szkolenia realizowane są zdalnie (w formule online).

Szczegółowe informacje o szkoleniach można znaleźć na stronie cez.gov.pl w zakładce „Akademia CeZ”.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Lepsza diagnoza i skuteczniejsza terapia pacjentów dzięki EDM

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.